Vaikuttamisen materiaalipankki

Sivulle on koottu valmiita malleja, linkkejä ja muuta materiaalia vaikuttamisen tueksi.

Valmiita malleja: 

Oppaita: 

Linkkejä:

  • Täältä löydät tietoa vammaisneuvostoista 
  • Kuntaliiton sivuilta löytyy kattavasti tietoa kuntien toiminnasta sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista
  • Opintokeskusten yhteistyössä luomalta sivustolta löydät runsaasti tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
  • Toimeksi-tietopankkiin on koottu monipuolinen valikoima oppaita, ohjeita ja työvälineitä yhdistystoiminnan tueksi, joita voi hyödyntää myös yhdistyksen tekemässä vaikuttamistyössä.