Taloudellinen tuki

Myönnämme toimintarahaa jäsenyhdistyksille.

Jäsenyhdistysten taloudellinen tuki

Tukiliiton jäsenyhdistys voi hakea liitolta taloudellista tukea vuoden 2023 toimintaan. Toimintaraha on suuruudeltaan 1000-5000 euroa ja sitä myönnetään vuodelle 2023 erityisesti yhdistysten yhteiseen vaikuttamistoimintaan tulevilla hyvinvointialueilla sekä kehitysvammaisten henkilöiden osallistavaan ryhmätoimintaan paikkakunnilla. Hakemuksia arvioidaan sen perusteella, miten tarkka ja toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma on, sekä millainen merkitys suunnitellulla toiminnalla on yhdistyksille tai sen jäsenille. Toimintaraha on tarkoitettu yhdistyksille, jotka eivät saa muuta STEAn avustusta.

Liittohallituksen vahvistaminen hakukriteereiden mukaisesti toimintarahaa voi hakea myös muihin tarkoituksiin kuin hyvinvointialueilla vaikuttamiseen ja ryhmätoimintaan. Hakemusten on kuitenkin liityttävä joihinkin seuraavista teemoista:

 1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen
  – koulutusten järjestäminen perheille ja kehitysvammaisille henkilöille
  – koulutusten ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen viranomaisten ja päättäjien kanssa
  – viestintä- ja muut kampanjat
  – kokemustoimijatoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen
  – kehitysvammaisten henkilöiden ja perheiden asiantuntemuksen esille nostaminen puheenvuorojen tai tuotetun materiaalin kautta
 2.  Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen
  – perheiden vertaistukiryhmien perustaminen ja toiminnan toteuttaminen paikallisesti ja verkossa
  – kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten osallistavan ryhmätoiminnan tai kohtaamispaikkojen käynnistäminen ja toteuttaminen
  – tuntityöntekijöiden palkkaaminen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi
  – vapaaehtoisten ryhmänohjaajien kouluttaminen ja palkitseminen
 3. Yhdistystoiminnan kehittäminen
  – vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnattujen yhteisten tapahtumien järjestäminen
  – verkossa tapahtuvan toiminnan kehittäminen
  – yhteistyö- ja yhdistymisprosessien toteuttaminen
 4. Tukipiirin yhdistysten verkoston ylläpitämiseen ja yhteisen toiminnan organisointiin (1000 euroa)

Hakuprosessi

 • Toimintarahaa haetaan tammikuussa sähköisellä hakemuksella, joka sisältää lyhyen toimintasuunnitelman, talousarvion sekä arvion toimintaan osallistuneiden henkilöiden määristä.
 • Hakijana toimii yksi jäsenyhdistys: tukiyhdistys, tukipiiri tai valtakunnallinen jäsenyhdistys.
 • Tuen myöntämisestä päättää Tukiliiton johtoryhmä helmikuun puoleen väliin mennessä.
 • STEA-avustusta saavien yhdistysten kanssa tehdään kirjallinen siirtosopimus, joka velvoittaa yhdistystä noudattamaan STEA:n ohjeita.
 • Hakijayhdistys hoitaa avustuksen kirjanpidon sekä tekee selvityksen Tukiliitolle avustetun toiminnan sisällöstä, osallistujamääristä ja taloudesta sähköisellä Webropol-raportointilomakkeella seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Lisätietoa
sähköpostitse toimintaraha@tukiliitto.fi

Toimintarahan käytön raportointi

Yhdistys raportoi toimintarahan käytön Tukiliitolle Webropol-lomakkeella aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lomakkeella kysytään lyhyt kuvaus toiminnasta, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä ja syntyneet kustannukset. Lomakkeella kysytään myös toimintarahan merkitystä yhdistyksen toiminnan järjestämiselle. Tukiliitto raportoi yhdistyksiltä saadut tiedot STEAlle. Raportointi koskee vuodelta 2022 vuodelle 2023 siirtyneitä sekä vuonna 2023 myönnettyjä toimintarahoja.

Huom!
Raportointiloma lähetetään tukea saaneiden yhdistysten (paikallisyhdistykset, alueelliset yhdistykset ja tukipiirit) puheenjohtajille sähköpostitse. Linkki raportointiin tulee myös kotisivulle.

 • Yhdistys toimittaa kirjanpidosta tiedot Tukiliittoon tammikuussa. Yhdistyksen kirjanpidossa tulee olla oma kustannuspaikka toimintarahalle (STEAN avustus).
 • Vuonna 2023 myönnetyn tuen käyttämättä jääneen summan voi siirtää vuodelle 2024. Vuoden 2022 käyttämättä jäänyt summa tulee näkyä siirtyneenä tukena 2023 vuoden kirjanpidossa.
 • Webropol-raportointilomakkeen, kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman ja tilinpäätöstiedot yhdistys toimittaa Tukiliittoon tammikuun loppuun mennessä sähköpostitse toimintaraha@tukiliitto.fi

Vuodelle 2023 tuen saaneet yhdistykset

Vuodelle 2023 myönnettiin STEAn tukea yhteensä 69 000 euroa.
Tuen saaneille yhdistyksille on ilmoitettu tukipäätöksestä sähköpostitse.

STEAn tukea myönnettiin seuraaville yhdistyksille:

Alajärvi-Vimpelin kehitysvammaisten tuki ry
ELVY ry
Espoon Kehitysvammatuki ry
Etelä-Hämeen Kehitysvammaisten tukipiiri ry
Etelä-Savon Tukipiiri rt
Haminan Seudun ERKAT ry
Hämeenlinnan Seudun kvt
Iin Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry
Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Kajaanin kehitysvammaisten Tuki ry
Kalajoen kehitysvammaisten tuki ry
Kangasalan Seudun kehitysvammaisten tuki ry
Kauhajoen kehitysvammaisten tuki ry
Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri
Killin Kehitysvammaisten Tuki ry
Kittilän kehitysvammaisten tuki ry
Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry
Kuusamon Erityisen Tuen Tukiyhdistys, KET-tu ry
Kymen Tukipiiri ry
Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Mäntän seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Nokian kehitysvammaisten tuki ry
Pielaveden Kehitysvammaisten Tuki ry
Pirkanmaan kehitysvammaisten tukipiiri ry
Pohjalaiset Kehitysvammaisten tukipiiri ry
Pohjois-Pohjanmaan tukipiiri (POPOKE)
Pohjois-Karjalan Tukipiiri ry
Pohjois-Savon Kehitysvammaisten Tukipiiri
Porin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.
Pudasjärven kehitysvammaisten tukiyhdistys ry.
Pyhäjärven kehitysvammaisten tuki ry
Ranuan kehitysvammaisten tukiyhdistys r.y.
Riihimäen Kehitysvammatuki ry
Salon Kehitysvammaisten Tuki ry
Sastamalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Satakunnan Tukipiiri
Someron Seudun Kehitysvammaisten Tuki
Suomen Pws-yhdistys ry
Suomen Angelman ry
Vaalan Kehitysvammaisten Tuki r.y.
Vaasan seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Valkeakosken seudun kv tuki ry
Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry
Varkauden Tuike ry
Varsinais-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry

 

Opintokeskus Siviksen tuki jäsenyhdistysten järjestämiin koulutuksiin

Opintokeskus Sivis on järjestöllisen koulutuksen asiantuntija ja valtakunnallinen oppilaitos. Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestönä voimme hakea opintokeskuksen taloudellista tukea omien koulutustemme järjestämiseen.

Jos pyöritätte tukiyhdistyksessänne kerhotoimintaa tai järjestätte kursseja tai koulutustilaisuuksia, kannattaa teidän hakea Siviksen taloudellista tukea. Siviksen tukea voi hakea myös Tukiliiton toimintarahalla tuettuihin tilaisuuksiin.

Vertaisopintoryhmien taloudellista tukea voitte hakea kaikenlaiseen kerhotoimintaan.

Esimerkki: Tukiyhdistyksen järjestämä kokkikerho kokoontuu tammikuun alusta toukokuun loppuun kerran viikossa. Tukiyhdistys hakee kerhon pyörittämiseen Siviksen taloudellisen tuen.

Opintojaksojen taloudellista tukea voitte hakea koulutusten, kurssien, teemapäivien, leirien tai luentotilaisuuksien järjestämiseen.

Esimerkki: Tukiyhdistys järjestää vuoden aikana tanssikurssin, esteettömyyspäivän ja yhdistystoimintakoulutuksen. Näihin kaikkiin yhdistys hakee opintojaksojen taloudellista tukea.

 

""