Taloudellinen tuki

Myönnämme toimintarahaa jäsenyhdistyksille.

Tiedoksi yhdistyksille toimintarahan käytöstä 2021
(STEAn jäsenjärjestöavustus, ei koske Tukiliiton 60-juhlavuoden avustusta)

Koronatilanteen vuoksi monen yhdistyksen suunnitelmat toimintarahan käytössä ovat muuttuneet.
Jos yhdistys ei pysty toteuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan, niin tuen voi käyttää muihin yhdistyksen toimintoihin ja tapahtumiin. Aluekoordinaattorit tukevat tarvittaessa toiminnan suunnittelussa.

Teemat, joihin toimintarahaa voi käyttää:

 • Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen
 • Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen
 • Yhdistystoiminnan kehittäminen
 • Vertaistuki ja Kohtaa mut -tapahtumat
 • Tukipiirin yhdistysten verkoston ylläpitäminen ja yhteisen toiminnan organisointi

Teemoihin voi sisällyttää toimintoja, tapahtumia ja jäsenistön sekä alueen kehitysvammaisten sekä alueen viranomaisten ja muiden alalla toimivien tahojen tapaamisten järjestelyihin liittyviä kuluja.

Tapahtumien sijaan voi yhdistys toimittaa jäsenille ja ryhmille esimerkiksi lippuja uimahalliin, kylpylään, teatterinäytöksiin, keilaradalle ja muihin vastaaviin paikkoihin ja toimintoihin. Koulutuksia ja ryhmiä voi kokoontua esimerkiksi vertaistuen merkeissä tai miettimään yhdistyksensä toiminnan kehittämistä ja yhteistyön mahdollisuuksia muiden yhdistysten tai toimijoiden kanssa. Tukea voi käyttää esimerkiksi ruokailuihin ja retkiin, koulutuksiin, lastenhoitajien, ohjaajien tai esimerkiksi kouluttajan palkkioihin. Myös koulutusten ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen kuntien ja maakuntien viranomaisille ja päättäjille on suositeltavaa. Toimintarahaa voi käyttää myös Teemaviikon 1. – 7.12. tapahtumien järjestämiseen. Kulut kirjataan kirjanpitoon STEA:n tukeen kuuluviksi.

Toimintarahan käytön raportointi:

Toimintarahan käyttö raportoidaan webropol-lomakkeella, jonka lähetetään sähköpostitse hakemuksessa olevalle yhteyshenkilölle 4.10.2021. Lomakkeella kysytään lyhyt kuvaus toiminnasta, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä ja syntyneet kustannukset. Lomakkeella myös kysytään toimintarahan merkitystä yhdistykselle. Tukiliitto raportoi STEAlle yhdistyksiltä saadut tiedot.

 • Vuodelta 2020 siirtynyt tuki on käytettävä vuoden 2021 aikana.
 • Vuonna 2021 myönnetyt tuet käytetään vuoden 2021 ja tarvittaessa ne voidaan siirtää vuodelle 2022.
 • Yhdistyksen kirjanpidossa tulee olla oma kustannuspaikka toimintarahalle (eri vuoden toimintarahat voivat olla samalla kp:llä).
 • Yhdistys säilyttää kulutositteet ja ne toimitetaan Tukiliittoon vain pyydettäessä.
 • Seurantalomakkeen lisäksi Tukiliittoon toimitetaan kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma ja tilinpäätöstiedot. Sähköinen seurantalomake ja tuloslaskelma tulee toimittaa tammikuun loppuun mennessä soilikki.alanne@tukiliitto.fi

Siirtosopimuksen pohja,logo

Vuoden 2021 STEAn toimintarahan käytön raportointilomake

Vuodelle 2021 tuen saaneet yhdistykset

Vuodelle 2021 myönnettiin Stean tukea yhteensä 70 000 euroa. Lisäksi myönnettiin Tukiliiton 60 juhlavuoden rahastosta tukea 50 000 euroa.
Tuen saaneille yhdistyksille on ilmoitettu tukipäätöksestä sähköpostitse.

Stean tukea myönnettiin seuraaville yhdistyksille:
Anjalankosken Kvt ry
ELVY ry
Haminan Seudun ERKAT ry
Hyvinkään Kvt ry
Hämeenlinnan Seudun Kvt ry
Iisalmen Kvt ry
Ilomantsin-Tuupovaaran Kvt ry
Joensuun Kvt ry
Kajaanin Kvt ry
Kalajoen Kvt ry
Kangasalan Seudun Kvt ry
Kauhajoen Kvt ry
Keuruun Seudun Kvt ry
Killin Kvt ry
Kittilän Kvt ry
Kouvolan SEudun Kvt ry
Kuhmon Kvt ry
Mikkelin Seudun Kvt ry
Outokummun Kvt ry
Pielaveden Kvt ry
Pyhäjärven Kvt ry
Riihimäen Kvt ry
Rovaniemen Kvt ry
Salon Kvt ry
Satakunnan tukipiiri ry
Sastamalan Seudun Kvt ry
Siilinjärven Kvt ry
Someron Seudun Kvt ry
Suomen Angelman yhdistys ry
Suonenjoen Kvt ry
Sysmän Kvt ry
Vaalan Kvt ry
Valkeakosken Seudun Kvt ry
Varkauden Kvt ry
Viitasaaren Kvt ry
Ylä-Karjalan Kvt ry

Tukiliiton 60-juhlavuoden rahaston tukea saaneet yhdistykset:

Etelä-Hämeen tukipiiri ry
Etelä-Savon tukipiiri ry
Keski-Suomen Kvt ry
Keski-Suomen tukipiiri ry
Kymen tukipiiri ry
Lahden Seudun Kvt ry
Lapin tukipiiri ry
Oulun Kvt ry
Pirkanmaan tukipiiri ry
Pohjois-Karjalan tukipiiri ry
Pohjois-Savon tukipiiri ry
Pohojalaaset -99 tukipiiri ry
POPOKE ry
Tampereen Kvt ry
Turun Seudun Kvt ry
Uudenmaan tukipiiri ry
Vantaan Kvt ry

Jäsenyhdistysten taloudellisen tuen hakuaika on tammikuussa 2021

Tukiliitto jakaa jäsenyhdistyksilleen ja niiden toimintaryhmille vuonna 2021 toimintarahaa sekä STEA-avustuksesta että omista rahastoista Tukiliiton 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Jäsenyhdistys tai jäsenyhdistyksen toimintaryhmä voi hakea taloudellista tukea, joka on suuruudeltaan 2000-7000 euroa. Hakemuksen tulee liittyä ilmoitettuihin kriteereihin ja mukana tulee olla lyhyt toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hakemuksen tulee liittyä joihin seuraavista teemoista:

 1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen
  – koulutusten järjestäminen perheille ja kehitysvammaisille henkilöille
  – koulutusten ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen viranomaisten ja päättäjien kanssa
  – viestintä- ja muut kampanjat
  – kokemustoimijatoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen
  – kehitysvammaisten henkilöiden ja perheiden asiantuntemuksen esille nostaminen puheenvuorojen tai tuotetun materiaalin kautta
 2.  Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen
  – perheiden vertaistukiryhmien perustaminen ja toiminnan toteuttaminen paikallisesti ja verkossa
  – kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten osallistavan ryhmätoiminnan tai kohtaamispaikkojen käynnistäminen ja toteuttaminen
  – tuntityöntekijöiden palkkaaminen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi
  – vapaaehtoisten ryhmänohjaajien kouluttaminen ja palkitseminen
 3. Yhdistystoiminnan kehittäminen
  – vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnattujien yhteisten tapahtumien järjestäminen
  – verkossa tapahtuvan toiminnan kehittäminen
  – yhteistyö- ja yhdistysmisprosessien toteuttaminen
 4. Paikallisiin ja alueellisiin juhlavuoden tapahtumiin vuoden aikana
 5. Tukipiirin yhdistysten verkoston ylläpitämiseen ja yhteisen toiminnan organisointiin (1000 euroa)

Taloudellisen tuen  hakuaika on tammikuussa ja päätökset tuen saajista tehdään helmikuun puoliväliin mennessä.

Tukea ja yhteistyötä yhdistyksille toiminnan kehittämiseen

Tarjoamme tukea yhdistyksille toiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen nuorille ja aikuisille tukea tarvitseville ihmisille yhdessä Aarne ja Aune -hankkeen kanssa. Tutustu hankkeeseen ja ota yhteyttä riikka.manninen@tukiliitto.fi ennen taloudellisen tuen hakemuksen jättämistä ja kerro suunnitelmasta.
Aarne ja Aune -hankkeen tuki yhdistykselle

Tukiliitosta saa apua vertaistoiminnan käynnistämiseen. Poikkeusaikana toiminta vaatii hieman enemmän luovuutta. Tukiliiton jäsenyhdistykset voivat hakea vertaistoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen toimintarahaa tammikuun aikana. Tukiliiton kotisivuilta löydät tietoa, miten autamme yhdistyksiä vertaistoiminnan järjestämisessä.

Hakuprosessi

 • Hakijana toimii yksi jäsenyhdistys:  tukiyhdistys, tukipiiri tai valtakunnallinen jäsenyhdistys tai sen toimintaryhmä.
 • Yhdistykset (myös tukipiirit) hakevat avustusta tammikuussa sähköisellä hakemuksella, joka sisältää lyhyen toimintasuunnitelman ja talousarvion.
 • Tuen myöntämisestä päättää Tukiliiton johtoryhmä helmikuun puoleen väliin mennessä. Päätökseen on kirjattu, onko tuki myönnetty STEA-avustuksesta vai juhlavuoden avustuksista.
 • STEA-avustusta saavien yhdistysten kanssa tehdään kirjallinen sopimus, joka velvoittaa yhdistystä noudattamaan STEA:n ohjeita.
 • Hakijayhdistys seuraa toimintaa ja taloutta sekä tekee selvityksen Tukiliitolle avustetun toiminnan sisällöstä, osallistujamääristä ja taloudesta sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tarkemmat tiedot hausta ja teemoista:

Kriteerit jäsenyhdistysavustus 2021-2026

Hae taloudellista tukea: Toimintarahan hakulomake 2021

Lisätietoa hakuprosessista Soilikki Alanne, soilikki.alanne@tukiliitto.fi
040 4839 318 tai kriteereistä ja päätöksistä Lea Vaitti, lea.vaitti@tukiliitto.fi, 050 5288386.

Toimintarahan käyttö 2020 ja raportointi

Yhdistysten toiminta on vähentynyt kevään aikana koronaepidemian vuoksi. Jaettua toimintarahaa voi käyttää vuoden aikana joustavammin myös muihin yhdistyksen toimintoihin kuin, mitä toimintarahan hakemuksessa on suunniteltu. STEAn avustuksen käyttö pitää kuitenkin suuntautua joihinkin näistä toiminnoista:

 1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen (esim. koulutukset)
 2. Yhdistystoiminnan kehittäminen (esim. vapaaehtoistoiminta ja  kehitysvammaisten henkilöiden osallistumisentukeminen)
 3. Vertaistuki ja Kohtaa mut -tapahtumat

Tuki on suositeltavaa käyttää tänä vuonna. Jos yhdistys ei voi toimintaa kuitenkaan järjestää loppuvuodesta, taloudellista tukea voi käyttää myös vuonna 2021. Tällöin tieto tulee lisätä vuoden 2020 toimintaa raportoidessa.
Yhdistykset raportoivat toiminnan sisällön, osallistujamäärät sekä kulut, joihin avustusta on käytetty vuoden 2020 osalta tammikuun 2021 loppuun mennessä.
Raportointilomake

 

Vuodelle 2020 haussa  tuen saaneet yhdistykset:

Alajärvi-Vimpeli Kvt ry
Anjalankosken Kvt ry
Etelä-Savon Tukipiiri ry
Haapaveden Kvt ry
Haminan Seudun ERKAT ry
Hämeenlinnan Seudun Kvt ry
Juvan Kvt ry
Kangasalan Seudun Kvt ry
Keiteleen Kvt ry
Keski-Karjalan Kvt ry
Kittilän Kvt ry
Kiuruveden Kvt ry
Kokkolan Kvt ry
Kuhmon Kvt ry
Lohjan sedun Kvt ry
Muhoksen Kvt ry
Outokummun Kvt ry
Pielaveden Kvt ry
Pohjois-Satakunnan Kvt ry
Pohjois-Savon Kvt ry
Reisjärven Kvt ry
Riihimäen Kvt ry
Rovaniemen Kvt ry
Salon Kvt ry
Sastamalan Kvt ry
Suomen Angelman -yhdistys ry
Sysmän Kvt ry
Vaalan Kvt ry
Valkeakosken Seudun Kvt ry
Varkauden Kvt ry
Vieremän Kvt ry
Ylä-Karjalan Kvt ry

 

 

Opintokeskus Siviksen tuki jäsenyhdistysten järjestämiin koulutuksiin

Opintokeskus Sivis on järjestöllisen koulutuksen asiantuntija ja valtakunnallinen oppilaitos. Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestönä voimme hakea opintokeskuksen taloudellista tukea omien koulutustemme järjestämiseen.

Jos pyöritätte tukiyhdistyksessänne kerhotoimintaa tai järjestätte kursseja tai koulutustilaisuuksia, kannattaa teidän hakea Siviksen taloudellista tukea. Siviksen tukea voi hakea myös Tukiliiton toimintarahalla tuettuihin tilaisuuksiin.

Vertaisopintoryhmien taloudellista tukea voitte hakea kaikenlaiseen kerhotoimintaan.

Esimerkki: Tukiyhdistyksen järjestämä kokkikerho kokoontuu tammikuun alusta toukokuun loppuun kerran viikossa. Tukiyhdistys hakee kerhon pyörittämiseen Siviksen taloudellisen tuen.

Opintojaksojen taloudellista tukea voitte hakea koulutusten, kurssien, teemapäivien, leirien tai luentotilaisuuksien järjestämiseen.

Esimerkki: Tukiyhdistys järjestää vuoden aikana tanssikurssin, esteettömyyspäivän ja yhdistystoimintakoulutuksen. Näihin kaikkiin yhdistys hakee opintojaksojen taloudellista tukea.