Kokemustoimijan tilaajan polku

Askelmerkit ja huomioitavat asiat kokemustoimijoiden mukaan ottamista suunnitteleville ammattilaisille ja yhdistystoimijoille.

Käyttötarkoitus

Kokemustoimijan tilaajan polku on toimintamalli ja muistilista, jota voivat soveltaa kaikki kokemustoimijan tiedon ja osaamisen hyödyntämistä työssään tai yhdistystoiminnassa suunnittelevat. Tilaajan polussa on kiinnitetty erityistä huomiota oppimisen ja ymmärtämisen tukea tarvitsevan kokemustoimijan aitoihin ja yhtäläisiin osallistumismahdollisuuksiin. Mallissa keskeistä on riittävä, yksilöllinen tuki.

Tilaajan polku ohjeistaa askelmerkit idean syntyhetkistä kokemustoimijan tehtävän suorittamisen jälkeiseen aikaan saakka. Mallilla voidaan sopia ja järjestää kokemustoimijan rooli ja tuki hyvin monenlaisiin tehtäviin, esimerkiksi kokemuspuheenvuoroihin tai kehittämis- tai vaikuttamistehtäviin.

Kokemustoimijan tilaajan polku perustuu kokemuksiin ja oivalluksiin, joita teimme Tukiliiton kokemustoimijaverkoston perustamisvaiheessa.

Kehittäjät

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Aarne ja Aune -hanke (STEA 2018–2021/Arvokas-avustusohjelma). Hanke kehitti arjen taitoja ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille sekä tukea elinympäristön ja palveluiden kehittämiseen osallistumiseen.

Toteutus

Kokemustoimijan tilaajan polku, PDF
(kuvitettu, tallennettava ja tulostettava A4-juliste)