Real Care Baby

Vauvan hoitamista voi harjoitella nuken avulla.

Kehitysvammaisten Tukiliitolla on kaksi tietokoneohjattavaa Real Care Baby -harjoitteluvauvanukkea. Niitä voi käyttää vauvahaaveiden käsittelyyn ja vauvanhoidon harjoitteluun. Kehitysvammaisten Tukiliiton nukeilla on nimet: Miia ja Miina.

Real Care Baby mahdollistaa vauvanhoitoon liittyvien taitojen harjoittelun ja vauvahaaveista keskustelun. Nukkea tulee hoitaa kuin oikeaa vauvaa; se vaatii ruokaa, unta, leikkiä sekä puhtaudesta huolehtimista. Nukke antaa palautetta tietokoneen kautta hoidostaan, mutta se ei kuitenkaan kerro absoluuttisesti henkilön vauvanhoidon taidoista. Palaute käy enemmänkin keskustelun helpottajaksi.

Harjoitusnukkeja voi lainata kahden viikon jaksoiksi. Nuken lainaava taho vastaa nuken edestakaisin lähettämisestä aiheutuvista kuluista. Oppimisvaikeuksia omaava tai kehitysvammainen nuori tai aikuinen ei voi lainata nukkea yksin, vaan hänen apunaan tarvitaan esimerkiksi kunnan palveluohjaaja, asuntolan ohjaaja, neuvolan työntekijä tai muu läheisessä suhteessa oleva henkilö tai työntekijä.