Taloudellinen tuki

Myönnämme toimintarahaa jäsenyhdistyksille.

Jäsenyhdistysten taloudellinen tuki vuonna 2022

Tukiliiton jäsenyhdistys voi hakea liitolta taloudellista tukea vuoden 2022 toimintaan. Toimintaraha on suuruudeltaan 2000-7000 euroa ja sitä myönnetään vuodelle 2022 erityisesti yhdistysten yhteiseen vaikuttamistoimintaan tulevilla hyvinvointialueilla sekä kehitysvammaisten henkilöiden osallistavaan ryhmätoimintaan paikkakunnilla. Hakemuksia arvioidaan sen perusteella, miten tarkka ja toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma on, sekä millainen merkitys suunnitellulla toiminnalla on yhdistyksille tai sen jäsenille. Toimintaraha on tarkoitettu yhdistyksille, joka ei saa muuta STEAn avustusta.

Liittohallituksen vahvistaminen hakukriteereiden mukaisesti toimintarahaa voi hakea myös muihin tarkoituksiin kuin hyvinvointialueilla vaikuttamiseen ja ryhmätoimintaan. Hakemusten on kuitenkin liityttävä joihinkin seuraavista teemoista:

 1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen
  – koulutusten järjestäminen perheille ja kehitysvammaisille henkilöille
  – koulutusten ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen viranomaisten ja päättäjien kanssa
  – viestintä- ja muut kampanjat
  – kokemustoimijatoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen
  – kehitysvammaisten henkilöiden ja perheiden asiantuntemuksen esille nostaminen puheenvuorojen tai tuotetun materiaalin kautta
 2.  Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen
  – perheiden vertaistukiryhmien perustaminen ja toiminnan toteuttaminen paikallisesti ja verkossa
  – kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten osallistavan ryhmätoiminnan tai kohtaamispaikkojen käynnistäminen ja toteuttaminen
  – tuntityöntekijöiden palkkaaminen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi
  – vapaaehtoisten ryhmänohjaajien kouluttaminen ja palkitseminen
 3. Yhdistystoiminnan kehittäminen
  – vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnattujen yhteisten tapahtumien järjestäminen
  – verkossa tapahtuvan toiminnan kehittäminen
  – yhteistyö- ja yhdistymisprosessien toteuttaminen
 4. Tukipiirin yhdistysten verkoston ylläpitämiseen ja yhteisen toiminnan organisointiin (1000 euroa)

Hakuprosessi

 • Hakijana toimii yksi jäsenyhdistys: tukiyhdistys, tukipiiri tai valtakunnallinen jäsenyhdistys. Toimintarahaa haetaan tammikuussa sähköisellä hakemuksella, joka sisältää lyhyen toimintasuunnitelman, talousarvion sekä arvion toimintaan osallistuneiden henkilöiden määristä.
 • Tuen myöntämisestä päättää Tukiliiton johtoryhmä helmikuun puoleen väliin mennessä.
 • STEA-avustusta saavien yhdistysten kanssa tehdään kirjallinen sopimus, joka velvoittaa yhdistystä noudattamaan STEA:n ohjeita.
 • Hakijayhdistys hoitaa avustuksen kirjanpidon sekä tekee selvityksen Tukiliitolle avustetun toiminnan sisällöstä, osallistujamääristä ja taloudesta sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Selvitykseen tulee liittää kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma toimintarahan käytöstä.

Lisätietoa Sari Pohjolainen, sari.pohjolainen@tukiliitto.fi
050 5288 394  tai Lea Vaitti, lea.vaitti@tukiliitto.fi, 050 5288386

 

Toimintarahan käytön raportointi

Yhdistys raportoi toimintarahan käytön Tukiliitolle Webropol-lomakkeella aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lomakkeella kysytään lyhyt kuvaus toiminnasta, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä ja syntyneet kustannukset. Lomakkeella kysytään myös toimintarahan merkitystä yhdistyksen toiminnan järjestämiselle. Tukiliitto raportoi yhdistyksiltä saadut tiedot STEAlle. Huom! Vuodelta 2021 siirtynyt toimintaraha yhdistyksen on käytettävä vuoden 2022 aikana.

 • Yhdistys säilyttää kulutositteet ja toimittaa ne Tukiliittoon vain pyydettäessä. Yhdistyksen kirjanpidossa tulee olla oma kustannuspaikka toimintarahalle (eri vuoden toimintarahat voivat olla samalla kustannuspaikalla).
 • Seurantalomakkeen lisäksi yhdistys toimittaa Tukiliittoon kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman ja tilinpäätöstiedot. Vuodelta 2021 nämä tiedot tulee toimittaa 15.4.2022 mennessä sari.pohjolainen@tukiliitto.fi

Siirtosopimuksen pohja,logo

Vuoden 2022 STEAn toimintarahan käytön raportointilomake

 

Vuodelle 2022 tuen saaneet yhdistykset

Vuodelle 2022 myönnettiin STEAn tukea yhteensä 71 000 euroa. Lisäksi myönnettiin Pärnäsen rahastosta tukea 10 000 euroa.
Tuen saaneille yhdistyksille on ilmoitettu tukipäätöksestä sähköpostitse.

STEAn tukea myönnettiin seuraaville yhdistyksille:

Alajärvi-Vimpelin Kehitysvammaisten Tuki ry
Etelä-Hämeen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Etelä-Savon Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Huittisten Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Joensuun Kehitysvammaisten Tuki ry
Kalajoen Kehitysvammaisten Tuki ry
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri ry
Keiteleen Kehitysvammaisten Tuki ry
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry
Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry
Kymen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Lapuan Kehitysvammaisten Tuki ry
Mikkelin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Mäntän Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry
Outokummun Kehitysvammaisten Tuki ry
Pielaveden Kehitysvammaisten Tuki ry
Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohjalaiset Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohjois-Karjalan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohjois-Savon Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
POPOKE ry
Porvoon seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Reisjärven Kehitysvammaisten Tuki ry
Salon Kehitysvammaisten Tuki ry
Sastamalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Someron Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Suomen Angelman-yhdistys ry
Suomen PWS-yhdistys ry
Sysmän Kehitysvammaisten Tuki ry
Vaalan Kehitysvammaisten Tuki ry
Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry
Ylivieskan Kehitysvammaisten Tuki ry
Ylä-Karjalan Kehitysvammaisten Tuki ry

Pärnäsen rahaston tukea saaneet yhdistykset:

Jämsän Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Keuruun Kehitysvammaisten Tuki ry

 

Vuodelle 2021 tuen saaneet yhdistykset

Vuodelle 2021 myönnettiin Stean tukea yhteensä 70 000 euroa. Lisäksi myönnettiin Tukiliiton 60 juhlavuoden rahastosta tukea 50 000 euroa.
Tuen saaneille yhdistyksille on ilmoitettu tukipäätöksestä sähköpostitse.

 

Stean tukea myönnettiin seuraaville yhdistyksille:
Anjalankosken Kvt ry
ELVY ry
Haminan Seudun ERKAT ry
Hyvinkään Kvt ry
Hämeenlinnan Seudun Kvt ry
Iisalmen Kvt ry
Ilomantsin-Tuupovaaran Kvt ry
Joensuun Kvt ry
Kajaanin Kvt ry
Kalajoen Kvt ry
Kangasalan Seudun Kvt ry
Kauhajoen Kvt ry
Keuruun Seudun Kvt ry
Killin Kvt ry
Kittilän Kvt ry
Kouvolan SEudun Kvt ry
Kuhmon Kvt ry
Mikkelin Seudun Kvt ry
Outokummun Kvt ry
Pielaveden Kvt ry
Pyhäjärven Kvt ry
Riihimäen Kvt ry
Rovaniemen Kvt ry
Salon Kvt ry
Satakunnan tukipiiri ry
Sastamalan Seudun Kvt ry
Siilinjärven Kvt ry
Someron Seudun Kvt ry
Suomen Angelman yhdistys ry
Suonenjoen Kvt ry
Sysmän Kvt ry
Vaalan Kvt ry
Valkeakosken Seudun Kvt ry
Varkauden Kvt ry
Viitasaaren Kvt ry
Ylä-Karjalan Kvt ry

Tukiliiton 60-juhlavuoden rahaston tukea saaneet yhdistykset:

Etelä-Hämeen tukipiiri ry
Etelä-Savon tukipiiri ry
Keski-Suomen Kvt ry
Keski-Suomen tukipiiri ry
Kymen tukipiiri ry
Lahden Seudun Kvt ry
Lapin tukipiiri ry
Oulun Kvt ry
Pirkanmaan tukipiiri ry
Pohjois-Karjalan tukipiiri ry
Pohjois-Savon tukipiiri ry
Pohojalaaset -99 tukipiiri ry
POPOKE ry
Tampereen Kvt ry
Turun Seudun Kvt ry
Uudenmaan tukipiiri ry
Vantaan Kvt ry

Vuodelle 2020 haussa  tuen saaneet yhdistykset:

Alajärvi-Vimpeli Kvt ry
Anjalankosken Kvt ry
Etelä-Savon Tukipiiri ry
Haapaveden Kvt ry
Haminan Seudun ERKAT ry
Hämeenlinnan Seudun Kvt ry
Juvan Kvt ry
Kangasalan Seudun Kvt ry
Keiteleen Kvt ry
Keski-Karjalan Kvt ry
Kittilän Kvt ry
Kiuruveden Kvt ry
Kokkolan Kvt ry
Kuhmon Kvt ry
Lohjan sedun Kvt ry
Muhoksen Kvt ry
Outokummun Kvt ry
Pielaveden Kvt ry
Pohjois-Satakunnan Kvt ry
Pohjois-Savon Kvt ry
Reisjärven Kvt ry
Riihimäen Kvt ry
Rovaniemen Kvt ry
Salon Kvt ry
Sastamalan Kvt ry
Suomen Angelman -yhdistys ry
Sysmän Kvt ry
Vaalan Kvt ry
Valkeakosken Seudun Kvt ry
Varkauden Kvt ry
Vieremän Kvt ry
Ylä-Karjalan Kvt ry

 

 

Opintokeskus Siviksen tuki jäsenyhdistysten järjestämiin koulutuksiin

Opintokeskus Sivis on järjestöllisen koulutuksen asiantuntija ja valtakunnallinen oppilaitos. Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestönä voimme hakea opintokeskuksen taloudellista tukea omien koulutustemme järjestämiseen.

Jos pyöritätte tukiyhdistyksessänne kerhotoimintaa tai järjestätte kursseja tai koulutustilaisuuksia, kannattaa teidän hakea Siviksen taloudellista tukea. Siviksen tukea voi hakea myös Tukiliiton toimintarahalla tuettuihin tilaisuuksiin.

Vertaisopintoryhmien taloudellista tukea voitte hakea kaikenlaiseen kerhotoimintaan.

Esimerkki: Tukiyhdistyksen järjestämä kokkikerho kokoontuu tammikuun alusta toukokuun loppuun kerran viikossa. Tukiyhdistys hakee kerhon pyörittämiseen Siviksen taloudellisen tuen.

Opintojaksojen taloudellista tukea voitte hakea koulutusten, kurssien, teemapäivien, leirien tai luentotilaisuuksien järjestämiseen.

Esimerkki: Tukiyhdistys järjestää vuoden aikana tanssikurssin, esteettömyyspäivän ja yhdistystoimintakoulutuksen. Näihin kaikkiin yhdistys hakee opintojaksojen taloudellista tukea.