Siirry sisältöön
hero_image.alt

Teemaviikko 1. – 7.12.2019

Tule mukaan! Joulukuun alussa nostamme esille kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia.

Teemaviikolla 2019 aiheemme
Oikeus hyvään palveluun ja yksilölliset tukimuodot.

Viikon slogan on “Oikeus hyvään palveluun”.
Me Itse -yhdistyksen koulutussuunnittelijat ovat tehneet
viikon julkilausuman, jonka nimi on myös “Oikeus hyvään palveluun”.

Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistykset ja
Me Itse -yhdistyksen paikalliset ryhmät
ja muut toimijat viettävät valtakunnallista teemaviikkoa 1. – 7.12.
Viikon aikana vietetään Kansainvälistä vammaisten päivää 3.12.
Netissä tunnuksemme on tuttu #kohtaamut.
Tapahtumista on koottu tietoa
omalle tapahtumasivulleen.

 

Vammaispalvelujen käyttäjät vaativat tietoa, tukea ja kuulluksi tulemista

Teemaan voi tutustua lukemalla Tukiliiton sivulta ajankohtaisen jutun, jossa vammaispalvelujen käyttäjät vaativat laatua. Palveluiden käyttäjät, heidän läheisensä ja palveluiden järjestäjät etsivät yhdessä ratkaisuja parempiin palveluihin. Juttu on sivulla
www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/vammaispalvelujen-kayttajat-vaativat-tietoa-tukea-ja-kuulluksi-tulemista


Kannanotto:
Kehitysvammalaki ja nykyinen vammaispalvelulaki edelleen voimassa

Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaliitto muistuttavat yhteisessä kannanotossaan, että palvelut on saatava voimassa olevan lainsäädännön nojalla.
www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/kehitysvammalaki-ja-nykyinen-vammaispalvelulaki-edelleen-voimassa

Ei myytävänä -kampanja

Tavoite: Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat. Lue lisää:
www.tukiliitto.fi/toiminta/tukiliitto-vaikuttaa/ei-myytavana-kansalaisaloite

Tukiliiton tuki paikalliseen ja alueelliseen vaikuttamiseen

Täältä löydät hyviä käytäntöjä ja materiaalia vaikuttamistyöhön sekä tietoa Tukiliiton tarjoamasta tuesta.
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/paikallinen-ja-alueellinen-vaikuttaminen/tukea-ja-vinkkeja-vaikuttamiseen

Asumisen tekoja

Hyvän asumisen lähtökohtana on koti, jossa omaa elämää koskevia päätöksiä voi tehdä itse. Joskus oman kodin saamiseen ja siellä asumiseen tarvitaan tukea. Haastamme sinut mukaan tukemaan oman näköistä elämää oikeassa kodissa.
https://verneri.net/asumisen-tekoja

 

Viikolla juhlistetaan myös vapaaehtoisia:
Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä
eli vapaaehtoisten päivä on 5.12.

Tapahtumista kootaan tietoa omalle tapahtumasivulleen.

 

Teemaviikon julkilausuma 2019

Kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikon julkilausuma:

Oikeus hyvään palveluun

Yksilöllisillä tukimuodoilla
tarkoitetaan erilaisia vammaispalveluja.
Tällaisia palveluja ovat
esimerkiksi henkilökohtainen apu,
tuki asumiseen, tuki työelämään
tai kuljetuspalvelut. 

On väärin, että
paljon tukea tarvitsevat
kehitysvammaiset henkilöt
eivät aina saa henkilökohtaista apua.
Juuri he tarvitsevat eniten apua,
jotta he voivat osallistua kuten muutkin.

Kaikilla vammaisilla henkilöillä
on oikeus saada palvelusuunnitelma.
Palvelusuunnitelmaan kirjataan ne palvelut,
joita henkilö kertoo tarvitsevansa.
Palvelusuunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Miten palvelut on suunniteltava?

Palvelu ja tuki ovat silloin hyviä,
kun ne vastaavat henkilön
yksilöllisiin tuen tarpeisiin.

Hyvä palvelu on mahdollista vain,
jos henkilö itse on mukana
suunnittelemassa sitä.
Vammainen henkilö voi kutsua mukaan
läheisiä tai hyviä ystäviä tueksi.

Tietoa on annettava selkokielellä,
jota on helppo ymmärtää.

Meille on kerrottava ymmärrettävästi
niistä vaihtoehdoista,
jotka vastaavat parhaiten
tuen tarpeisiimme.
Silloin jokainen voi tehdä
yksilöllisiä valintoja.

Kun palveluja ja tukea järjestetään,
tärkeimmät kysymykset ovat:
Millaista tukea sinä tarvitset?
Millaisia toiveita ja suunnitelmia sinulla on?

 

Oikeus turvallisiin palveluihin

Turvallinen asuminen on perusoikeus.

Me Itse ry tuomitsee ne vääryydet,
joiden kohteeksi
kehitysvammaiset henkilöt
joutuvat toistuvasti asumisen kysymyksissä.

Onko sinusta oikeudenmukaista,
että muut valitsevat,
missä ja kenen kanssa sinun pitää asua?

Asuisitko sinä henkilön kanssa,
jonka viranomaiset ovat kilpailuttaneet
asuinkumppaniksesi?

Asuminen on järjestettävä yksilöllisesti.
Me emme ole myytävänä!

 

Terveiset päättäjille

Vammaisten ihmisten elämänlaadussa
on kysymys samoista asioista kuin kaikilla.

Päättäjät, pitäkää siis huoli siitä,
että voisitte itse käyttää palvelua,
josta olette päättämässä.
Valvokaa, että palvelun
hyvä laatu toteutuu. 

Ja ennen kaikkea:
Älkää päättäkö meitä
koskevista palveluista yhtään mitään
kuulematta meitä!

Julkilausuma julkaistiin
Me Itse ry:n vuosikokouksessa
17.3.2019 Tampereella.

Voit ladata Teemaviikon julkilausuman (.doc-muodossa) (Päivitetty 14.8.2019)
tästä linkistä

 

YK:n vammaissopimus

Sopimus astui voimaan Suomessa 10.6.2016. Kehitysvammaiset ihmiset odottavat sopimuksesta muutoksen työkalua. Jokainen unelma löytyy jostain sopimuksen artiklasta. (Video 7:37 min.)

 

 

Taloudellinen tuki

Totuttuun tapaan teemaviikkoa varten voi hakea pientä taloudellista tukea. Hakuaika päättyy lokakuun viimeinen päivä. Voit lukea lisää
taloudellisen tuen sivulta.

 

Tapahtumat

Viikon aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Paikallisista tapahtumista kootaan tietoa
omalle tapahtumasivulleen.

Lisätietoja:
teemaviikko@tukiliitto.fi

 

Teemaviikon julkilausuma

Me Itse ry laatii viikon julkilausuman.
Voit tallentaa julkilausuman
omalle tietokoneellesi tästä linkistä (doc-muodossa):
teemaviikko_julkilausuma.

Teemaviikon teemoja ovat olleet
2008 Itsenäinen nainen
2009 Henkinen hyvinvointi “Ihan hyvä päivä”
2010 Köyhyys “Köyhä, muttei nöyrä”
2012 Ikääntyminen “Aina oikea ikä”
2013 Kansalaisuus “Jokainen ihminen on laulun arvoinen”
2014 Lukutaito “Jokaisella on oikeus tietoon”
2015 YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus
2016 YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus
2017 Asuminen “Oma elämä, oma koti” (YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen osa-alue)
2018 Osallisuus “Itte saa päättää” (YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen osa-alue)
2019 Oikeus hyvään palveluun (YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen osa-alue)

 

Lisätietoja

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
teemaviikko@tukiliitto.fi

 

 

Temaveckan på svenska

Teemaviikosta löydät tietoa ruotsiksi FDUV:n sivulta:
fduv.fi/temaveckan

 

Kuvituskuvassa Eija Rantanen ja Erja Korhonen Iltalinjalla Kohtaa Mut -tapahtumassa 4.12.2018. Kuvaaja: Laura Vesa

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori