Kuntavaikuttaminen

Tietoa kuntavaikuttamisesta ja vaikuttamisvinkkejä yhdistyksille.

Kunnissa päätetään monista kehitysvammaisia ihmisiä sekä heidän läheisiään koskevista asioista. Päätöksiä tehdään muun muassa asuinympäristöön, palveluihin ja tukiin liittyen.

Yhdistykset voivat omalla toiminnallaan edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asemaa ja oikeuksia. Yhdistyksillä on usein paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kunnan päätöksentekoon kuin yksittäisellä henkilöllä.

Vaikuttamistyötä ei tarvitse tehdä yksin vaan yhdistys voi saada siihen tukea. Lue lisää yhdistyksille suunnatusta tuesta.

Kuntavaikuttamisessa on tärkeää tietää vaikuttamisen keinoista, mutta myös perusasiat kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Näitä ovat muun muassa kunnan toimielimet, päätöksentekoprosessi sekä keskeiset suunnitelmat. Näistä kaikista löydät lisätietoja sivun alalaidasta.

Kuvassa Lappeenrannan kehitysvammaisten tukiyhdistyksen Aulikki Kälviäinen ja Sirpa Minkkinen.