Tilke tarjoaa vuorovaikutuksen ja ilmaisun tulkkausta.

Järjestämme Tilke-hankkeessa tulkkauksia.
Tulkkaus tarkoittaa yhteistyön helpottamista
vanhempien ja perheen työntekijöiden välillä.

Tulkkaus on tarkoitettu äideille ja isille.
Kuulut tähän äitien ja isien porukkaan,
jos sinun on hankala oppia asioita.
Näitä asioita ovat esimerkiksi lukeminen, kirjoittaminen,
muiden ihmisten kanssa toimiminen ja erilaiset uudet taidot.
Kuulut tähän äitien ja isien porukkaan,
jos perhettäsi lisäksi auttaa
esimerkiksi perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä.

Tulkkaus voi auttaa
sinun ja työntekijöiden
välisen yhteistyön rakentamisessa.
Tulkkaus voi lisätä ymmärrystäsi palveluista
ja työntekijöiden ymmärrystä kokemuksistasi.
Lue lisää tulkkauksesta (linkki johtaa toiselle sivulle).

Voit pyytää tulkkausta avuksesi
ottamalla Tilken työntekijöihin yhteyttä.
Tilken työntekijöiden yhteystiedot löytyvät
tämän sivun alareunasta.
Perheesi tukena olevat työntekijät voivat
myös pyytää tulkkausta avuksi
yhteistyön helpottamiseksi.

Tästä voit katsoa videon tulkkauksesta. Videon pituus on 1:33.

Tilke helpottaa perheen ja työntekijöiden yhteistyötä
-ajankohtaisuutinen (linkki johtaa toiselle sivulle).
Työntekijät löytävät lisätietoa
yleiskielisestä artikkelista (linkki johtaa toiselle sivulle).

Tilke on kolmivuotinen hanke.
Se päättyy vuonna 2024.
Tarjoamme tulkkauksen lisäksi
koulutusta ammattilaisille.
Työpaikat ja oppilaitokset voivat kysyä
meiltä tietoiskun pitämistä perheistä,
vanhempien kohtaamisesta ja tukemisen keinoista.
Tietoiskujen kuulijoina voivat olla
työntekijät ja opiskelijat.
Teemme tietoiskut
yhdessä kokemustoimijoiden kanssa.