Ohjaamme ja neuvomme

Neuvomme yhdistyksiä vammaispalveluista, palveluihin vaikuttamisessa ja yhdistyshallinnon kysymyksissä.

Järjestöasiantuntijat tukevat jäsenyhdistyksiä

Annamme tietoa kehitysvammaisten ja perheiden tuesta sekä palveluista ja niihin vaikuttamisesta. Koulutamme yhdistystoimijoita ja tuemme yhdistysten toimintamahdollisuuksia. Olemme mukana alueellisissa verkostoissa keskeisten sidosryhmien kanssa ja välitämme tietoa yhdistysten käyttöön.

Vuonna 2024 liiton tuessa painottuu vaikuttamistoiminnan tuki, yhdistystoiminnan kehittäminen ja kehitysvammaisten ihmisten osallisuus. Jäsenyhdistyksille suunnattua tukea kehitetään vuoropuhelussa yhdistystoimijoiden kanssa.

Järjestöasiantuntijoilta saa tietoa, neuvontaa ja koulutusta:

Tilaa Akkuna-yhdistysposti

Akkuna on Tukiliiton valtakunnallinen yhdistysposti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa. Akkunaan kootaan jäsenyhdistystemme jäsenille suunnattua, valtakunnallisesti kiinnostavaa tietoa. Tilaa Akkuna-yhdistysposti tai muita liiton maksuttomia sähköisiä uutiskirjeitä.

Video: Tukiliitto on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö (pituus 1,28 minuuttia).

Jokaisen järjestöasiantuntijan vastuulla on lisäksi valtakunnallinen teema: