Koulutukset ja tilaisuudet

Tervetuloa mukaan Tukiliiton ja muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Koulutuksia järjestetään myös jäsenyhdistysten pyynnöstä tilauskoulutuksina.

Tukiliitto järjestää jäsenyhdistyksilleen ja yhdistysten yhteistyössä alueellisia koulutuskiertueita ja teemallisia tilaisuuksia. Koulutukset käsittelevät ajankohtaisia ja jäsenistölle tarpeellisia aiheita. Liiton jäsenyhdistykset voivat myös tilata koulutuksia alueelleen.


Järjestöpäivä 2020

 • 21.3.2020 Helsinki, Soste, Yliopistonkatu 5 (6.krs)

Järjestöpäivässä on lyhyitä alustuksia ja keskusteluita Tukiliiton tulevaisuuden linjauksista ja strategiatyöstä. Järjestöpäivä on tarkoitettu jäsenyhdistyksien edustajille ja siihen voi osallistua paikanpäälle 1-2 edustajaa jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Lisäksi järjestöpäivään voi osallistua myös etäyhteydellä, joka tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutuspäivä on lauantaina klo 8.45-16 ja se on maksuton. Lue lisää tästä

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Risto Burman, risto.burman@tukiliitto.fi


Yhdistystreffit 2020

 • 15.5.2020 Tampere, Tulppaanitalo, Pinninkatu 51. Lue lisää.
 • 21.11.2020 Rovaniemi, Scandic Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi. Lue lisää.

Yhdistystreffit -koulutuksen alustavat teemat ovat yhdistystoiminnan varainhankinta ja vaikuttaminen sekä vammaispolitiikan ajankohtaiset asiat. Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille yhdistysten vapaaehtoistoimijoille ja työntekijöille, yhteistyökumppaneille sekä muille päivän teemoista kiinnostuneille. Koulutukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Koulutus on maksuton. Lisätietoja: Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi 

Verkko voittaa välimatkat-perustiedot haltuun -koulutus järjestetään osana Yhdistystreffit-koulutustapahtumaa. Koulutuksen sisältö on selkokielinen.  Koulutustilaisuus on suunnattu verkon käytöstä kiinnostuneille kehitysvammaisille aikuisille. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on käsitys verkon vuorovaikutuksen perusteista ja tarvittavista digitaidoista. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 12 osallistujaa. Koulutus on maksuton. Lisätietoja: Veijo Nikkanen, veijo.nikkanen@tukiliitto.fi


Jäsenyhdistysten tilauskoulutukset 2019-202

Yhdistys tai tukipiiri voi tilata koulutuksen seuraavista aihealueista:

 • Tiedä oikeudet -koulutus kehitysvammaisten henkilöiden palveluista ja tukitoimista
 • Läheiset kehitysvammaisten ihmisten asioiden hoitamisen tukena
 • Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta
 • Kohderyhmästä toimijaksi – kehitysvammaisten ihmisten osallisuus
 • Palvelut kommunikoinnin tukemiseen
 • Vaikuttamiskoulutukset
 • Verkko voittaa välimatkat – Perustiedot haltuun
 • Hyvällä mielellä
 • Kuvitettuja pelejä ja leikkejä lapsiperhetapahtumiin
 • Vertaistoiminnan strarttipaketti
 • Malikkeen kanssa tehtävä retki tai perhetapaaminen

Näissä tilauskoulutuksissa Tukiliitto tarjoaa kouluttajat ja yhdistys puolestaan hoitaa käytännön järjestelyt kuluineen (tilat, tiedottaminen ja tarjoilut). Koulutuksista aiheutuviin kuluihin voi käyttää liiton jakamaa toimintarahaa, jonka hakuaika on tammikuussa.

Lue lisää tilauskoulutuksistamme


Tilaisuuksia paikallisen ja alueellisen vaikuttamisen tueksi

Ota yhteyttä aluekoordinaattoriin, kun yhdistyksellä tulee tarve vaikuttaa esimerkiksi akuutisti tai ennakoivasti esimerkiksi kunnan palveluihin tai muihin asioihin. Aluekoordinaattorilta saatte tietoa, tukea ja vaihtoehtomalleja tilaisuuden toteuttamiseksi.

Yhteistyössä kohti ratkaisuamalli  (nopea tarve vaikuttaa tiettyyn asiaan)

Yhteistyössä kohti ratkaisua mallin prosessi on suunnattu yhdistysten nopeaan ja kiireelliseen vaikuttamistyöhön tietyssä palvelussa tai asiassa. Toimintamallin tavoitteena on löytää ratkaisuvaihtoehtoja kehitysvammaisia henkilöitä koskeviin asioihin yhteistyössä ja neuvottelemalla kunnan/kuntayhtymän kanssa. Tavoitteena on aloittaa jatkuva yhteistyö yhdistyksen ja kunnan/kuntayhtymän välillä.

 • Aluekoordinaattorilta yhdistys saa ongelmatilanteeseen tukea, tietoa ja keinoja, miten voidaan vaikuttaa ja keskustella asioista mahdollisimman nopealla aikataululla yhdessä yhdistyksen edustajien, kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien sekä esimerkiksi yksityisten palvelutuottajien kanssa. Voimme toteuttaa tilaisuuden yhdessä tai annamme vinkkejä asian eteenpäin viemisessä.
 • Tukiyhdistys vastaa käytännön järjestelyistä tilaisuuden toteuttamiseksi.
 • Lisätietoja: Sari Pohjolainen, sari.pohjolainen@tukiliitto.fi

Kuntayhteistyötilaisuus (ennakoiva, säännöllinen tapa toimia yhteistyössä)

Kuntayhteistyötilaisuuden prosessi on suunnattu yhdistysten ennakoivaan, säännölliseen ja laajempaan alueelliseen ja paikalliseen vaikuttamistyöhön. Tilaisuuksien tavoite on ennakoiden vaikuttaminen sekä yhdistysjäsenistön näkökulmien esille tuominen kunnan suunnitelmiin ja palveluihin.

 • Tilaisuus voi olla yhden kunnan kanssa järjestetty tai alueellinen teemallinen iltapäivä tai ilta yhdessä yhdistyksen jäsenistön, viranhaltijoiden ja päättäjien sekä myös muiden järjestöjen kanssa. Tilaisuudessa esillä olevat asiat lähtevät paikkakunnan ja jäsenistön tarpeista.
 • Aluekoordinaattorilta saa tietoa ja ideoita tilaisuuden järjestämiseen esimerkiksi mallikysymyksiä etukäteen lähetettäviin kysymyksiin. Voimme toteuttaa tilaisuuden yhdessä tai annamme vinkkejä asian eteenpäin viemisessä.
 • Tukiyhdistys vastaa käytännön järjestelyistä tilaisuuden toteuttamiseksi.
 • Lisätietoja: Sari Pohjolainen  sari.pohjolainen@tukiliitto.fi

Tilaisuuksia yhdistystoiminnan suunnittelun ja arvioinnin tueksi

Tukea hallitustyöhön -prosessi

Tukea hallitustyöhön -prosessi on suunnattu yhdistyksen hallitustyöskentelyyn.  Hallituksen tehtävänä on arvioida, onko yhdistyksen tarkoitus ja toiminta ajan tasalla ja tarkoituksenmukaisia. Arviointi on yksi tapa saada tietoa toiminnan nykytilasta, sen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista on arviointi. Arvioinnin tavoitteena on nostaa esiin vahvuudet ja kannustaa yhdistystoiminnan parantamiseen.

 • Arvioinnin lähtökohdaksi sopii yhdistyksen olemassaolon juurille johdatteleva kysymys: mitä olemme nyt ja miksi haluamme tulevaisuudessa tulla?
 • Aluekoordinaattorilta saa tietoa ja ideoita yhdistyksen itsearviointiin ja hallituksen kehittämisillan järjestämiseen. Voimme toteuttaa tilaisuuden yhdessä tai annamme vinkkejä asian eteenpäin viemisessä.
 • Tukiyhdistys vastaa käytännön järjestelyistä tilaisuuden toteuttamiseksi.
 • Lisätietoja: Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja

 • Yhdistyksen itsearviointilomake sopii kehittämisillan keskustelun pohjaksi. Lomake auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.
 • Hallituksen kehittämisilta yhdistyksen toiminnan suuntaamiseen. Toiminnan suuntaa on hyvä pysähtyä pohtimaan kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.

Ideoiden kerääminen kohderyhmältä


Tutustu muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin