Tuleva oli verkkoauttamisen hanke

Hanke kehitti tiedollisia verkkokursseja, voimavarakeskeistä verkkovalmennusta ja verkkovertaistukea.

Hanke toimi vuosina 2018 – 2020.

Tarjosimme verkon kautta tukea perheille, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta. Verkkokurssien avulla lisäsimme perheiden tietoa palveluista, tukitoimista ja oikeuksista.  Verkkovalmennuksen kautta vahvistimme vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa. Kutsuimme myös vapaaehtoisia mukaan tarjoamaan vertaistukea eri elämäntilanteissa.

Tietoa tulevaan -verkkokurssi

Järjestämme edelleen tiedollisia verkkokursseja itsenäistyvien nuorten perheille muun muassa palveluiden suunnittelusta, jatko-opinnoista, omaan kotiin muuttamisesta ja asumisen palveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, henkilökohtaisesta avusta sekä nuoren asioiden hoitamisesta. Verkkokurssit on suunnattu perheille, joiden nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita.

Aiheet ovat: palveluiden suunnittelu, oma koti, henkilökohtainen apu ja tuki nuoren asioiden hoidossa. Tavalliset netinkäyttötaidot riittävät osallistumiseen. Kurssi on osallistujalle maksuton. Verkkokurssin ajankohta päivitetään tapahtumiin.

Taitoa tulevaan -verkkovalmennus

Toteutimme voimavarakeskeistä verkkovalmennusta itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten vanhemmille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita. Valmennus oli tarkoitettu vanhemmille, jotka haluavat pohtia omaa prosessiaan, kun nuori itsenäistyy. Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa. Teemoja olivat muun muassa irtipäästäminen, oma aika ja oma hyvinvointi sekä muuttuva vanhemmuus. Lähtökohtana olivat jokaisen osallistujan omat tavoitteet. Valmennusta jatkaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Tukea tulevaan – vertaistukea verkossa

Mahdollistimme verkkovertaistukea vanhemmille ja läheisille myös eri elämäntilanteissa.

Verkkoauttamisen Tuleva-hanke toimi valtakunnallisesti pääsääntöisesti verkon välityksellä. Toimimme Veikkauksen tuella vuosina 2018-2020.

Hankkeen taustaa

Kehitysvammaisten Tukiliitossa toteutettiin vuonna 2015 osallistava strategiaprosessi, jossa nousi selvästi esille nuorten ja heidän läheistensä tuen tarve. Peruskoulun loppuminen, jatkokoulutuksen ja tulevaisuuden suunnan valitseminen, irtautuminen vanhemmista ja muutto pois lapsuudenkodista ovat nuorille ja heidän läheisilleen haastavia elämäntilanteita. Pystyäkseen tukemaan nuoren itsenäistymistä, läheiset tarvitsevat tietoa mahdollisuuksista ja palveluista sekä myös asenteellisia valmiuksia vammaisen perheenjäsenensä omien valintojen vahvistamiseen.

Hankkeen taustaksi tehtiin keväällä 2017 selvitys, jossa kartoitettiin vammaisten nuorten läheisten tarpeita ja verkkovertaistuen muotojen käyttöä.
Selvityksen voit lukea tästä (pdf).

Yhteistyössä olivat mukana Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammatuki 57  ja Autismiliitto.