Kolme mallia vaikuttamiseen

Kevyesti käyttöön otettavat mallit on tarkoitettu tuettuun paikalliseen tai alueelliseen vaikuttamiseen. Malleja voi soveltaa esimerkiksi erilaisissa ryhmätoiminnoissa tai päivätoiminnassa.

Käyttötarkoitus

Alta löydät kolme vinkkiä tuettuun vaikuttamiseen
kotikunnassa tai maakunnassa.

Vinkit aukeavat, kun painat
sinisellä pohjalla olevasta nuolesta.

Kaikessa vaikuttamisessa on tärkeää,
että saa tukea valmistautumiseen, osallistumiseen ja jälkipuintiin.

Kehittäjät

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Aarne ja Aune -hanke (STEA 2018–2021/Arvokas-avustusohjelma). Hankkeessa kehitettiin arjen taitoja ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille sekä tukea elinympäristön ja palveluiden kehittämiseen osallistumiseen.

Näin me teimme

 • Jututimme kansanedustajaehdokkaita Kuopion torilla
  vaalien alla, keväällä 2019.

  Kuvassa vasemmalta: Jarkko Eerola, Liisa Hartikainen, ehdokas Marko Kilpi (valittiin) sekä Ilona Mömmö
 • Lähdimme liikkeelle nopealla aikataululla
  ja kevyellä valmistautumisella.
  Tapasimme torilla ja sovimme rooleista.
 • Kuopiolaiset Liisa Hartikainen, Ilona Mömmö
  ja Jarkko Eerola toteuttivat
  viiden ehdokkaan haastattelut.
 • Hankkeen työntekijä nauhoitti keskustelut,
  otti valokuvia ja tuki haastattelijoita tarvittaessa.
 • Esitimme ehdokkaille kysymyksen,
  joka liittyi Arvokas-ohjelman vaalikampanjaan:

  ”Jos tulet valituksi eduskuntaan,
  miten aiot vähentää
  eriarvoisuutta Suomessa?
  Kerro yksi konkreettinen teko.

  Ehdokas Krista Mikkosen (valittiin) vastaus kysymykseemme.

Näin sovellat ideaamme

 • Voitte tehdä haastatteluja vaalien alla
  tai kun kansanedustajat tai valtuutetut
  jalkautuvat kauppakeskuksiin ja toreille.
 • Valitkaa napakka ja teille tärkeä kysymys.
 • Valmistelkaa yhdessä hissipuhe.
  Hissipuhe kertoo muutamalla lauseella,
  keitä olette ja mitä haluatte saada aikaan.
 • Huolehtikaa, että kaikki mukana olevat saavat
  tarvitsemansa tuen valmistautumiseen.
 • Varatkaa mukaanne nauhuri, kamera ja muistiinpanovälineet.
 • Pohtikaa haastattelujen jälkeen,
  miten hyödynnätte saamaanne tietoa
  ja miten seuraatte lupausten toteutumista.

Näin me teimme

 • Teimme vaikuttamisvierailun
  Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston
  työkykykoordinaattorin luo.
 • Kyse oli lobbaamisesta.
  Voitte lobata,
  kun teillä on tarve antaa tietoa
  ja vaikuttaa tärkeään asiaan.
 • Työkykykoordinaattoria tapasivat
  kuopiolaiset avotyötoiminnan asiakkaat
  Minnamari Liimatta, Pirjo Kinnunen,
  Soili Hedman, Anna Kumpulainen,
  Ossi Hartikainen ja Aleksi Kettunen.
 • Hankkeen työntekijät
  sekä Tukiliiton työelämäasiantuntija
  olivat lobbaajien tukena.
 • Lobbaajat kertoivat työkykykoordinaattorille
  avotyöntekijän arjesta,
  avotyötoiminnan ja palkkatyön eroista
  sekä toimeentulon vaikeuksista.
 • Samalla keskusteltiin siitä,
  kuinka työkykykoordinaattori voi auttaa
  palkkatyön löytämisessä.

Näin sovellat ideaamme

 • Suorat vaikuttamismahdollisuudet
  kannattaa käyttää rohkeasti.
 • Lobatkaa rajatusta, ajankohtaisesta aiheesta.
 • Valitkaa lobattavaksi henkilö,
  joka päättää asiasta, valmistelee asiaa päätettäväksi tai
  jolla on muuten vaikutusvaltaa asiaan.
 • Selvittäkää ennen tapaamista
  lobattavan henkilön taustoja.
  Voitte hyödyntää tietoa keskustelussa.
 • Valmistelkaa oma mielipiteenne tai muutosehdotuksenne
  lobattavaan asiaan.
  Kysykää tarpeen mukaan mielipidettä myös muilta,
  joita asia koskee.
 • Yhdistäkää kokemuksiin perustuvaan tietoon
  tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

Näin me teimme

 • Teimme vaikuttamisvierailun
  Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston
  työkykykoordinaattorin luo.
 • Kyse oli lobbaamisesta.
  Voitte lobata,
  kun teillä on tarve antaa tietoa
  ja vaikuttaa tärkeään asiaan.
 • Työkykykoordinaattoria tapasivat
  kuopiolaiset avotyötoiminnan asiakkaat
  Minnamari Liimatta, Pirjo Kinnunen,
  Soili Hedman, Anna Kumpulainen,
  Ossi Hartikainen ja Aleksi Kettunen.
 • Hankkeen työntekijät
  sekä Tukiliiton työelämäasiantuntija
  olivat lobbaajien tukena.
 • Lobbaajat kertoivat työkykykoordinaattorille
  avotyöntekijän arjesta,
  avotyötoiminnan ja palkkatyön eroista
  sekä toimeentulon vaikeuksista.
 • Samalla keskusteltiin siitä,
  kuinka työkykykoordinaattori voi auttaa
  palkkatyön löytämisessä.

Näin sovellat ideaamme

 • Suorat vaikuttamismahdollisuudet
  kannattaa käyttää rohkeasti.
 • Lobatkaa rajatusta, ajankohtaisesta aiheesta.
 • Valitkaa lobattavaksi henkilö,
  joka päättää asiasta, valmistelee asiaa päätettäväksi tai
  jolla on muuten vaikutusvaltaa asiaan.
 • Selvittäkää ennen tapaamista
  lobattavan henkilön taustoja.
  Voitte hyödyntää tietoa keskustelussa.
 • Valmistelkaa oma mielipiteenne tai muutosehdotuksenne
  lobattavaan asiaan.
  Kysykää tarpeen mukaan mielipidettä myös muilta,
  joita asia koskee.
 • Yhdistäkää kokemuksiin perustuvaan tietoon
  tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

Näin me teimme

 • Jututimme kansanedustajaehdokkaita Kuopion torilla
  vaalien alla, keväällä 2019.

  Kuvassa vasemmalta: Jarkko Eerola, Liisa Hartikainen, ehdokas Marko Kilpi (valittiin) sekä Ilona Mömmö
 • Lähdimme liikkeelle nopealla aikataululla
  ja kevyellä valmistautumisella.
  Tapasimme torilla ja sovimme rooleista.
 • Kuopiolaiset Liisa Hartikainen, Ilona Mömmö
  ja Jarkko Eerola toteuttivat
  viiden ehdokkaan haastattelut.
 • Hankkeen työntekijä nauhoitti keskustelut,
  otti valokuvia ja tuki haastattelijoita tarvittaessa.
 • Esitimme ehdokkaille kysymyksen,
  joka liittyi Arvokas-ohjelman vaalikampanjaan:

  ”Jos tulet valituksi eduskuntaan,
  miten aiot vähentää
  eriarvoisuutta Suomessa?
  Kerro yksi konkreettinen teko.

  Ehdokas Krista Mikkosen (valittiin) vastaus kysymykseemme.

Näin sovellat ideaamme

 • Voitte tehdä haastatteluja vaalien alla
  tai kun kansanedustajat tai valtuutetut
  jalkautuvat kauppakeskuksiin ja toreille.
 • Valitkaa napakka ja teille tärkeä kysymys.
 • Valmistelkaa yhdessä hissipuhe.
  Hissipuhe kertoo muutamalla lauseella,
  keitä olette ja mitä haluatte saada aikaan.
 • Huolehtikaa, että kaikki mukana olevat saavat
  tarvitsemansa tuen valmistautumiseen.
 • Varatkaa mukaanne nauhuri, kamera ja muistiinpanovälineet.
 • Pohtikaa haastattelujen jälkeen,
  miten hyödynnätte saamaanne tietoa
  ja miten seuraatte lupausten toteutumista.

Näin me teimme

 • Teimme vaikuttamisvierailun
  Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston
  työkykykoordinaattorin luo.
 • Kyse oli lobbaamisesta.
  Voitte lobata,
  kun teillä on tarve antaa tietoa
  ja vaikuttaa tärkeään asiaan.
 • Työkykykoordinaattoria tapasivat
  kuopiolaiset avotyötoiminnan asiakkaat
  Minnamari Liimatta, Pirjo Kinnunen,
  Soili Hedman, Anna Kumpulainen,
  Ossi Hartikainen ja Aleksi Kettunen.
 • Hankkeen työntekijät
  sekä Tukiliiton työelämäasiantuntija
  olivat lobbaajien tukena.
 • Lobbaajat kertoivat työkykykoordinaattorille
  avotyöntekijän arjesta,
  avotyötoiminnan ja palkkatyön eroista
  sekä toimeentulon vaikeuksista.
 • Samalla keskusteltiin siitä,
  kuinka työkykykoordinaattori voi auttaa
  palkkatyön löytämisessä.

Näin sovellat ideaamme

 • Suorat vaikuttamismahdollisuudet
  kannattaa käyttää rohkeasti.
 • Lobatkaa rajatusta, ajankohtaisesta aiheesta.
 • Valitkaa lobattavaksi henkilö,
  joka päättää asiasta, valmistelee asiaa päätettäväksi tai
  jolla on muuten vaikutusvaltaa asiaan.
 • Selvittäkää ennen tapaamista
  lobattavan henkilön taustoja.
  Voitte hyödyntää tietoa keskustelussa.
 • Valmistelkaa oma mielipiteenne tai muutosehdotuksenne
  lobattavaan asiaan.
  Kysykää tarpeen mukaan mielipidettä myös muilta,
  joita asia koskee.
 • Yhdistäkää kokemuksiin perustuvaan tietoon
  tutkimus- ja asiantuntijatietoa.