Vaikuttamistyöryhmät – tueksi alueelliseen vaikuttamiseen

Alueellisen vaikuttamisen tueksi luodaan vaikuttamistyöryhmät hyvinvointialueittain. Työryhmien työlle saa tukea Tukiliiton työntekijöiltä.

Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tästä löydät lisää tietoa sivultamme: Hyvinvointialueilla vaikuttaminen. Hyvinvointialueiden tulo tuo samalla tarpeita kehittää jäsenyhdistystemme alueellista vaikuttamista.

Uusi vaikuttamisen rakenne tukee Tukiliiton jäsenyhdistysten alueellista vaikuttamistyötä

Myös kehitysvammaisten palveluihin vaikuttamiselle saa suuremman painoarvon ja voiman, kun vaikuttamistyötä tehdään yhdessä, koko hyvinvointialueen tukiyhdistysten ja tukipiirin yhteistyönä. Tukiliiton liittohallitus on käsitellyt tulevaisuuden soten ja hyvinvointialueiden tulon vaikutuksia tukiyhdistysten ja -piirien toimintaan. Liittohallituksen päätöksellä (11/2021) vahvistetaan Tukiliiton vaikuttamisen alueellista rakennetta menossa olevassa toimintaympäristön muutoksessa. Tavoitteena on, että yhdistykset muodostavat vaikuttamistyöryhmät hyvinvointialueittain ja näille vaikuttamistyöryhmille saa Tukiliiton työntekijöiden tukea. Tukipiirien alueilla on 1–5 hyvinvointialuetta, joten tukipiireillä on tärkeä rooli näiden työryhmien nimeämisessä.

 

Tukipiireittäin alueen yhdistysten kanssa yhteistyössä luodaan vaikuttamisen yhteistyörakenne hyvinvointialueittain. Näitä kutsutaan vaikuttamistyöryhmiksi. Kaavio kuvaa jatkossa vaikuttamisen tekemistä verkostoissa ja yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Tarvitaan vaikuttamistyöryhmät järjestöverkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä vastinpariksi hyvinvointialueelle. Kuva: Salla Pyykkönen

Miten nämä vaikuttamistyöryhmät perustetaan?

Tukipiirien sekä -yhdistyksen edustajat sekä jäsenistö: miettikää jo nyt hyvinvointialueeltanne henkilöitä, ketkä voisivat lähteä mukaan tähän vaikuttamistyöryhmään. He voivat olla jo nyt kehittämistyöryhmissä mukana olevia henkilöitä, alueella toimivia asiantuntijoita tai yhdistysten toimijoita. Työryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Vaikuttamistyöryhmien perustaminen pääpiirteittäin:

 1. Tukipiirit kutsuvat yhteistyössä aluekoordinaattoreiden kanssa koolle hyvinvointialueen tukiyhdistykset sekä liittohallitusjäsenet.
 2. Järjestetään Teams-palaveri (helmikuusta 2022 alkaen).
  • Sovitaan vaikuttamistyöryhmän kokoonpanosta ja yhdyshenkilöstä, työjaosta sekä viestinnästä (tukipiiriin, tukiyhdistyksiin ja Tukiliittoon).
  • Jos tukipiirin alla on useita hyvinvointialueita, sovitaan myös näiden keskinäisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta.
 3. Tukipiirit nimeävät vaikuttamistyöryhmät hyvinvointialueittain.
 4. Vaikuttamistyöryhmät toteuttavat vaikuttamissuunnitelman alueen tarpeiden pohjalta. Tähän saa tukea tarvittaessa aluekoordinaattorilta.
 5. Tukipiirit voivat hakea vaikuttamistyöryhmän työlle toiminta-avustusta Tukiliitolta (hakuaika tammikuu).

Tämän rakenteen muodostamiseen saa tukea ja lisätietoja aluekoordinaattoreilta.

Tukiliiton tuki alueellisille vaikuttamistyöryhmille

 • Tuottaa tietoa sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueen etenemisestä alueittain ja valtakunnallisesti.
 • Tiedottaa mahdollisista alueellista työryhmistä ja kuulemistilaisuuksista.
 • Aluekoordinaattorit antavat työnohjauksellista tukea kuukausittain vaikuttamistyöryhmissä työskenteleville (Teams).
 • Vaikuttamistyöryhmien käytettävissä on Teams-tiimi (Alueellinen vaikuttaminen), jossa mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia sekä saada Tukiliiton asiantuntijoilta asiatietoa vaikuttamisen tueksi.
 • Tukiliitto järjestää Vaikuttamisen verkkotreffit -verkkokeskusteluja joka toinen kuukausi. Seuraavat ovat 22.2 ja 26.4. Lue lisää: Tapahtumakalenterista
 • Tukiliitto järjestää tarvittaessa aiheeseen liittyviä koulutuspäiviä tai -iltoja erilaisista aihealueista: Ajankohtainen tieto löytyy: Tapahtumakalenterista
 • Tukiliitto tiedottaa toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä asioista Tukiliiton eri viestintäkanavien kautta.
 • Liittokokousseminaari on aiheesta 10.6.2022

Toimintaympäristömuutosten tueksi on luotu Tiekartta

Yhdistyksiemme käyttöön on luotu Tiekartta. Se antaa tietoa niistä asioista, mistä kaikesta sekä paikallisesti toimivien tukiyhdistysten kuin alueellisesti toimivien tukipiirien on hyvä olla tietoisia ja mihin on tarpeen vaikuttaa. Tiekartta tukee myös tulevien vaikuttamistyöryhmien työtä ja vaikuttamissuunnitelmien tekemistä. Tiekartta kokoaa jäsenyhdistystemme näkökulmasta keskeiset sote-uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartassa on tuotu esille myös vaikuttamistyön tavoitteita ja toimenpidetarpeita. Tiekartta on luotu sote-järjestöjen muutostuen Järjestöjen tiekartasta, jonka taustalla on STM:n Soten valtakunnallinen tiekartta.  Tutustu Tukiliiton Tiekarttaan.

Ole tarvittaessa yhteydessä näissä asioissa suoraan alueenne aluekoordinaattoreihin  tai allekirjoittaneeseen: