Vaikuttamisen materiaalipankki

Sivulle on koottu valmiita malleja, linkkejä ja muuta materiaalia vaikuttamisen tueksi.

Valmiita malleja: 

Oppaita: 

Linkkejä:

  • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE:n) sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) löydät tietoa vammaisneuvostoista.
  • Kuntaliiton sivuilta (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) löytyy kattavasti tietoa kuntien toiminnasta sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista
  • Opintokeskusten yhteistyössä luomalta sivustolta (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) löydät runsaasti tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
  • Toimeksi-tietopankkiin (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) on koottu monipuolinen valikoima oppaita, ohjeita ja työvälineitä yhdistystoiminnan tueksi, joita voi hyödyntää myös yhdistyksen tekemässä vaikuttamistyössä.