Kokemustoimijaverkosto

Saavutettavan kokemustoiminnan malli, jolla tuetaan kehittämiseen ja vaikuttamiseen osallistumisessa, ja jonka avulla kokemustieto saadaan osaksi yhteisöjen toiminnan kehittämistä.

Käyttötarkoitus

Kokemustoimijaverkosto on tavoitteellinen ja toiminnallinen ryhmä, jossa tuetaan itselle tärkeisiin asioihin vaikuttamiseen ja mahdollistetaan taustayhteisön toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Verkoston jäsenet voivat olla sitoutuneet toimintaan löyhemmin tai kiinteämmin. Verkostossa työskennellään yhdessä ja vaikuttamisessa hyödynnetään eri ihmisten erilaisia kokemuksia ja osaamista.

Kokemustoimijaverkostomallin kautta saadaan järjestöjen ja palveluiden kehittäjien käyttöön kokemustietoa, jota ei tavoiteta kyselyiden tai perinteisten kokemusasiantuntijaroolien kautta.

Kehittäjät

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Aarne ja Aune -hanke (STEA 2018–2021/Arvokas-avustusohjelma). Hanke kehittää arjen taitoja ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille sekä tukea elinympäristön ja palveluiden kehittämiseen osallistumiseen.

Toteutus

(Mallia kuvataan keväällä 2022)

Toteutustapa vaiheittain
Klikkaa sisältö auki otsikon oikealla puolella olevasta nuolesta.

Verkoston perustehtävä

Verkoston jäsenten tavoittaminen

Työskentelyn käynnistäminen ja pelisäännöt

On tärkeää, että verkoston jäsenet tutustuvat ensin toisiinsa. Tuttuus luo luottamusta ja auttaa toimintaan sitoutumisessa.

 

Työskentelyn koordinointi

Verkostotyöskentelyllä on hyvä olla ohjaaja, jonka roolina on mahdollistaa ja luoda edellytyksiä toiminnalle…

Verkostotyöskentelyssä tarvittava osaaminen

 

Mahdollisuudet ja riskit
Verkosto arvioi ja kehittää toimintaansa itse