hero_image.alt

Teemaviikko

Joulukuun alussa nostamme esille kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia.

Teemaviikon tunnus 2018 on “Itte saa päättää”. Nostamme esille itsenäisyyttä ja osallisuutta. Kohtaa mut!

Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistykset ja Me Itse -yhdistyksen paikalliset ryhmät viettävät valtakunnallista teemaviikkoa 1. – 7.12.

 

Taloudellinen tuki

Totuttuun tapaan teemaviikkoa varten voi hakea pientä taloudellista tukea. Hakuaika päättyy lokakuun viimeinen päivä. Voit lukea lisää
taloudellisen tuen sivulta.

Teemaviikon julkilausuma

Me Itse ry:n julkilausuma 2018

Itte saa päättää
Itsenäistä elämäämme on kunnioitettava

Jokaisella meistä on oikeus itsenäiseen elämään.
Jokaisen ihmisen elämä on
ainutkertainen ja erilainen.

Miksi meitä vammaisia ihmisiä
ei kuunnella riittävästi?
Emme hyväksy sitä,
että meidät ohitetaan päätöksenteossa.

Vaadimme, että meidät otetaan vakavasti.
Tahdomme jakaa oikeaa tietoa
kokemuksistamme muille.
Tahdomme jakaa oikeaa tietoa päättäjille siitä,
mitä palveluja ja tukea tarvitsemme.

Miksi meiltä ei kysytä soten uudistamisesta,
vaikka se koskee juuri meitä?
Vammaisia ihmisiä on kuunneltava,
kun palveluja uudistetaan.
Lisäksi me vaadimme,
että vammaisten ihmisten
tarvitsemien palvelujen kilpailutus on lopetettava.
Itsenäinen elämämme ei ole kauppatavaraa.

Jokaisen ihmisen tuentarpeet
ovat hyvin yksilöllisiä.
Me tarvitsemme tukea ja koulutusta,
että voimme kertoa asiamme.

Palveluista ja niiden saatavuudesta
on kerrottava selkokielellä.

Kun käytämme palveluja,
tukena voisi olla puolueeton asiantuntija,
joka auttaa meitä saamaan
sopivat ja oikeat palvelut.

Paljon tukea tarvitsevien mielipiteitä
ja kokemuksia on kuunneltava.

Vammaisia ja erilaisia ihmisiä on
kunnioitettava bussimatkalla,
työelämässä, asuinpalveluissa
ja koulujen opetuksessa yhdenvertaisesti.

Meidän itsenäistä elämäämme
on kunnioitettava.
Olemme oman elämämme
kokemusasiantuntijoita.

Me Itse ry
Vuosikokous 2018

 

. . .

 

Sivua päivitetään, aiempien vuosien tietoja:

Teemaviikon tiedote

Teemaviikon tiedotteen voi ladata tästä linkista
Teemaviikko 2017

Teemaviikon julkilausuma videona

Teemaviikon julkilausuma:

Voit ladata Teemaviikon julkilausuman (.doc-muodossa)
tästä linkistä

Viikon aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Vuonna 2017 teemana on asuminen. Viikon slogan on “Oma elämä, oma koti”. Nimeä ehdotti Me Itse ry:n johtoryhmän jäsen Sanna Sepponen.

Paikallisista tapahtumia kootaan tietoa
omalle tapahtumasivulleen.

Lisätietoja:
teemaviikko@tukiliitto.fi

Asuminen teemana 2017

YK:n eli Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden yleissopimus takaa kaikille vammaisille ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Nostamme esiin sopimuksen teemoja, nyt vuonna 2017 asumisen.

Tukiliiton tavoite on, että kehitysvammaisella ihmisellä on koti, jonka tuntee omakseen. Hän päättää itse, missä ja kenen kanssa asuu. Kehitysvammainen ihminen voi asua siellä missä kaikki muutkin. Hänellä on mahdollisuus olla osa omaa lähiyhteisöään ja käyttää samoja palveluita kuin kaikilla muillakin ihmisillä.

Tarjolla on joustavia ratkaisuja, joissa henkilö tarpeineen ja toiveineen on keskiössä. Kehitysvammaisen ihmisen yksilölliset tarpeet määrittävät kotiin annettavan tuen muodon ja määrän.

Kehitysvammaiset lapset voivat asua lapsuudenkodissaan.

Nykytilanne

Kehitysvammaisilla ihmisillä ei ole vielä samalla tavalla mahdollisuuksia valita asumismuotoaan tai asuinkumppaneitaan kuin muilla. He eivät saa riittävästi tietoa muuttamisesta, asumiseen liittyvistä oikeuksista ja vaihtoehdoista. Kehitysvammaisten ihmisten toiveita ja tarpeita ei aina oteta huomioon riittävästi. Kaikki eivät myöskään saa käyttää oikeutta tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja.

Suomessa on tehty periaatepäätös laitosasumisen lakkauttamisesta vuoteen 2020 mennessä ja laitosasuminen onkin vähentynyt viime vuosina. Laitosasumisen vähentäminen on toteutettu pääasiassa ryhmäkotipainotteisilla asumisen ja palvelujen ratkaisuilla. Joiltain osin niihin on siirtynyt laitosmaisia toimintatapoja. Palvelut voivat olla joustamattomia tai ne eivät vastaa henkilön tarpeita.

Suomessa asuu edelleen lapsia laitoksissa.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Kehitysvammaisten ihmisten tulee saada selkeää tietoa asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Tiedon tulee olla saavutettavassa muodossa. Hän saa tarvitsemaansa tukea päätösten ja valintojen tekemiseen.

Kehitysvammaisten ihmisten tulee saada yksilöllisempää tukea asumiseen. Kun kotiin annettavia palveluja suunnitellaan, tulee kehitysvammaisen ihmisen omia kokemuksia hyödyntää.

Lapsuudenkotiin tulee saada tukea, jotta kotona asuminen on mahdollista. Laitoksissa asuville kehitysvammaisille lapsille tarvitaan uusia vaihtoehtoja asumiseen. Nuorten itsenäistymistä on tuettava vahvasti.

Tämä kaikki vaatii kulttuurinmuutosta sekä ammattilaisilta että kehitysvammaisten ihmisten läheisiltä.

 

Taloudellinen tuki

Totuttuun tapaan teemaviikkoa varten voi hakea pientä taloudellista tukea. Hakuaika päättyy lokakuun viimeinen päivä. Voit lukea lisää
taloudellisen tuen sivulta.

 

 

Teemaviikon julkilausuma

Me Itse ry laatii viikon julkilausuman.
Voit tallentaa julkilausuman (2017)
omalle tietokoneellesi tästä linkistä (doc-muodossa):
teemaviikko_julkilausuma_2017.doc.

Teemaviikon teemoja ovat olleet
2008 Itsenäinen nainen
2009 Henkinen hyvinvointi “Ihan hyvä päivä”
2010 Köyhyys “Köyhä, muttei nöyrä”
2012 Ikääntyminen “Aina oikea ikä”
2013 Kansalaisuus “Jokainen ihminen on laulun arvoinen”
2014 Lukutaito “Jokaisella on oikeus tietoon”
2015 YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus
2016 YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus
2017 Asuminen “Oma elämä, oma koti”

 

Lisätietoja

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
teemaviikko@tukiliitto.fi

 

 

Temaveckan på svenska

Teemaviikosta löydät tietoa ruotsiksi FDUV:n sivulta:
fduv.fi/temaveckan

0 Ostoskori