Mitä ja kenelle

Tällä sivulla kerrotaan mitä kaveritoiminta on ja kenelle se on tarkoitettu

 

Lue poikkeusajan vaikutuksista toimintaamme: Ajankohtaista kaveritoiminnassa.

Best Buddies -kaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa.
Toimintaa järjestetään Jyväskylän ja Tampereen seuduilla.

Best Buddies -kaveritoiminnassa yhdistetään kehitysvammainen
tai muuten ymmärtämisessä ja oppimisessa tukea tarvitseva henkilö ja
kehitysvammaton henkilö yhdenvertaiseen kaveruuteen.

Videon kesto 1:08 minuuttia. Tuotanto: Creative Cosmos Finland ky

Best Buddies -kaveritoiminta on tarkoitettu  15 vuotta täyttäneille henkilöille.
Toiminnassa ei ole yläikärajaa. Toiminta on aina määräaikaista,
eli kaverina oleminen kestää aina ennalta sovitun ajan. Tätä aikaa sanotaan
toimintakaudeksi tai kaverikaudeksi. Se kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen.

Kaveritoiminta ei ole tukihenkilötoimintaa. Kaveruus on mutkatonta yhdessäoloa.
Kumpikin vapaaehtoinen toimii toiselle yhdenvertaisena kaverina.
Vapaaehtoisena kaverina oleminen ei vaadi erityistaitoja eikä koulutusta.

Kaverina tarvitaan kuitenkin arkipäiväisiä kaveritaitoja.
Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi:

  • Oman mielipiteen ilmaiseminen
  • Oma-aloitteisuus
  • Toisen ihmisen huomioiminen

Mikäli arkipäivän kaveritaitoihin tarvitsee tukea, on tuen tultava omasta takaa.
Tällainen tuki voi olla vaikka puhetulkki tai henkilökohtainen avustaja.
Kumpikaan vapaaehtoinen ei voi korvata mitään tukipalveluita.

Kaveritoiminta yhdistää vapaaehtoisiksi kavereiksi kaksi mahdollisimman
samankaltaista ihmistä. Kaverit ovat useimmiten samaa sukupuolta,
suurin piirtein saman ikäisiä sekä kiinnostuneita samankaltaisista asioista.

Vapaaehtoisena kaveriparina oleminen tarkoittaa sitä, että kumpikin kavereista:

  • Pitää vuorotellen yhteyttä toiseen. Yhteyttä pidetään kerran viikossa.
    Yhteyttä voi pitää esimerkiksi soittamalla, laittamalla tekstiviestin,
    WhatsApp-viestin tai sähköpostiviestin.
  • Sopii yhdessä tapaamiset ja tapaa toista kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa.

Kaveritoimintaan osallistumisesta ei makseta korvauksia eikä jäsenmaksuja.

Kaveriparien mainoskuvia

 

Best Buddies -toiminta on lähtöisin Yhdysvalloista. Best Buddies on englantia
ja
se tarkoittaa parhaita kamuja. Best Buddies -toimintaa on 50 eri maassa.
Kehitysvammaisten Tukiliitto on järjestänyt Best Buddies -kaveritoimintaa
vuodesta 2007 saakka. Kansainvälisesti meidät tunnetaan nimellä Best Buddies Finland.
Toimintamme on tuettu Veikkauksen tuotoilla.