Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen verkkovalmennus

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien voimavaroja ja antaa uusia näkökulmia osallistujan elämään.

Verkkovalmennuksesta voimavaroja elämään

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien voimavaroja ja antaa uusia näkökulmia osallistujan elämään. Tämä toimintamalli on kehitetty vahvistamaan vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa, kun perheessä on nuori, jolla on kehitysvamma tai vastaavia tuen tarpeita. Osallistuja saa sekä yksilöohjausta työntekijältä että ryhmän tuen.

Kuvaus

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien voimavaroja ja antaa uusia näkökulmia osallistujan elämään. Tämä toimintamalli on kehitetty vahvistamaan vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa, kun perheessä on nuori, jolla on kehitysvamma tai vastaavia tuen tarpeita. Osallistuja saa sekä yksilöohjausta työntekijältä että ryhmän tuen. Kesto on 6 viikkoa. Aihe kurssilla vaihtuu viikoittain. Valmennuksen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan omat tavoitteet ja erilaisten vanhemmuuden näkökulmien saaminen. Valmennus sisältää alustuksia ja tehtäviä sekä vertaiskeskustelua.

Käyttötarkoitus

Verkkovalmennus on kehitetty palvelemaan ihmisiä, jotka haluavat osallistua verkon kautta. Verkkovalmennus sopii valtakunnallisen järjestön toimintaan. Osallistumisen esteeksi ei muodostu välimatkat tai haastavat arjen tilanteet.

Toteutustapa vaiheittain
Otsikon sisältö aukeaa oikealla puolella olevasta nuolesta klikkaamalla.

Houkutteleva, tiivis ja informatiivinen kuvaus verkkovalmennuksesta organisaation kotisivuille. Osallistujan kommentti näkyviin valmennuksen hyödystä. Verkkosivun jakamista ytimekkäällä julkaisulla somessa. Muista kiva kuva!

Valmennukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, jossa kysytään perustietojen lisäksi ennakko-odotuksia, elämäntilannetta ja tarvetta valmennukseen. Hakijoista valitaan 10 osallistujaa. Valmennuksen aiheet valitaan osallistujien tarpeista lähtien. Valituille lähetetään ennakkotehtävä, jonka palautettuaan varmistaa paikkansa kurssilla. Ennakkotehtävässä kirjaudutaan valmennusalustalle ja esitellään itsensä viestiketjussa muille ryhmäläisille.  Lisäksi olemme käyttäneet ”Minun elämänpolkuni”-nimistä tehtävää, jossa osallistuja kuvailee joko valmiille piirropohjalle omaa elämäänsä tai kirjoittamalla elämänsä tarinan. Näin varmistetaan, että osallistujalla on riittävät netin käyttötaidot ja motivaatio osallistumiseen. Elämänpolku-tehtävä auttaa myös valmentajia muokkaamaan valmennuksen sisältöjä osallistujien tarpeita vastaaviksi.

Valmennusalustalla ensimmäisenä materiaalina on tervetuloviesti tai -video valmennuksen ohjaajilta ja ohjeet valmennuksen käymistä varten. Verkkovalmennuksessa pitää kirjoittaa kaikki ohjeistus auki, jotta osallistujan on helppo toimia. Mitä paremmin kaikki ohjeet on kirjattu sen vähemmän tulee kysymyksiä toimintatavoista ohjaajille. Ohjeisiin on hyvä kirjata, milloin kurssin ohjaajat vastaavat osallistujien kysymyksiin esim. kerran tai kaksi kertaa viikossa maanantaisin/torstaisin. Tämä auttaa myös ohjaajan työn suunnittelua. Ohjeet on kuitenkin hyvä pitää lyhyinä, jotta osallistuja jaksaa perehtyä niihin.

Valmennus etenee viikoittain vaihtuvalla aiheella. Tässä esimerkkiaiheita:

  1. viikko: itsenäistyminen nuoren kehitystehtävänä
  2. viikko: muuttuva vanhemmuus
  3. viikko: irtipäästäminen
  4. viikko: haastavat tilanteet
  5. viikko: vahvistavat ihmissuhteet
  6. viikko: omat voimavarat ja oma aika

 

Valmennuksen materiaaleihin voi sisältyä kirjallista materiaalia, videoita, äänitteitä tai kuvia. Osallistuja saa viikoittaisen aiheen pohdintatehtävän, johon hän vastaa ja saa palautetta valmennuksen ohjaajalta. Materiaali ja tehtävä menee osallistujalle aina samana viikonpäivänä valmennusalustalle. Materiaaleissa on hyvä käyttää erilaisia muotoja erilaisten oppijoiden ja vaihtelun takia. Osallistuja voi myös laittaa ohjaajille yksityisiä viestejä ja keskustella omasta tilanteestaan. Nämä yksityisviestit mahdollistavat henkilökohtaisen tuen osallistujalle.

Materiaalin lisäksi valmennuksen viikko-ohjelmaan kuuluu ryhmächat, jota vetää valmennuksen ohjaaja. Chatin tarkoituksena on antaa ryhmän tuki osallistujalle. Ryhmächat syventää aiheen pohdintaa ryhmässä, mahdollistaa osallistujien keskinäisen vertaistuen ja antaa paikan jakaa erilaisia näkemyksiä, joista osallistujat voi saada uudenlaisen näkökulman asiaan. Osallistujilla on mahdollisuus käydä kirjallista keskustelua myös hitaissa keskusteluketjuissa valmennuksen aikana valmennusalustalla.

Valmennuksen viimeinen tehtävä sisältää palautekyselyn valmennuksesta. Kysely on laitettu tehtäväksi, jotta mahdollisimman moni vastaa kyselyyn jo valmennuksen aikana. Viimeiseen tehtävään on koottu linkkejä järjestön muuhun toimintaan ja muihin oleellisiin tahoihin valmennukseen teemoihin liittyen, joista voi olla osallistujalle apua jatkossa.

Valmennus lopetetaan ohjaajien kiitos tervehdykseen tai -videoon.

Valmennuksen materiaali on tulostettavissa tai tallennettavissa osallistujan omaan käyttöön vielä kurssin jälkeenkin.

Osallistujille lähetetään kolme kuukautta valmennuksen jälkeen kysely, jossa osallistuja arvioi, mitä hyötyä valmennuksesta on jäänyt hänen arkeensa ja elämäänsä.

Valmennuksen päätyttyä sitä arvioidaan osallistujien palautteiden ja ohjaajien kokemusten perusteella. Valmennusta kehitetään niiden perusteella palvelemaan jatkossa osallistujia vielä paremmin.