Taloudellinen tuki

Myönnämme toimintarahaa jäsenyhdistyksille.

Jäsenyhdistysten taloudellinen tuki

Tukiliiton jäsenyhdistys voi hakea liitolta taloudellista tukea vuoden 2023 toimintaan. Toimintaraha on suuruudeltaan 1000-5000 euroa ja sitä myönnetään vuodelle 2023 erityisesti yhdistysten yhteiseen vaikuttamistoimintaan tulevilla hyvinvointialueilla sekä kehitysvammaisten henkilöiden osallistavaan ryhmätoimintaan paikkakunnilla. Hakemuksia arvioidaan sen perusteella, miten tarkka ja toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma on, sekä millainen merkitys suunnitellulla toiminnalla on yhdistyksille tai sen jäsenille. Toimintaraha on tarkoitettu yhdistyksille, jotka eivät saa muuta STEAn avustusta.

Liittohallituksen vahvistaminen hakukriteereiden mukaisesti toimintarahaa voi hakea myös muihin tarkoituksiin kuin hyvinvointialueilla vaikuttamiseen ja ryhmätoimintaan. Hakemusten on kuitenkin liityttävä joihinkin seuraavista teemoista:

 1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen
  – koulutusten järjestäminen perheille ja kehitysvammaisille henkilöille
  – koulutusten ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen viranomaisten ja päättäjien kanssa
  – viestintä- ja muut kampanjat
  – kokemustoimijatoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen
  – kehitysvammaisten henkilöiden ja perheiden asiantuntemuksen esille nostaminen puheenvuorojen tai tuotetun materiaalin kautta
 2.  Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen
  – perheiden vertaistukiryhmien perustaminen ja toiminnan toteuttaminen paikallisesti ja verkossa
  – kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten osallistavan ryhmätoiminnan tai kohtaamispaikkojen käynnistäminen ja toteuttaminen
  – tuntityöntekijöiden palkkaaminen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi
  – vapaaehtoisten ryhmänohjaajien kouluttaminen ja palkitseminen
 3. Yhdistystoiminnan kehittäminen
  – vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnattujen yhteisten tapahtumien järjestäminen
  – verkossa tapahtuvan toiminnan kehittäminen
  – yhteistyö- ja yhdistymisprosessien toteuttaminen
 4. Tukipiirin yhdistysten verkoston ylläpitämiseen ja yhteisen toiminnan organisointiin (1000 euroa)

Hakuprosessi

 • Toimintarahaa haetaan tammikuussa sähköisellä hakemuksella, joka sisältää lyhyen toimintasuunnitelman, talousarvion sekä arvion toimintaan osallistuneiden henkilöiden määristä.
 • Hakijana toimii yksi jäsenyhdistys: tukiyhdistys, tukipiiri tai valtakunnallinen jäsenyhdistys.
 • Tuen myöntämisestä päättää Tukiliiton johtoryhmä helmikuun puoleen väliin mennessä.
 • STEA-avustusta saavien yhdistysten kanssa tehdään kirjallinen siirtosopimus, joka velvoittaa yhdistystä noudattamaan STEA:n ohjeita.
 • Hakijayhdistys hoitaa avustuksen kirjanpidon sekä tekee selvityksen Tukiliitolle avustetun toiminnan sisällöstä, osallistujamääristä ja taloudesta sähköisellä Webropol-raportointilomakkeella seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Vuoden 2023 toimintarahan Webropol-hakemuslomake

Vuoden 2022 STEAn toimintarahan käytön Webropol-raportointilomake

Lisätietoa
sähköpostitse toimintaraha@tukiliitto.fi
tai Soilikki Alanne puh. 040 4839 318

Toimintarahan käytön raportointi

Yhdistys raportoi toimintarahan käytön Tukiliitolle Webropol-lomakkeella aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lomakkeella kysytään lyhyt kuvaus toiminnasta, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä ja syntyneet kustannukset. Lomakkeella kysytään myös toimintarahan merkitystä yhdistyksen toiminnan järjestämiselle. Tukiliitto raportoi yhdistyksiltä saadut tiedot STEAlle. Raportointi koskee vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirtyneitä sekä vuonna 2022 myönnettyjä toimintarahoja. Huom! Vuodelta 2021 siirtynyt toimintaraha yhdistyksen on käytettävä vuoden 2022 aikana.
Raportointiloma on lähetetty tukea saaneiden yhdistysten (paikallisyhdistykset, alueelliset yhdistykset ja tukipiirit) puheenjohtajille sähköpostitse 28.9.2022.

 • Yhdistys säilyttää kulutositteet ja toimittaa ne Tukiliittoon pyydettäessä. Yhdistyksen kirjanpidossa tulee olla oma kustannuspaikka toimintarahalle (eri vuoden toimintarahat voivat olla samalla kustannuspaikalla).
 • Webropol-raportointilomakkeen, kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman ja tilinpäätöstiedot yhdistys toimittaa Tukiliittoon tammikuun loppuun mennessä sähköpostitse toimintaraha@tukiliitto.fi

Vuoden 2022 STEAn toimintarahan käytön Webropol-raportointilomake

 

Vuodelle 2022 tuen saaneet yhdistykset

Vuodelle 2022 myönnettiin STEAn tukea yhteensä 71 000 euroa.
Tuen saaneille yhdistyksille on ilmoitettu tukipäätöksestä sähköpostitse.

STEAn tukea myönnettiin seuraaville yhdistyksille:

Alajärvi-Vimpelin Kehitysvammaisten Tuki ry
Etelä-Hämeen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Etelä-Savon Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Huittisten Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Joensuun Kehitysvammaisten Tuki ry
Kalajoen Kehitysvammaisten Tuki ry
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri ry
Keiteleen Kehitysvammaisten Tuki ry
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry
Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry
Kymen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Lapuan Kehitysvammaisten Tuki ry
Mikkelin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Mäntän Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry
Outokummun Kehitysvammaisten Tuki ry
Pielaveden Kehitysvammaisten Tuki ry
Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohjalaiset Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohjois-Karjalan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohjois-Savon Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
POPOKE ry
Porvoon seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Reisjärven Kehitysvammaisten Tuki ry
Salon Kehitysvammaisten Tuki ry
Sastamalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Someron Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Suomen Angelman-yhdistys ry
Suomen PWS-yhdistys ry
Sysmän Kehitysvammaisten Tuki ry
Vaalan Kehitysvammaisten Tuki ry
Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry
Ylivieskan Kehitysvammaisten Tuki ry
Ylä-Karjalan Kehitysvammaisten Tuki ry

 

Opintokeskus Siviksen tuki jäsenyhdistysten järjestämiin koulutuksiin

Opintokeskus Sivis on järjestöllisen koulutuksen asiantuntija ja valtakunnallinen oppilaitos. Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestönä voimme hakea opintokeskuksen taloudellista tukea omien koulutustemme järjestämiseen.

Jos pyöritätte tukiyhdistyksessänne kerhotoimintaa tai järjestätte kursseja tai koulutustilaisuuksia, kannattaa teidän hakea Siviksen taloudellista tukea. Siviksen tukea voi hakea myös Tukiliiton toimintarahalla tuettuihin tilaisuuksiin.

Vertaisopintoryhmien taloudellista tukea voitte hakea kaikenlaiseen kerhotoimintaan.

Esimerkki: Tukiyhdistyksen järjestämä kokkikerho kokoontuu tammikuun alusta toukokuun loppuun kerran viikossa. Tukiyhdistys hakee kerhon pyörittämiseen Siviksen taloudellisen tuen.

Opintojaksojen taloudellista tukea voitte hakea koulutusten, kurssien, teemapäivien, leirien tai luentotilaisuuksien järjestämiseen.

Esimerkki: Tukiyhdistys järjestää vuoden aikana tanssikurssin, esteettömyyspäivän ja yhdistystoimintakoulutuksen. Näihin kaikkiin yhdistys hakee opintojaksojen taloudellista tukea.

 

""