Kohtaa mut -kahvila (avoin kohtaamispaikka)

Kohtaa mut -kahvila on kohtaamispaikka.

Käyttötarkoitus

Kohtaa mut -kahvila on matalan kynnyksen avoin kohtaamispaikka, jossa tuetaan lähiyhteisöön liittymiseen ja uusien ihmissuhteiden muodostamiseen. Toimintamalli kehitettiin kehitysvammaisille tai samankaltaista tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille osaratkaisuksi yksinäisyyden, sosiaalisen eriytymisen ja lähiyhteisöstä ulossulkemisen ongelmiin.

Kahvila kokoontuu saavutettavissa, kaikille avoimissa paikoissa, joissa muutkin aikuiset vapaa-ajallaan kokoontuvat: esimerkiksi paikkakunnan kahvilassa, kirjastossa tai yhteisötalolla. Kahvila voi kokoontua myös verkkokahvilana netissä. Toimintaan osallistuminen järjestetään maksuttomaksi tai edulliseksi.

Kohtaa mut -kahvilassa toimitaan osallistavan ryhmätoiminnan mallin mukaisesti; kohdataan ja tehdään asioita tasavertaisina. Toiminnan lähtökohtana ovat osallistujien arjen ja vapaa-ajan toiveet ja tarpeet. Suunnittelutiimi ja kahvilassa kävijät valitsevat ja päättävät itse toiminnan tavoitteet ja sisällöt.

Kahvilakokoontumisia voi täydentää niiden yhteydessä tarjottu matalan kynnyksen neuvonta ja yksilöllinen tuki, kuten keskusteluapu, tuki palveluiden hakemiseen tai tuki harrastustoimintaan pääsemiseen.

Kehittäjät

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Aarne ja Aune -hanke (STEA 2018–2021/Arvokas-avustusohjelma). Hankkeessa kehitettiin arjen taitoja ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille sekä tukea elinympäristön ja palveluiden kehittämiseen osallistumiseen.

Toimintamallin kehittämistä jatketaan Kehitysvammaisten Tukiliiton Elämä omaksi -hankkeissa: Elämä omaksi -jatkohanke (ESR, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alue 2023–2026) ja Elämä omaksi -hanke (ESR, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alue 2022–2023).

Toteutus

Toteutustapa vaiheittain
Klikkaa sisältö auki otsikon oikealla puolella olevasta nuolesta.

Tutustu myös osallisuutta tukevan ryhmätoiminnan ohjaajan oppaaseen.
Oppaasta löydät laajemmin tietoa kahvilatoiminnan käynnistämisestä sekä kokemuksiamme ohjaajan roolista toiminnassa.

Toimintamallia kehitetään Tukiliiton Elämä omaksi -hankkeissa.

Toimintamallia kehitetään Tukiliiton Elämä omaksi -hankkeissa.

Kohtaa mut -kahvilan polku
Kahvilatoiminnan suunnittelun ja suunnittelutiimin työn tueksi
Kahvilapolku-juliste A3

Kohtaa mut -kahvilan kalenteri
Kokoontumiskertojen suunnitteluun
Kahvilakalenteri A3

Kohtaa mut -kahvilan mielipidejuliste
Mielipiteen ilmaisemiseen tai palautteen antamiseen
Mielipidejuliste A3

Kohtaa mut -kahvilan ideointijuliste
Toiveiden ja ja ideoiden keräämiseen
Ideointijuliste A3