Kun perhe tarvitsee tukea

Äly ei takaa hyvää vanhemmuutta. Vanhemmuuteen vaikuttavat myös ihmisen muut kyvyt, kokemukset omista vanhemmista, läheisten tuki sekä kyky etsiä apua ja ottaa sitä vastaan. Myös ympäristö vaikuttaa vanhemmuuteen.

Kehitysvamma ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet vaikuttavat ymmärtämiseen, ja niiden vuoksi ihminen tarvitsee toisten ihmisten tukea ja ohjausta enemmän kuin muut. Ihminen, jolla on erityisiä vaikeuksia asioiden oppimisessa ja ymmärtämisessä, voi kuitenkin olla riittävän hyvä vanhempi.

Läheiset voivat auttaa, tukea ja ohjata perhettä. Kysyttäessä voi kertoa tai näyttää, miten jokin asia tehdään, tai voi olla apuna lapsen hoitamisessa, auttaa esimerkiksi läksyjen tekemisessä. Läheiset voivat myös auttaa perhettä hakemaan tukea.

Läheisten lisäksi perhettä voivat tukea sen tarpeiden mukaan neuvolan, perheneuvolan, päiväkodin ja koulun työntekijät, sosiaalityöntekijä, avotyön perhetyöntekijä ja kunnan kodinhoitaja. Seurakunnan diakoniatyöntekijä voi antaa keskusteluapua, ja myös monet järjestöt tukevat vanhempia, jotka tarvitsevat apua.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on perehtynyt erityisesti kehitysvammaisten vanhempien asioihin. Perhejärjestöt tarjoavat tietoa ja vertaistukea kaikille lapsiperheille. Sosiaalityöntekijät tietävät yleensä, mitä järjestöjen ja yhdistysten toimintaa paikkakunnalla on perheille. Järjestöt ja yhdistykset ilmoittavat usein toiminnastaan myös paikallislehdessä.

Taloudellista tukea, kuten toimeentulotukea ja muuta avustusta, voi hakea sosiaalitoimistosta. Toimeentulotukea voi saada, jos perheen rahat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Sosiaalitoimisto voi tukea myös lapsen harrastustoimintaa. Toimeentulotuen saamiseen vaikuttavat perheen tulot, kuten vanhempien eläke ja lapsilisät.

Perheen taloudellinen tukeminen voi kuulua myös lastensuojelun avotyöhön.  Se tarkoittaa, että sosiaalityöntekijä voi myöntää rahaa esimerkiksi lapsen harrastusmaksuihin tai perheen yhteiseen lomaan.

Vanhempaa, jolla on kehitysvamma tai laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa, voi rohkaista kertomaan asiasta sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijälle. Avoimuus auttaa työntekijöitä ja perhettä parempaan yhteistyöhön, ja perheen mahdollisuudet saada mahdollisimman tarkoituksenmukaista tukea paranevat.

Lähde:

Henttonen, Pia – Puranen, Tuula: Kun perhe tarvitsee tukea. Kehitysvammaisten Tukiliitto.