Kuntavaikuttaminen

Tietoa kuntavaikuttamisesta ja vaikuttamisvinkkejä yhdistyksille.

Kunnissa päätetään monista kehitysvammaisia henkilöitä sekä heidän läheisiään koskevista asioista. Päätöksiä tehdään muun muassa asuinympäristöön, palveluihin ja tukiin liittyen. Kehitysvammaisten henkilöiden äänen tulisi tulla eri tavoin kuuluviin päätöksenteossa. Yhdistykset voivat toimia viestin viejinä, koska yhdistyksillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kunnan päätöksentekoon kuin yksittäisellä henkilöllä.

Yhdistys voi käyttää kuntavaikuttamisessa monenlaisia keinoja. Yksi tapa vaikuttaa kunnassa on vammaisneuvoston toimintaan osallistuminen. Yhdistys voi myös pyrkiä säännöllisiin yhteistyötapaamisiin kunnan edustajien kanssa, jolloin kunta ja yhdistys voivat käydä vuoropuhelua valmisteilla tai suunnitteilla olevista kehitysvammaisia henkilöitä koskevista asioista. Tukiliiton aluekoordinaattoreilta saa tukea kuntayhteistyön kehittämiseen.

Kuntavaikuttamisessa oleellista on ymmärtää perusasiat kunnallisesta päätöksenteosta. Näitä ovat muun muassa kunnan toimielimet, päätöksentekoprosessi sekä keskeiset suunnitelmat.

  • Toimielimet: Lakisääteisiä toimielimiä kunnassa ovat valtuusto, hallitus sekä tarkastuslautakunta. Usein kunnassa on myös muita lautakuntia, joilla on kasvatukseen ja opetukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä yhdyskuntakehittämiseen liittyviä tehtäviä. Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla myös vammais- ja vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto.
  • Päätöksentekoprosessi: Päätöksentekoon voidaan vaikuttaa päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Vaikuttamisessa yksi tärkeä tekijä on oikea ajoitus ja jokaisen asian kohdalla on hyvä miettiä vaikuttamisen ajankohtaa. Päätöksentekoon kannattaa pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä silloin on mahdollista vaikuttaa valmistelun suuntaan ja päätösehdotuksen sisältöön.
  • Keskeiset suunnitelmat: Kunnan taloutta ja toimintaa ohjaavia keskeisimpiä suunnitelmia ovat strategia ja talousarvio. Myös hyvinvointikertomus on keskeinen suunnitelma ja johtamisen väline kunnassa. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvistä asioista löytyy puolestaan kootusti tietoa kaavoituskatsauksesta.

Sivun alalaidasta löydät lisätietoa kunnan päätöksenteosta sekä yhdistyksen vaikuttamismahdollisuuksista.

Kuvassa Lappeenrannan kehitysvammaisten tukiyhdistyksen Aulikki Kälviäinen ja Sirpa Minkkinen.