Vaikuttamisen materiaalipankki

Sivulle on koottu valmiita malleja, linkkejä ja muuta materiaalia vaikuttamisen tueksi.

Valmiita malleja: 

Oppaita: 

Linkkejä:

  • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE:n) sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) löydät tietoa vammaisneuvostoista.
  • Kuntaliiton sivuilta (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) löytyy kattavasti tietoa kuntien toiminnasta sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista
  • Opintokeskusten yhteistyössä luomalta sivustolta (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) löydät runsaasti tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
  • Toimeksi-tietopankkiin (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) on koottu monipuolinen valikoima oppaita, ohjeita ja työvälineitä yhdistystoiminnan tueksi, joita voi hyödyntää myös yhdistyksen tekemässä vaikuttamistyössä.

Kuntavaalimateriaalit

Tukiliitto oli kevään 2021 kuntavaaleissa mukana kolmella vaaliteemalla:

  1. Meidän kaikkien kunta turvaa palvelut
  2. Meidän kaikkien kunta ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä
  3. Meidän kaikkien kunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen.

Kuntavaalisivujen aineistoja ja materiaaleja voi hyödyntää vaikuttamisessa myös vaalien jälkeen. Ota yhteyttä valtuutettuihin ja varavaltuutettuihin, ja pyydä heitä tutustumaan vaalitavoitteisiin.