Taloudellinen tuki

Myönnämme toimintarahaa jäsenyhdistysten yhteistyöhön sekä jäsenjärjestöavustuksia tukipiireille.

Jäsenyhdistysten taloudellisen tuen hakuaika on tammikuussa 2021

Tukiliitto jakaa jäsenyhdistyksilleen ja niiden toimintaryhmille vuonna 2021 toimintarahaa sekä STEA-avustuksesta että omista rahastoista Tukiliiton 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Jäsenyhdistys tai jäsenyhdistyksen toimintaryhmä voi hakea taloudellista tukea, joka on suuruudeltaan 2000-7000 euroa. Hakemuksen tulee liittyä ilmoitettuihin kriteereihin ja mukana tulee olla lyhyt toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hakemuksen tulee liittyä joihin seuraavista teemoista:

 1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen
  – koulutusten järjestäminen perheille ja kehitysvammaisille henkilöille
  – koulutusten ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen viranomaisten ja päättäjien kanssa
  – viestintä- ja muut kampanjat
  – kokemustoimijatoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen
  – kehitysvammaisten henkilöiden ja perheiden asiantuntemuksen esille nostaminen puheenvuorojen tai tuotetun materiaalin kautta
 2.  Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen
  – perheiden vertaistukiryhmien perustaminen ja toiminnan toteuttaminen paikallisesti ja verkossa
  – kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten osallistavan ryhmätoiminnan tai kohtaamispaikkojen käynnistäminen ja toteuttaminen
  – tuntityöntekijöiden palkkaaminen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi
  – vapaaehtoisten ryhmänohjaajien kouluttaminen ja palkitseminen
 3. Yhdistystoiminnan kehittäminen
  – vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnattujien yhteisten tapahtumien järjestäminen
  – verkossa tapahtuvan toiminnan kehittäminen
  – yhteistyö- ja yhdistysmisprosessien toteuttaminen
 4. Paikallisiin ja alueellisiin juhlavuoden tapahtumiin vuoden aikana
 5. Tukipiirin yhdistysten verkoston ylläpitämiseen ja yhteisen toiminnan organisointiin (1000 euroa)

Taloudellisen tuen  hakuaika on tammikuussa ja päätökset tuen saajista tehdään helmikuun puoliväliin mennessä.

Tarkemmat tiedot hausta ja teemoista:

Kriteerit jäsenyhdistysavustus 2021-2026

Hae taloudellista tukea: Toimintarahan hakulomake 2021

Lisätietoa hakuprosessista Soilikki Alanne, soilikki.alanne@tukiliitto.fi
040 4839 318 tai kriteereistä ja päätöksistä Lea Vaitti, lea.vaitti@tukiliitto.fi, 050 5288386.

Toimintarahan käyttö 2020 ja raportointi

Yhdistysten toiminta on vähentynyt kevään aikana koronaepidemian vuoksi. Jaettua toimintarahaa voi käyttää vuoden aikana joustavammin myös muihin yhdistyksen toimintoihin kuin, mitä toimintarahan hakemuksessa on suunniteltu. STEAn avustuksen käyttö pitää kuitenkin suuntautua joihinkin näistä toiminnoista:

 1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen (esim. koulutukset)
 2. Yhdistystoiminnan kehittäminen (esim. vapaaehtoistoiminta ja  kehitysvammaisten henkilöiden osallistumisentukeminen)
 3. Vertaistuki ja Kohtaa mut -tapahtumat

Tuki on suositeltavaa käyttää tänä vuonna. Jos yhdistys ei voi toimintaa kuitenkaan järjestää loppuvuodesta, taloudellista tukea voi käyttää myös vuonna 2021. Tällöin tieto tulee lisätä vuoden 2020 toimintaa raportoidessa.
Yhdistykset raportoivat toiminnan sisällön, osallistujamäärät sekä kulut, joihin avustusta on käytetty vuoden 2020 osalta tammikuun 2021 loppuun mennessä.
Raportointilomake

 

Vuodelle 2020 haussa  tuen saaneet yhdistykset:

Alajärvi-Vimpeli Kvt ry
Anjalankosken Kvt ry
Etelä-Savon Tukipiiri ry
Haapaveden Kvt ry
Haminan Seudun ERKAT ry
Hämeenlinnan Seudun Kvt ry
Juvan Kvt ry
Kangasalan Seudun Kvt ry
Keiteleen Kvt ry
Keski-Karjalan Kvt ry
Kittilän Kvt ry
Kiuruveden Kvt ry
Kokkolan Kvt ry
Kuhmon Kvt ry
Lohjan sedun Kvt ry
Muhoksen Kvt ry
Outokummun Kvt ry
Pielaveden Kvt ry
Pohjois-Satakunnan Kvt ry
Pohjois-Savon Kvt ry
Reisjärven Kvt ry
Riihimäen Kvt ry
Rovaniemen Kvt ry
Salon Kvt ry
Sastamalan Kvt ry
Suomen Angelman -yhdistys ry
Sysmän Kvt ry
Vaalan Kvt ry
Valkeakosken Seudun Kvt ry
Varkauden Kvt ry
Vieremän Kvt ry
Ylä-Karjalan Kvt ry

 

 

Opintokeskus Siviksen tuki jäsenyhdistysten järjestämiin koulutuksiin

Opintokeskus Sivis on järjestöllisen koulutuksen asiantuntija ja valtakunnallinen oppilaitos. Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestönä voimme hakea opintokeskuksen taloudellista tukea omien koulutustemme järjestämiseen.

Jos pyöritätte tukiyhdistyksessänne kerhotoimintaa tai järjestätte kursseja tai koulutustilaisuuksia, kannattaa teidän hakea Siviksen taloudellista tukea. Siviksen tukea voi hakea myös Tukiliiton toimintarahalla tuettuihin tilaisuuksiin.

Vertaisopintoryhmien taloudellista tukea voitte hakea kaikenlaiseen kerhotoimintaan.

Esimerkki: Tukiyhdistyksen järjestämä kokkikerho kokoontuu tammikuun alusta toukokuun loppuun kerran viikossa. Tukiyhdistys hakee kerhon pyörittämiseen Siviksen taloudellisen tuen.

Opintojaksojen taloudellista tukea voitte hakea koulutusten, kurssien, teemapäivien, leirien tai luentotilaisuuksien järjestämiseen.

Esimerkki: Tukiyhdistys järjestää vuoden aikana tanssikurssin, esteettömyyspäivän ja yhdistystoimintakoulutuksen. Näihin kaikkiin yhdistys hakee opintojaksojen taloudellista tukea.