Vinkkejä vuorovaikutukseen ja ohjaukseen verkossa

Olemme koonneet vinkkejä vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen verkossa. Vinkit ovat karttuneet tekemisen, kokemuksien ja yhteistyön kautta.

Kun suunnittelet verkkotoimintaa, mieti:

Mikä on toiminnan tavoite?

Kenelle toiminta on suunnattu?

Kuinka paljon aikaa voit käyttää yhteydenpitoon?

Miten pääset parhaiten kontaktiin ohjattavan kanssa?

Millaista tukea tarjoat osallistumiseen?

Mitä taitoja osallistujilta vaaditaan?

Tarvitseeko osallistuja tietynlaisen laitteen?

Mitkä ovat omat taitosi?

 

Ennen verkkotapaamista

 • Määritä ryhmän koko tavoitteen mukaan. Tietoa voi jakaa isollekin ryhmälle, mutta vastavuoroisuus ja syvempi vuorovaikutus mahdollistuu pienessä ryhmässä.
 • Kokoa taustatietojen avulla ryhmä, jossa osallistujien vertaisuus toteutuu. Mitä tarkemmin rajattu aihe, sitä syvempää on sitoutuminen ja vuorovaikutus.
 • Valitse sisältö, ohjaus ja väline tavoitteen mukaan. Ei tekniikka edellä. Varaa aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen, jos asetettu tavoite sitä vaatii.
 • Keskustelua voi käydä kirjoittamalla, puhumalla tai videon välityksellä, kahden kesken tai ryhmässä, samaan aikaan tai eri aikaan läsnäolevana. Voit yhdistää tapaamisia verkossa ja kasvokkain.
 • Hyödynnä ohjauksessa jo olemassa olevaa sisältöä ja tehtäviä. Seuraa muiden toimijoiden tarjontaa, jotta osaat vinkata tarvittavia nettilinkkejä osallistujille.
 • Rajaa ja suunnittele työtäsi myös verkossa. Varaa kalenteristasi aika verkkotyöskentelyyn.
 • Suosi parityötä. Yksi vastaa ohjauksesta ja vuorovaikutuksesta, toinen tekniikasta ja kysymysten keräämisestä, jotta kaikki osallistujat tulevat huomioiduksi.
 • Aikatauluta osallistuminen ja kerro se osallistujille. Kerro, milloin ja miten olet tavoitettavissa.
 • Mieti verkkokohtaamiseen runko, aihe ja valmiita kysymyksiä.
 • Panosta selkeisiin ohjeisiin. Opasta ja tue sovelluksen käytössä. Ehdota tarvittaessa tukihenkilöä tai ryhmänä osallistumista.
 • Tee videotervehdys ryhmälle, anna kasvosi osallistujille ja ole helposti lähestyttävä.
 • Mieti milloin anonyymi osallistuminen voi tuoda lisäarvoa? Punnitse myös riskit.

Verkkotapaamisen aikana

 • Huomioi ja auta asettumaan yhteiseen tilaan. Tarvittaessa kerro, mistä keskustellaan. Haasta ryhmässä osallistujia vuorovaikutukseen ja vertaistukeen.
 • Kerro osallistujille luottamuksellisuuteen, salassapitoon, tietoturvaan ja tiedon keruuseen liittyvät periaatteet.
 • Selvitä osallistujille, mitkä asiat jäävät verkkoon ja mistä asioista voi keskustella ulkopuolisten kanssa.
 • Sanoita osallistujille väärinymmärrysten mahdollisuus verkossa. Avoin, luottamuksellinen, itselle armollinen ja oppiva asenne auttaa.
 • Sitouta osallistujat toisia kunnioittavaan ja arvostavaan keskusteluun.
 • Kohtaa jokainen henkilökohtaisesti ja puhuttele nimellä tai nimimerkillä.
 • Palauta keskustelun kulku lempeästi ennalta sovittuun aiheeseen.
 • Sanoita ja ilmaise tunteita korostetusti: “voi sentään”, “onpa kurja tilanne”, “miten ihanasti sanottu”, “liikutun”, “ihan huippua”.
 • Sanoita myös hiljaisuus: “mietin hetken”, “etsin lisätietoa”, “otetaan aikaa ja mietitään kaikki tätä hetki”.
 • Tee tarkentavia kysymyksiä. Kysy lisää, älä oleta. Pahoittele, jos joku ei toimi tai ymmärsit väärin.
 • Asetu osallistujan tilanteeseen ja kokemukseen, lue myös rivien välistä: ”Tarkoititko…”, ”Kuulen, että…”
 • Tunnista heikko signaali tarpeesta ja toivosta ja tee se näkyväksi.
 • Käytä ratkaisupuhetta ja kiinnitä huomiota siihen, mikä toimii osallistujan elämässä.
 • Käytä osallistujan kieltä ja sanoja. Kannusta ja tsemppaa turhautumisen hetkellä.
 • Ota huolet vastaan ja anna niille oikeutus. Ohjaa sitten keskustelu selviytymiseen ja pienten ilojen tunnistamiseen.
 • Kysy avoimia kysymyksiä sinnikkäästi. Anna osallistujalle aikaa miettiä ja vastata. Siedä hiljaisuutta. Tarjoa mahdollisuus palata aiemmin käsiteltyyn aiheeseen.
 • Lisää keskustelua jakamalla uutta materiaalia aiheesta ja esittämällä kysymyksiä siitä. Muista kohtuus ja erilaiset materiaalit, kuten blogit ja videot.
 • Osallistujan omat, konkreettiset tavoitteet motivoi ja koettu hyöty innostaa. Tunnista ja tunnusta myönteiset poikkeukset ja pienet askeleet kohti tavoitetta.
 • Ole vastavuoroinen eli jaa itse, tarkenna, kiitä ja pyydä anteeksi. Pidä yllä ”jutustelu” -meininkiä.
 • Käytä oikeita kuvia, ei pelkkiä hymiöitä, esimerkiksi tunteiden ilmaisussa.
 • Pyydä kertomaan mahdollisimman konkreettisia esimerkkitilanteita. Käytä konkreettisia esimerkkejä itsekin.
 • Palaa tavoitteisiin. ”Alleviivaa” ja toista osallistujan tuottamia huomioita. Tee yhteenvetoja.
 • Ilmoita, jos poistut linjoilta kesken. Muista selkeä ja toiveikas lopetus.

Verkkotapaamisen jälkeen

 • Jos asia ei selviä verkossa, sovi yhteydenpidosta muilla keinoilla. Ohjaa tarvittaessa lisätuen ja avun pariin.
 • Arvioi ja havainnoi vuorovaikutusta säännöllisesti. Anna ja pyydä palautetta. Käytä saamaasi tietoa toimintasi kehittämiseen.
 • Säilytä inhimillisyys ja kotikutoisuus, erotu ja ole oma itsesi. Osallistujalle on tärkeää saman työntekijän pysyvyys.
 • Verkkotyöskentely on intensiivistä. Varaa aikaa rauhoittumiseen ja asettumiseen ennen ja jälkeen verkkotyöskentelyn.
 • Jaa omia kokemuksia ja hyödynnä muiden oppeja vuorovaikutuksen kehittämiseen verkossa. Tekemällä oppii ja kehittyy! Kokeile rohkeasti! Kohdataan verkossa!

Materiaalit verkossa

 • Muista erilaiset oppijat, tarvitaan erilaisia sisältöjä verkkototeutukseen.
 • Keep it simple! Vähemmän on enemmän, tiivistä asiasi.
 • Käytä monipuolisia viestintätapoja esim. video, kuva, ääni.
 • Pidä videot lyhyinä, tuo pääasiat selkeästi esiin.
 • Videoita voi kuvata helposti itse, muista kamerajalka ja hyvä mikki.
 • Tekstitä video. Se onnistuu helposti esimerkiksi Youtubessa. Tekstitys lisää saavutettavuutta ja sen voi katsoa ilman ääntä.
 • Tekemällä oppii ja kehittyy videollekin puhumisessa.
 • Jaa tietoa osiin, mikäli kokonaisuus on laaja.
 • Laita sisällöt numerojärjestykseen, jos ne etenevät tietyssä järjestyksessä.

Tehtävät verkossa

 • Yksilötehtävä: kohdista aiheen tehtävä osallistujan omaan elämään.
 • Paritehtävä: jaa osallistujat pareihin ja pyydä molempia kommentoimaan toisen tehtävää/ pohdintoja.
 • Ryhmätehtävä: kohdista aiheen tehtävä koko ryhmälle ”kirjaa kolme vinkkiä” tai ”kerro esimerkki kaikille” ”jaa pohdintasi yhteiseen keskusteluketjuun” Voit antaa ryhmäpalautteen tehtävästä.

Tietoturva-asioita verkossa

 • Selvitä minkälaista tietoturvatasoa toiminnassasi tarvitaan ja valitse sovellus sen mukaan.
 • Poista keskeyttäneet ja lopettaneet käyttäjät ryhmästä.
 • Jos kokoat tietoa vaikuttamistyöhön, kerro siitä osallistujille.

Ennaltaehkäise työn kuormittavuutta verkossa

 • Suosi parityötä, se helpottaa työnjakoa ja työskentelyn jatkuvuus on turvattu myös poissaolojen aikana.
 • Varmista purkumahdollisuus jollain keinolla esim. työkaveri, työnohjaus, fyysiset siirtymät tai päiväkirjan pitäminen.
 • Laadi erillinen ohjeistus huolitilanteita varten. Määritä vastuunrajat vapaaehtoisille ja palkatuille työntekijöille. Varmista miten toimia, jos huoli herää.

 

Tuleva-hanke julkaisi keväällä 2020 Rohkaisupakan.

Rohkaisupakka sisältää 40 tunne- ja vuorovaikutuskorttia. Korteilla on kaksi käyttötarkoitusta. Vinkit auttavat toimimaan vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa verkossa. Kuvat auttavat kertomaan tunteista, itsestä sekä omista toiveista ja kokemuksista kasvokkaisissa kohtaamistilanteissa. Rohkaisupakka sopii yksilö-, perhe- ja ryhmätapaamisiin sekä valmennuksiin.

Tunnekortit löytyvät myös digiversioina tästä osoitteesta: https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/tunnekortit/ Niitä voi hyödyntää erilaisissa verkkotapaamisissa.

Kuvat Vili Ohra-aho ja vinkit Tuleva -hanke 2018-2020.

Tässä esimerkkikuva Rohkaisupakasta:

Tunnekortin kuva, jossa munakoiso hymyilee