Tiedollinen verkkokurssi

Verkkokurssi on kehitetty kasvokkaisen kurssin vaihtoehdoksi niille, jotka haluavat osallistua verkon kautta. Verkkokurssi tavoittaa osallistujat asuinpaikasta riippumatta. Osallistumisen esteeksi ei muodostu välimatkat tai haastavat arjen tilanteet.

Tiedollisella verkkokurssilla lisätään tietoa

Toimii mille tahansa ryhmälle, kun halutaan lisätä ja jakaa tietoa osallistujille. Verkkokurssi on kehitetty kasvokkaisen kurssin vaihtoehdoksi niille, jotka haluavat osallistua verkon kautta. Osallistumisen esteeksi ei muodostu välimatkat tai arjen haastavat tilanteet. Tässä mallissa on panostettu erityisesti vuorovaikutukseen osallistujien kanssa, koska käytössä on myös asiantuntijachatit.

Kurssin kesto on 4-6 viikkoa. Aihe kurssilla vaihtuu viikoittain. Tämä toimintamalli on kehitetty lisäämään perheiden tietoa palveluista ja oikeuksista, kun perheessä on nuori, jolla on kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta. Verkkokurssi sopii hyvin valtakunnallisen järjestön toimintaan.

Toteutustapa on esitetty vaiheittain. Klikkaa sisältö auki otsikon oikealla puolella olevasta nuolesta.

Houkutteleva, tiivis ja informatiivinen kuvaus verkkokurssista järjestäjän kotisivuille. Aiemmin vastaavalle kurssille osallistuneen kommentteja voi käyttää kertomaan kurssin hyödystä. Verkkosivun jakamista ytimekkäällä julkaisulla somessa. Muista kiva kuva!

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella, jossa kysytään perustietojen lisäksi ennakko-odotuksia kurssille. Ilmoittautumisen jälkeen osallistuja saa ennakkotehtävän, jonka palautettuaan varmistaa paikkansa kurssilla. Ennakkotehtävä tehdään kurssialustalle kirjautumalla ja esittelemällä itsensä. Näin varmistetaan, että osallistujalla on riittävät netin käyttötaidot ja motivaatio osallistumiseen. Osallistujat voi valita myös hakemusten perusteella.

Kurssialustalla ensimmäisenä materiaalina on tervetuloviesti tai -video kurssin ohjaajilta ja ohjeet kurssin käymistä varten. Verkkokurssilla pitää kirjoittaa kaikki ohjeistus auki, jotta osallistujan on helppo toimia. Mitä paremmin kaikki ohjeet on kirjattu sen vähemmän tulee kysymyksiä toimintatavoista ohjaajille. Ohjeisiin on hyvä kirjata, milloin kurssin ohjaajat vastaavat osallistujien kysymyksiin esim. kerran tai kaksi kertaa viikossa maanantaisin/torstaisin. Tämä auttaa myös ohjaajan työn suunnittelua. Ohjeet on kuitenkin hyvä pitää lyhyinä, jotta osallistuja jaksaa perehtyä niihin.

Kurssi etenee viikoittain vaihtuvalla aiheella.

1. viikko: Suunnittelemme yhdessä palveluita

2. viikko: Kohti jatko-opintoja

3. viikko: Nuoren polkuja työelämään

4. viikko: Omaan kotiin

5. viikko: Henkilökohtainen apu sekä omannäköinen vapaa-aika

6. viikko: Nuoren tukena asioiden hoitamisessa

Kurssin sisältö koostuu aiheen asiantuntijoiden laatimista tietopaketeista. Pakettiin voi sisältyä kirjallista materiaalia, videoita, äänitteitä tai kuvia. Osallistuja saa viikottaisen aiheen tietopaketin ja tehtävät kurssialustalle aina samana viikonpäivänä. Tehtävän tarkoitus on auttaa ja kannustaa osallistujaa soveltamaan saamaansa tietoa omaan tai perheensä tilanteeseen. Materiaali virittää ajatukset ja antaa perustiedot viikon aiheesta, jota syvennetään chatkeskustelussa. Tietopaketin liitteenä on lisälinkkejä tiedon lähteille. Materiaaleissa on hyvä käyttää erilaisia muotoja erilaisten oppijoiden ja vaihtelun takia.

Tietopaketin lisäksi kurssin viikko-ohjelmaan kuuluu ryhmächat, jossa aiheen asiantuntija on paikalla vastaamassa osallistujien kysymyksiin. Chatin tarkoituksena on syventää osallistujien tietoja, tarjota henkilökohtaisia vastauksia ja mahdollistaa osallistujien keskinäinen vertaistuki ja jaettu oppiminen.

Osallistujilla on mahdollisuus käydä keskustelua myös jatkuvasti auki olevissa keskusteluketjuissa kurssin aikana. Osallistuja voi myös esittää ohjaajille yksityisiä kysymyksiä omasta tilanteestaan. Mikäli ohjaaja ei osaa vastata, hän välittää kysymyksen toiselle asiantuntijalle.

Kurssin viimeinen tehtävä sisältää palautekyselyn kurssista. Kysely on laitettu tehtäväksi, jotta mahdollisimman moni vastaa kyselyyn jo kurssin aikana. Palautekyselyn voi laittaa viimeisessä chatissa myös linkkinä keskusteluun ja ottaa se tehtäväksi chatin lopuksi. Viimeiseen tehtävään kurssialustalla on koottu linkkejä järjestön muuhun toimintaan ja muihin oleellisiin asioihin kurssin teemaan liittyen, joista voi olla osallistujalle apua jatkossa.

Kurssi lopetetaan ohjaajien kiitos tervehdykseen tai -videoon.

Kurssilla jaettu materiaali on tulostettavissa tai tallennettavissa osallistujan omaan käyttöön vielä kurssin jälkeenkin.

Kurssin päätyttyä kurssia arvioidaan osallistujien palautteiden ja ohjaajien kokemusten perusteella. Kurssia kehitetään niiden perusteella palvelemaan jatkossa osallistujia vielä paremmin.

Osallistujille voi lähettää kyselyn kurssin vaikutuksista esim. 3-6 kuukautta kurssin jälkeen, mikäli siihen on kysytty aiemmin lupa esimerkiksi ilmoittautuessa.