Kun perhe tarvitsee tukea

Joskus vanhempana olemiseen tarvitsee tukea.

Kaikenlaiset vanhemmat voivat tarvita
apua ja tukea ja lapsen kasvatukseen
ja siihen, että arki sujuu hyvin.

Perheet ovat erilaisia,
ja monet asiat vaikuttavat siihen,
millainen ihminen on äitinä tai isänä.

Kehitysvamma ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet
vaikuttavat ymmärtämiseen.
Silloin voi olla vaikea oppia uusia asioita.
Opittuja asioita voi myös olla
vaikea soveltaa uusissa tilanteissa.

Jos ihmisellä on vaikeuksia
oppimisessa ja ymmärtämisessä,
hän tarvitsee toisten ihmisten tukea
ja ohjausta enemmän kuin muut.

Vanhemmat voivat etsiä apua, tukea
ja ohjausta läheisiltä ihmisiltä.
Läheiset ihmiset ovat yhdessä
sosiaalinen verkosto.
Siihen kuuluvat esimerkiksi
lapsen mummot ja papat
sekä tädit, sedät ja enot.

Joskus voi tulla esimerkiksi
esimerkiksi sellainen tilanne,
että et osaa auttaa lasta läksyissä.
Silloin voit miettiä, kuka voisi tehdä
läksyjä lapsen kanssa.

Voisiko lapsen mummo, pappa
tai muu sukulainen auttaa?
Tai voisitko pyytää ystävältäsi,
että hän käy joskus kuulustelemassa
lapsesi läksyt?

Neuvolan, päiväkodin ja koulun työntekijät

Jos lapsella on koulunkäynnissä
tai käyttäytymisessä ongelmia,
voit jutella niistä opettajien kanssa.

Jos lapsi on vielä päiväkodissa,
voit saada lapsen kasvatukseen
neuvoja ja ohjausta päiväkodin työntekijöiltä.

Saat apua myös lastenneuvolasta.
Voit kysyä terveydenhoitajalta
lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta.

Myös perheneuvolasta antaa
neuvoja, tukea ja ohjausta
lapsen kasvattamiseen.

Jos tarvitset neuvoja perhe-elämän
ja parisuhteen hoitamisessa,
saat niitäkin perheneuvolasta.

Voit soittaa perheneuvolaan ja
varata sinne ajan.
Kun varaat ajan, pääset juttelemaan
työntekijän kanssa kasvokkain.
Voi kuitenkin jutella myös puhelimessa.

Sosiaalityöntekijä ja
avotyön perhetyöntekijä

Voit saada apua myös
kotikuntasi sosiaalityöntekijältä.
Hän voi ohjata perheesi avotyön piiriin.

Avotyö tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että perhetyöntekijät voivat tulla
teille kotiin ja opastaa siellä
lapsen kasvattamisessa
ja arkielämän taidoissa.
Monet asiat on helpompi oppia,
kun joku näyttää ensin mallia,
miten ne tehdään.

Perhetyöntekijät voivat myös
ohjata erilaisia ryhmiä,
joihin voit mennä mukaan.

Perhetyön tavoite on,
että lapsi voi kasvaa ja kehittyä
vanhempien kanssa turvallisissa oloissa.

Perhetyöntekijät, vanhemmat
ja heidän läheisensä voivat
yhdessä suunnitella ja sopia,
miten lasta autetaan.

Perhe ja läheiset voivat
kertoa tai näyttää työntekijälle,
missä tukea tarvitaan.

Perhetyöntekijät voivat myös
seurata perheen arkea.
Silloin he pystyvät kertomaan
oman käsityksensä siitä,
mikä perheessä sujuu ja
mitä taitoja pitäisi harjoitella.

Perhetyöntekijöillä on koulutus
perheen tukemiseen.
He osaavat keinoja,
joilla voivat auttaa perhettä.

Auttaminen voi koskea esimerkiksi
koulunkäyntiä, kodin sääntöjen ja
rajojen noudattamista tai
mielenterveyttä ja vuorovaikutusta.

On tärkeää, että perhe saa ohjausta
niissä tilanteissa, joissa on ongelmia.
Perhe voi harjoitella erilaisissa
tilanteissa toimimista esimerkiksi
perhetukikeskuksessa.

Kunnan kodinhoitaja

Voit saada kotiin apua myös
kunnan kodinhoitajalta
sosiaalitoimiston kautta.

Kodinhoitaja tulee teille kotiin.
Hän voi auttaa esimerkiksi
lapsen hoitamisessa, ruoan laittamisessa
tai siivoamisessa.

Voit saada kodinhoitajan,
jos esimerkiksi olet niin sairas
tai uupunut, että tarvitset apua
kodin arjen pyörittämisessä.

Sinun ei tarvitse olla
lastensuojelun asiakas,
jotta saisit kodinhoitajan apua.
Kotiapu on osa peruspalveluja,
jotka kuuluvat kaikille kuntalaisille.

Seurakunnan diakoniatyöntekijä

Voit ottaa yhteyttä myös
seurakunnan diakoniatyöntekijään.
Hänen kanssaan voi keskustella
niistä asioista, jotka tuntuvat vaikeilta.

Diakoniatyöntekijä voi auttaa
sinut mukaan seurakunnan tukiryhmiin.
Jos ongelmasi liittyvät asumiseen,
hän voi neuvoa sinua seurakunnan
tukiasunnon hakemisessa.

Diakoniatyöntekijä voi tulla kotiin
keskustelemaan vanhempien kanssa.
Hän kuuntelee ja neuvoo,
kun perheellä on vaikeaa.

Joskus seurakunnan diakoniatyöltä
voi saada taloudellista apua eli rahaa
esimerkiksi ruokaan tai
lapsen leirimaksuun.
Rahan määrä on kuitenkin pieni,
ja seurakunta käyttää

Diakonia käyttää kuitenkin rahaa
auttamisen keinona kuitenkin
mahdollisimman harvoin.

Järjestöt ja yhdistykset

Myös monet järjestöt voivat
ohjata ja tukea vanhempia,
jotka tarvitsevat apua.

Kehitysvammaisten Tukiliitto
on perehtynyt erityisesti
kehitysvammaisten vanhempien asioihin.

Perhejärjestöt tarjoavat tietoa
ja vertaistukea kaikille lapsiperheille.
Paikkakunnallasi voi olla jonkin
järjestön järjestämää toimintaa perheille.
Voit tarkistaa esimerkiksi, onko siellä
Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvila.

Usein sosiaalityöntekijät tietävät,
mitä järjestöjen ja yhdistysten toimintaa
paikkakunnalla on perheille.
Siksi voit kysyä asiaa sosiaalityöntekijältä.

Järjestöt ja yhdistykset ilmoittavat usein
toiminnastaan myös paikallislehdessä.

Taloudellinen tuki:
toimeentulotuki ja muu avustus
sosiaalitoimistosta

Jos perheesi rahat ovat vähissä,
voit hakea sosiaalitoimistosta
taloudellista tukea.
Sitä nimitetään toimeentulotueksi.

Toimeentulotukea voi saada,
jos perheen rahat eivät riitä
välttämättömiin menoihin.
Sosiaalitoimisto voi tukea
myös lapsen harrastustoimintaa.

Toimeentulotuen saamiseen
vaikuttavat perheen tulot,
kuten vanhempien eläke ja lapsilisät.

Voit soittaa kotikuntasi
sosiaalitoimistoon ja kysyä neuvoa,
miten toimeentulotukea haetaan.
Jos sinulla on vaikeuksia
lukemisessa ja kirjoittamisessa,
kerro siitä jo puhelimessa.
Silloin voit saada apua
hakemuksen täyttämisessä.

Perheen taloudellinen tukeminen
voi kuulua myös lastensuojelun avotyöhön.
Se tarkoittaa, että sosiaalityöntekijä
voi myöntää rahaa esimerkiksi
lapsen harrastusmaksuihin
tai perheen yhteiseen lomaan.

* * *

Teksti on ote esitteestä
Henttonen, Pia – Puranen, Tuula:
Kun perhe tarvitsee tukea. Kehitysvammaisten Tukiliitto.