Arki haltuun -ryhmätapaamiset

Arki haltuun -ryhmätoiminnan malli omannäköisen arjen ja vapaa-ajan vahvistamiseen.

Puoli vuotta kestävä ryhmätapaamisten ja tavoitteellisen yksilöllisen tuen jakso, jossa vahvistetaan yhdessä arjen tietoja, taitoja ja osallistumismahdollisuuksia. Ryhmä keskittyy 1–3 arjen pääteemaan. Osallistujat suunnittelevat tuetusti itse tarkemmat tavoitteet ja toiminnan sisällön.

Käyttötarkoitus

Arjen neuvokkuuden vahvistamiseen nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea omannäköiseen elämään. Tarkoituksena on vahvistaa osallistujien arkisia tietoja ja taitoja, neuvokkuutta pärjätä vähällä rahalla, lisätä sosiaalisia suhteita sekä osallistumista kotikunnassa järjestettävän kaikille avoimeen vapaa-ajan toimintaan.  Toiminnalla torjutaan yksinäisyyttä ja syrjään jäämistä.

Kehittäjät

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Aarne ja Aune -hanke (STEA 2018–2021/Arvokas-avustusohjelma). Hanke kehittää arjen taitoja ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille sekä tukea elinympäristön ja palveluiden kehittämiseen osallistumiseen.

Toteutus

Markkinointi ja osallistujien tavoittaminen

1. Tee pohjatyötä paikkakunnalla: selvitä kohderyhmän tarpeita esimerkiksi arjen havainnoinnin, syvähaastattelujen tai teematyöpajan avulla. Valitse 1–3 tärkeimmiksi nousevaa teemaa ryhmän väljiksi kattoteemoiksi.
2.  Tee selkeät mainokset, joissa tuot ryhmän teemat kutsuvasti esille. Valitse markkinointikanavat. Hyödynnä osallistujien tavoittamisessa paikallisia yhdistyksiä ja kuntien työntekijöitä (esimerkiksi asumisen ohjaus, toimintakeskukset). Lähityöntekijöiden ja jalkautuvan markkinoinnin avulla voit löytää ryhmään ihmisiä, joita yleismarkkinointi ei tavoita.
3. Selvitä jo ryhmän suunnittelu- ja markkinointivaiheessa mahdollisuuksia yhdistää ryhmän toimintaa osaksi paikallista kaikille avointa, ikäryhmälle suunnattua vapaa-ajan toimintaa.

Hakeminen ja osallistujavalinnat

1. Tee selkokieliset hakulomakkeet (muokattava hakulomake löytyy täältä, kohdasta 8: materiaalit ryhmätoimintaan). Toimita hakulomakkeita paperisina yhteistyökumppaneiden levitettäviksi ja valitse tarvittaessa muut jakelukanavat. Mahdollista hakeminen myös muulla tavalla kuin lomakkeella, esimerkiksi soittamalla.
2. Valitse ryhmään 6–10 ryhmän teemoista kiinnostunutta, motivoitunutta ja toiminnasta hyötyvää hakijaa. Huomioi valinnoissa ryhmän kokonaisuus ja osallistujien tuen tarve.
3. Varaudu jakamaan ryhmää pienryhmiksi erilaisten tarpeiden ja kiinnostusten perusteella.

Tutustuminen ja toimintatavat

1. Varaa tutustumiselle 2–3 tapaamiskertaa. Tunnista jo tutustuessa osallistujien erilaisia kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Voit hyödyntää nimikylttejä, kuvia ja toiminnallisuutta tutustumisessa. Jätä aikaa myös vapaalle keskustelulle.
2. Tue ryhmää päättämään itse säännöistään ja toimintatavoistaan (esim. tarjoilut tapaamisissa, tapaamisten tiheys, tapaamispaikat).
3. Selvitä jokaiselle osallistujalle sopiva tapa pitää kanssasi yhteyttä: puhelu, tekstiviesti, WhatsApp (myös sanelutoiminto), ääniviesti, video.
4. Kirjoita tapaamisten aiheista ja sovituista asioista selkeä kooste. Tulosta kooste muistilappuna jokaiselle mukaan (hanki tarvittaessa matkatulostin).

Ryhmän ja yksilöiden tavoitteet

1. Tunnista ryhmän yhteisiä ja osallistujien yksilöllisiä tavoitteita ja elämän haaveita, joiden toteuttamisessa toiminta voisi tukea. Anna tietoa ja vaihtoehtoja sekä kannusta oman mielipiteen kertomiseen. Tue vaihtoehtojen esittämistä kuvilla. Voit hyödyntää myös keskustelumattoa.
2. Toteuta jokaisen osallistujan kanssa ryhmän alkuvaiheessa arviointikeskustelu, jossa osallistuja suunnittelee henkilökohtaiset tavoitteet ja enemisen. Osallistuja voi kirjata omaan työkirjaansa ajatuksiaan koko ryhmäjakson ajan.

Teematapaamiset ja yksilöllinen tuki

1. Suunnitelkaa noin kahden viikon välein tapahtuvia ryhmätapaamisia, joissa tekeminen liittyy osallistujien valitsemiin teemoihin. Jokainen osallistuu teemallisiin ryhmätapaamisiin oman kiinnostuksensa mukaan. On ok sanoa myös ei.
2. Korvaa tai täydennä ryhmätapaamisia pienryhmä- ja yksilötapaamisilla, jos osallistujien tarpeet ja erilaiset kiinnostukset sitä edellyttävät.
3. Varaa mahdollisuus osallistujien yksilölliseen, tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen tukemiseen (1-3 tukitapaamista) arjen hallinnassa, valintojen tekemisessä sekä toimintaan osallistumisessa, esimerkiksi tapaamisiin saapumisessa ja rahan käytössä. Yksilöllisen tuen tavoitteena on kaiken aikaa ohjaaminen osaksi muuta tukea ja palveluita.
4. Rohkaise osallistujia olemaan yhteydessä tapaamisten välillä, mutta määritelkää tuelle ja tavoitettavuudelle raamit. Ota kuulumisten vaihto ja lyhyetkin ”tikusta asiaa” -puhelut vakavasti. Ne madaltavat mielipiteistä ja tarpeista kertomisen kynnystä.

Arviointi ja jatkopolut

1. Toteuta jokaisen osallistujan kanssa ryhmän loppuvaiheessa arviointikeskustelu, jossa osallistuja arvioi henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista, toiminnasta saamaansa hyötyä ja arjessaan tapahtuneita muutoksia. Voitte hyödyntää tässä ryhmätoiminnan työkirjaa.
2. Keskustele edellisten pohjalta osallistujan jatkotoiveista ja -tavoitteista sekä niiden toteutumisen edellyttämästä tuesta. Suunnitelkaa yhdessä, kuka tai mikä taho tukee osallistujaa tavoitteisiin liittyvissä asioissa aktiivisen työskentelyn vähentyessä tai päättyessä.

Jälkituki

1. Hahmota koko ryhmäjakson ajan osallistujien muita elämänyhteyksiä. Kuka tai mikä taho on osallistujan tuki säännöllisen toiminnan päättymisen jälkeen? Millainen on sinun tai taustaorganisaatiosi mahdollisuus tukeen jatkossa?
2. Hyödynnä jälkituen järjestämisessä läheisten, lähityöntekijöiden, osallisuutta tukevien palveluiden (erityisesti henkilökohtainen apu, asumisen ohjaus) sekä yhdistysten vapaaehtoisten potentiaali.