Riittävän hyvä vanhemmuus

Ihminen voi olla hyvä vanhempi,
vaikka hänellä olisi kehitysvamma
tai oppimisen vaikeus,
mutta usein hän tarvitsee tukea vanhemmuuteen.

Millainen on riittävän hyvä
äiti tai isä?

Kenenkään ei tarvitse olla
täydellinen isä tai äiti,
koska sellaista ei ole
olemassakaan.

Myös kehitysvammainen
ihminen voi olla
riittävän hyvä vanhempi,
jos hän saa tukea silloin,
kun hän sitä tarvitsee.

Vastuu lapsesta on
hänen vanhemmillaan.
Riittävän hyvä vanhempi
kasvattaa lasta ja
huolehtii hänestä niin,
että hän voi kehittyä
turvallisissa oloissa.

Äiti ei pysy kärryillä -projekti
piti loppuseminaarin 2014.
Seminaariin osallistui
muun muassa sosiaalialan
työntekijöitä.

Seminaarissa osallistujat
vastasivat kysymykseen:
”Mitä on riittävän hyvä vanhemmuus?”

Vastauksissa sanottiin,
että lapselle pitää antaa
huolenpitoa, hoivaa,
hoitoa, rakkautta,
hellyyttä ja lohdutusta.

On myös huolehdittava siitä.
että lapsella on turvallista niin,
että hän voi kasvaa
ja kehittyä rauhassa.

Lapsella on turvallinen olo,
kun päivässä on rutiineja,
jotka toistuvat joka päivä.

Rutiinit tarkoittavat asioita,
joita tehdään joka päivä
aina suunnilleen samaan aikaan
ja samalla tavalla.

Esimerkiksi aamutoimet
ja aamupalan syöminen
ovat rutiineja.
Illalla rutiineja ovat
esimerkiksi iltapesu ja
yöpukuun pukeutuminen.
Moni vanhempi kertoo
lapselle vielä iltasadun,
kun hän odottelee unta.

Rutiinit tekevät elämästä
säännöllistä ja ennakoitavaa.
Ennakoitava tarkoittaa sitä,
että tietää etukäteen,
mitä seuraavaksi tapahtuu.

Vastauksissa sanottiin myös,
että perheessä pitäisi olla
hyvä ilmapiiri.
Silloin lapsilla on hyvä olla
ja he kasvavat rauhassa
sellaisiksi ihmisiksi kuin he ovat.

Myös rakkaus on tärkeää,
eli se, että perheenjäsenen
rakastavat toisiaan.
Rakastaminen ei yksi riitä,
vaan sen lisäksi
pitää osata huolehtia
lapsista ja kasvattaa heitä.

Vanhemmuuteen voi saada
apua, tukea ja ohjausta

Joskus vanhemmat tarvitsevat
tukea lapsen kasvattamiseen
ja hänestä huolehtimiseen.

Sinun ei tarvitse jäädä yksin,
jos sinusta tuntuu,
että tarvitset keskustelua,
neuvoja tai tukea
lapsen kasvattamiseen.

Voit ehkä tarvita neuvoja
esimerkiksi vauvan hoitamiseen,
jos lapsi on ihan pieni,
tai rajojen asettamiseen,
jos lapsi on suurempi.

Sinulla on oikeus saada
tukea ja neuvoja kotikuntasi
sosiaali- ja terveyspalveluista.
Riittävä tuki ehkäisee
ongelmia etukäteen
ja auttaa olemaan
riittävän hyvä vanhempi.

Joskus sosiaalityöntekijä
tai neuvolan työntekijä voi kysyä,
miten elämä sujuu lapsen kanssa
tai tarvitsetko apua.
Kannattaa vastata rehellisesti,
koska silloin voit saada
juuri sellaista apua,
josta on eniten hyötyä.