Koulutukset ja tilaisuudet

Tukiliitto järjestää jäsenyhdistyksilleen ja yhdistysten kanssa yhteistyössä alueellisia koulutuksia sekä teemallisia tilaisuuksia. Koulutukset käsittelevät ajankohtaisia ja jäsenistölle tarpeellisia aiheita.

Jäsenyhdistysten yhteistyökoulutukset ja -tilaisuudet

Miten koulutuksen voi tilata ja toteuttaa?

 • Ota yhteyttä mahdollisimman varhain järjestöasiantuntija Mari Hakolaan mari.hakola@tukiliitto.fi. Hän koordinoi kaikkia jäsenyhdistysten tilaamia koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia.
 • Asian parhaiten tunteva järjestöasiantuntija sopii kanssasi tarkemmin koulutuksen ajankohdan ja tulee kouluttajaksi pääasiassa verkkovälitteisesti.
 • Tiedota koulutuksesta omassa yhdistyksessä ja kutsu mielellään mukaan myös lähiyhdistyksiä tai muita alueen toimijoita, päättäjiä ja/tai viranhaltijoita.
 • Hoida paikallisen tilaisuuden käytännön järjestelyt ja verkkoyhteydet.
 • Koulutuksista aiheutuviin kuluihin voi käyttää liiton jakamaa toimintarahaa, jonka hakuaika on tammikuussa.

Koulutusteemat

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma tutuksi

 • Kesto on 1-2 tuntia.
 • Tilaisuudessa on alustusta ja keskustelua yksilöllisestä asiakassuunnitelmasta. Koulutuksessa perehdytään käytännön esimerkein kehitysvammaisen henkilön ja perheen sosiaaliturvaan, palveluihin ja tukitoimiin.
 • Koulutus voidaan kohdentaan esimerkiksi lapsiperheille, aikuisille  tai vaikeasti vammaisille.
 • Koulutuksen tavoite: Osallistuja tietää asiakassuunnitelman periaatteet ja sen toteuttamisen lähtökohdat. Osallistuja tietää myös miten palvelutarpeen arviointiin henkilö itse ja hänen läheisensä voivat osallistua ennen asiakassuunnitelman toteuttamista.

Henkilökohtainen apu

 • Koulutuksen kesto 1-2 tuntia.
 • Koulutuksessa on alustusta ja keskustelua henkilökohtaisesta avusta palveluna, ja miten sitä haetaan.
 • Koulutus voidaan kohdentaa esimerkiksi lapsiperheille ja aikuisille.
 • Koulutuksen tavoite: Osallistuja tietää vammaispalvelulain mukaisen oikeuden henkilökohtaiseen apuun, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon henkilökohtaista apua voidaan myöntää ja osaa soveltaa koulutuksen materiaaleja henkilökohtaisen avun hakuprosessissa.

Läheisten tuki asioiden hoitamisessa

 • Keskustelutilaisuudet on suunnattu lähi-ihmisille. Lähi-ihminen voi olla esimerkiksi perheenjäsen tai työntekijä.
 • Keskustelutilaisuuden tavoitteena on kerätä yhdessä ajatuksia siitä, miten läheisenä voi tukea ihmistä itseään asioiden hoitamisessa asioiden puolesta tekemisen sijaan.

Itsemääräämisoikeus ja toimijuuden tukeminen

 • Koulutuksessa keskustellaan itsemääräämisoikeudesta, itsemääräämisen vahvistamisesta arjessa ja kuinka läheinen voi tukea kehitysvammaisen ihmisen toimijuutta.

Uudistuva vammaispalvelulaki

 • Koulutuksessa tutustutaan uuteen vammaispalvelulakiin siitä näkökulmasta mikä muuttuu kehitysvammalain poistuessa ja uuden vammaispalvelulain tullessa voimaan.

 


Muista myös Tukiliiton itseopiskeluverkkokurssit palvelusuunnitelmasta ja henkilökohtaisesta avusta

Kurssit on suunnattu läheisille ja tukihenkilöille, opiskelijoille sekä muille aihealueista kiinnostuneille. Kurssit ovat kaikille avoimia eivätkä vaadi erillistä ilmoittautumista. Ne voi suorittaa omaan tahtiin, missä ja milloin tahansa, joko yksin tai yhdessä. Kurssit sisältävät lyhyitä videoita, 5-11 minuuttia, sekä lukumateriaalia.

Tiedoksi: Kurssit on toteutettu Hyvä Kysymys -palvelussa, jonka evästekäytännöt ovat muuttuneet. Kursseilla olevien videoiden katsominen edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Jos näiden kurssien videot eivät näy, käykään muuttamassa evästeasetuksia: Hyvä Kysymys -palvelun evästeasetusten muuttaminen.

 • Palvelusuunnitelma tutuksi. Kurssilla saat tietoa siitä, mikä palvelusuunnitelma on, miten palvelusuunnitelma laaditaan ja miten palvelusuunnitelmapalaveriin kannattaa valmistautua. Kurssi löytyy tästä.
 • Henkilökohtainen apu tutuksi. Kurssilla saat perustiedot siitä, mitä henkilökohtainen apu tarkoittaa, kuka sitä voi saada ja miten sitä voi hakea. Kurssi löytyy tästä.

 


Tutustu muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin