Vaikuttamistyöryhmät – tueksi alueelliseen vaikuttamiseen

Alueellisen vaikuttamisen tueksi luodaan vaikuttamistyöryhmät hyvinvointialueittain. Työryhmien työlle saa tukea Tukiliiton työntekijöiltä.

Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tästä löydät lisää tietoa sivultamme: Hyvinvointialueilla vaikuttaminen. Hyvinvointialueiden tulo tuo samalla tarpeita kehittää jäsenyhdistystemme alueellista vaikuttamista.

Uusi vaikuttamisen rakenne tukee Tukiliiton jäsenyhdistysten alueellista vaikuttamistyötä

Myös kehitysvammaisten palveluihin vaikuttamiselle saa suuremman painoarvon ja voiman, kun vaikuttamistyötä tehdään yhdessä, koko hyvinvointialueen tukiyhdistysten ja tukipiirin yhteistyönä. Tukiliiton alueellista vaikuttamisen rakennetta on alettu vahvistamaan vuoden 2022 aikana. Hyvinvointialueittain on alettu nimeämään vaiktutamistyöryhmiä vahvistamaan alueellista vaikuttamista. Tämä tukee samalla  yhdistysten vaikuttamisen rakennemuutosta, kun vaikuttaminen hajaantuu kuntaan ja hyvinvointialueelle.

Vaikuttamistyöryhmien muodostamisessa on tärkeää huomioida:

 • vaikuttamistyöryhmien muodostamisella vahvistetaan koko Tukiliiton alueellista vaikuttamisen rakennetta muuttuvassa toimintaympäristössämme
 • vaikuttamistyöryhmä edustaa koko hyvinvointialueen kaikkia tukiyhdistyksiä, jonka takia kaikkien yhdistysten on tärkeä tehdä yhteistyötä työryhmän kokoamisessa
 • työryhmän kokoamisessa huomioidaan myös ne yhdistykset, jotka eivät kuulu tukipiiriin.
 • vaikuttamistyöryhmän työ perustuu vapaaehtoisuuteen
 • työryhmien muodostamisessa otetaan huomioon yhdistystoimijoiden lisäksi myös muut kehitysvamma-alan alueelliset vaikuttajat
 • työryhmän muodostaminen on hyvä lähteä esim. vaikuttamisen halusta tai asiantuntijuudesta eri asioissa esim. asumisen asiat, lapsiperheasiat, kehitysvammaisten erityispalvelut ja niiden turvaaminen jne.
 • alueellinen avoin viestintä on tärkeää.
 • hyvinvointialueen erityispiirteet on hyvä huomioida työryhmän muodostamisessa
 • vaikuttamistyöryhmien jäseniltä edellytetään sähköpostin käyttöä ja etäkokoustekniikan hallintaa tai halua sen opetteluun.
 • vaikuttamistyöryhmät saavat työlleen Tukiliiton työntekijöiden tukea

Vaikuttamistyöryhmän nimeäminen:

 • työryhmän nimeää ensisijaisesti alueen tukipiiri. Alueellinen yhteistyö työryhmän ja tukipiirin välillä on tärkeää. Aluekoordinaattori huolehtii tässä tilanteessa myös tukipiiriin kuulumattomien tukiyhdistysten tiedottamisesta, joten yhteistyö tukipiirin ja aluekoordinaattorin välillä on tässä vaiheessa tärkeää.
 • työryhmän nimeäjänä voi olla myös hyvinvointialueella toimivat tukiyhdistykset yhteistyössä (alueet, joissa tukipiirit ei työryhmiä nimeä)

Vaikuttamistyöryhmä toimii itsenäisesti, mutta yhteistyössä tukipiirin ja yhdistysten kanssa.  Vaikuttamistyöryhmä vaikuttaa kaikkien kehitysvammaisten tai vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten parhaaksi koko hyvinvointialueen alueella. Hyvinvointialueet ovat hyvin erilaisia, sillä tukipiirien alueilla on 1–5 hyvinvointialuetta ja hyvinvointialueilla on 1-17 tukiyhdistystä.

 

Ketä vaikuttamistyöryhmään mukaan?

Vaikuttamistyöryhmän työ on vapaaehtoista. Vaikuttamistyöryhmän koko hyvä säilyttää pienenä, esim. 3-5 jäsentä, joten ei ole tarkoituksen mukaista alueen kaikista yhdistyksestä olla ydintyöryhmässä mukana. Asioiden kiinnostus ja halu vaikuttaa alueella asioihin ovat oleellisinta mm. aihekohtaisesti toisiaan täydentäen.

Vaikuttamistyöryhmän jäsenyys lähtee halukkuudesta vaikuttaa hyvinvointialueella kehitysvammaisten asioihin ja valmiudesta tehdä työtä sen eteen, koko hyvinvointialueen kehitysvammaisten parhaaksi. Työryhmän jäsenen ei lähtökohtaisesti tarvitse olla edes yhdistyksen jäsen, asian ydin on halussa tehdä  alueellista vaikuttamista alueen kehitysvammaisten ihmisten parhaaksi.

Työryhmän jäsenillä on kiinnostus ja halu tehdä töitä alueellisesti. Esimerkiksi: 

 • on jo mukana jossain alueellisessa sote asioiden kehittämistyötyhmässä/toimielimessä
 • on aluevaltuuston jäsen
 • oli ehdokkaana aluevaltuustovaaleissa
 • on alueellisessa vammaisneuvostossa mukana – virallinen alueen toimielin
 • yhdistystoimija, joka on halukas vaikuttamaan alueella
 • kokemustoimija, jolla tarvittava taustatuki
 • jäsenyys voi myös olla kiinnostuksen mukaan; lapsiperheasiat, asuminen, yhdenvertaisuus, työtoiminta, yleensä palvelut, kokemustoimijuus tms.
 • muita, ketä? (alueen erityispiirteet ja alueen tarpeet huomioiden, esim. kaksikieliset hyvinvointialueet)

Tämän alueellisen vaikuttamisen rakenteen muodostamiseen saa tukea ja lisätietoja aluekoordinaattoreilta.

Tukiliiton tuki alueellisille vaikuttamistyöryhmille

 • Tuottaa tietoa sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueen etenemisestä alueittain ja valtakunnallisesti.
 • Tiedottaa mahdollisista alueellista työryhmistä ja kuulemistilaisuuksista.
 • Aluekoordinaattorit antavat tukea vaikuttamistyöryhmän toimintatavan kehittämiseen vaikuttamistyöryhmissä työskenteleville.
 • Vaikuttamistyöryhmät saavat aluekoordinaattoreilta tukea toimintasuunnitelman laatimiseen.
 • Vaikuttamistyöryhmien käytettävissä on teams-tiimi (Alueellinen vaikuttaminen), jossa mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia sekä saada Tukiliiton asiantuntijoilta asiatietoa vaikuttamisen tueksi.
 • Tukiliitto järjestää Jäsenyhdistysten verkkotreffit -verkkokeskusteluja vaikuttamisen aiheesta joka toinen kuukausi. Lue lisää: Tapahtumakalenterista
 • Tukiliitto järjestää tarvittaessa aiheeseen liittyviä koulutuspäiviä tai -iltoja erilaisista aihealueista: Ajankohtainen tieto löytyy: Tapahtumakalenterista
 • Tukiliitto tiedottaa toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä asioista Tukiliiton eri viestintäkanavien kautta.
 • Tukipiirit tai -yhdistykset yhteistyössä voivat hakea vaikuttamistyöryhmän työlle toiminta-avustusta Tukiliitolta (hakuaika tammikuu).

 

Ole tarvittaessa yhteydessä näissä asioissa suoraan alueenne aluekoordinaattoreihin  tai allekirjoittaneeseen: