Ohjaamme ja neuvomme

Aluekoordinaattorit ovat yhdistyksiä varten. Opastamme esimerkiksi vaikuttamisen ja vapaaehtoistoiminnan kysymyksissä.

Aluekoordinaattori – Tukiliiton asiantuntija lähellä sinua ja perhettäsi

Tukiliitolla on neljä aluekoordinaattoria. Aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa ja Oulussa.

Aluetyön tavoitteena on tukea yhdistyksiä alueellisessa ja paikallisessa vaikuttamistyössä. Tavoitteena on myös vahvistaa vammaisten henkilöiden aktiivista roolia sekä alueellista Me itse -ryhmien ja yhdistysten yhteistyötä. Aluekoordinaattorit neuvovat mahdollisissa yhdistysten yhdistymisprosesseissa.

Aluekoordinaattorit tukevat, innostavat ja kouluttavat jäsenyhdistysten toimijoita. Teemoina ovat esimerkiksi vapaaehtoistoiminta, vertaistoiminta ja vaikuttamistoiminta. Aluekoordinaattorit antavat koulutusta ja neuvontaa sosiaaliturvaan, palvelusuunnitteluun ja erityishuoltoon liittyvissä asioissa. He ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa alueellisissa verkostoissa keskeisten sidosryhmien kanssa ja välittävät niistä tiedot yhdistysten käyttöön.

Ajankohtaista Kuopiosta. Aluekoordinaattori Jonna Suhonen siirtyy Aarne ja Aune -hankeen 2018-2021 projektipäälliköksi. Itä-Suomen aluekoordinaattorin sijaisuuteen on valittu Sari Pohjolainen. Sari on kokenut järjestöosaaja ja työskentelee marraskuun loppupuolelle asti Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:ssä.

 

Tukiliiton sekä alueellinen että valtakunnallinen tiedotus tapahtuu Akkunassa, joka ilmestyy kerran kuukaudessa. Akkunassa tiedotetaan liiton sisäisesti tiedotettavista asioista sekä ajankohtaisista kehitysvamma-alaan ja yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvistä asioista.