Vaikuttamistyöryhmät tukevat alueellista vaikuttamista

Alueellisen vaikuttamisen tueksi on alueen yhdistysten kanssa yhteistyössä luotu vaikuttamistyöryhmät hyvinvointialueittain. Työryhmien työlle saa tukea Tukiliiton työntekijöiltä.

Alueellista vaikuttamistyötä tuetaan uudella rakenteella

Hyvinvointialueiden myötä yhdistysten vaikuttaminen hajaantui kuntiin ja hyvinvointialueelle. Tukiyhdistykset tekevät edelleen vaikuttamistyötä kuntiin ja niihin palveluihin, jotka ovat kuntien järjestämisvastuulla. Hyvinvointialueiden alueille kootut vaikuttamistyöryhmät tekevät vaikuttamista hyvinvointialueelle ja sen järjestämisvastuulla oleviin palveluihin.  Näiden lisäksi  vaikuttamistyötä sekä kuntiin että hyvinvointialueelle tehdään mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden sekä kokemustoiminnan edistämiseksi.

Vaikuttamistyöryhmät hyvinvointialuittain

Alueellista vaikuttamistyötä toteutetaan hyvinvointialueella toimivien tukiyhdistysten ja -piirin yhteistyönä. Tämän yhteistyön vahvistamiseksi on hyvinvointialueittain nimetty vaikuttamistyöryhmiä ja -verkostoja. Työryhmien työ on vapaaehtoistyötä. Ne ovat muodostuneet alueen toimijoiden ja asioista kiinnostuneiden henkilöiden halukkuudesta vaikuttaa  kehitysvammaisten tai vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten asioihin. Tukiliiton järjestöasiantuntijat ovat tässä vaikuttamistyöryhmien sekä yhdistysten ja tukipiirien tukena.

Vaikuttamistyöryhmät ovat ensisijaisesti alueiden tukipiirien nimeämiä. Joillakin hyvinvointialueilla työryhmät ovat alueen tukiyhdistysten yhteistyössä sopimia verkostoja. Työryhmät toimivat kiinteässä yhteistyössä tukipiirin ja alueen tukiyhdistysten kanssa. Vaikuttamistyöryhmä vaikuttaa kaikkien kehitysvammaisten tai vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten parhaaksi koko hyvinvointialueen alueella. Työryhmät tekevät yhteis- ja verkostotyötä myös alueen muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Hyvinvointialueet ja työryhmät ovat erilaisia, sillä tukipiiriemme alueilla on 1–5 hyvinvointialuetta ja hyvinvointialueilla on 1-17 tukiyhdistystä.

Tukiliiton asiantuntijat tekevät vaikuttamistyöryhmien ja -verkostojen kanssa yhteistyötä. Tukiliitto tukee työryhmien alueellista työtä eri keinoin ja järjestää työryhmille mm. kokoontumisia yhteisten vaikuttamisasioiden äärelle. Sujuva viestintä ja sen avoimuus on tärkeä osa vaikuttamistyötä. Alueellisten vaikuttamistyöryhmien ja -verkostojen toiminta vahvistaa Tukiliiton alueellista vaikuttamisen rakennetta muuttuvassa toimintaympäristössä. Jo olemassa olevien vaikuttamistyöryhmien ja -verkostojen yhteystiedot löytyvät oikeasta sivupalkista.

 

Tukiliiton tuki alueellisille vaikuttamistyöryhmille

Tukiliitto tukee vaikuttamistyöryhmiä ja -verkostoja mm.:

  • tuottamalla tietoa ja tiedottamalla valtakunnallisesti ajankohtaisista asioista
  • tukemalla vaikuttamistyöryhmän toimintatavan kehittämistä edelleen
  • työryhmien käytettävissä on teams-tiimi (Alueellinen vaikuttaminen), jossa mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia sekä saada Tukiliiton asiantuntijoilta asiatietoa vaikuttamisen tueksi.
  • järjestämällä Jäsenyhdistysten verkkotreffit -verkkokeskusteluja. Lue lisää: Tapahtumakalenterista
  • järjestämällä tarvittaessa koulutuspäiviä tai -iltoja erilaisista aihealueista: Ajankohtainen tieto löytyy: Tapahtumakalenterista
  • järjestämällä vaikuttamistyöryhmille yhteisiä valtakunnallisia keskusteluiltoja ajankohtaisista asioista.
  • tukemalla toimintaraha-avustuksien kautta työryhmien toimintaa rahallisesti (hakuaika tammikuu).

Ole yhteydessä alueellisen vaikuttamisen asioissa Salla Pyykköseen: