Vaikuttaminen kunnissa ja hyvinvointialueilla

Tietoa vaikuttamisen muutoksista, kun siirrytään kunta ja hyvinvointialuevaikuttamiseen.

Palvelut ja niihin vaikuttaminen jakaantuu kuntien ja hyvinvointialueen kesken

Vuoden 2023 alusta yhteiskunnan järjestämät palvelut jakaantuvat kunnan ja hyvinvointialueiden kesken. Tärkeä kuntayhteistyö ja -vaikuttaminen säilyy paikallisilla ja alueellisilla tukiyhdistyksillä niin kuin ennenkin niiden palveluiden osalta, jotka jäävät kuntien vastuulle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta vaikutetaan jatkossa hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueittain on Tukiliiton jäsenyhdistystoimijoidemme tueksi perustettu kehitysvamma-alan vaikuttamistyöryhmiä tai -verkostoja. Näiden nimeämisessä on tehty yhteistyötä tukiyhdistysten ja -piirin kanssa.  Vaikuttamistyöryhmistä lisää Vaikuttamistyöryhmät – tueksi alueelliseen vaikuttamiseen -sivulta. Alueellinen yhteistyö on myös alueen tukiyhdistysten ja vaikuttamistyöryhmien välillä tärkeää, että tieto kulkee ja vaikuttamisentarpeet havaitaan oikea-aikaisesti.

Tulevaisuudessa vaikuttamistyötä tehdään enenevissä määrin verkostoissa, myös kuntatasolla. Verkostoissa vaikuttamalla yhdistys voi edistää asioiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista laajemmalla volyymillä ja rintamalla. Yhteisesti asioiden esille nostaminen ja vieminen eteenpäin on järjestöverkostona tehokkaampaa ja sille saa enemmän painoarvoa kuin yksittäisinä yhdistyksinä.

Hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluja ovat esimerkiksi:

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • vammaispalvelut
 • hammashoito
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • ikääntyneiden asumispalvelut

Kunnat vastaavat jatkossakin kaikista muista peruspalveluista. Näitä on muun muassa:

 • varhaiskasvatus palvelut
 • opetuspalvelut
 • liikuntapalvelut
 • kulttuuri- ja sivistyspalvelut
 • elinvoima- ja työllisyyspalvelut
 • kaavoitus ja maankäyttö

Kunnan ja hyvinvointialueen vastuulle kuuluu jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen niiden palvelukokonaisuuksien osalta, joista he vastaavat. Tämän takia kuntien ja hyvinvointialueen on tärkeää tehdä jatkossa yhteistyötä. Yhteistyön painopiste on palveluiden rajapinnassa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (hyte). Tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Rajapinnalla tarkoitetaan niitä palveluita, joissa on sekä kunnan että hyvinvointialueen järjestämiä palveluita. Esimerkiksi eri aloilla tarvittava moniammatillinen yhteistyö kuntien varhaiskasvatus- tai opetuspalveluissa. Järjestöjen vaikuttamistyötä tarvitaan myös tässä kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden rajapinnassa, että saumaton yhteistyö toimii palveluiden käyttäjien etujen mukaisesti. Yhdistysten vaikuttamistyötä tarvitaan sekä hyvinvointialueen palveluiden että kunnallisten palveluiden toiminnan sekä saavutettavuuden parantamiseksi.