Tukea vaikuttamiseen

Täältä löydät hyviä käytäntöjä ja materiaalia vaikuttamistyöhön sekä tietoa Tukiliiton tarjoamasta tuesta.

Tuemme yhdistyksiä paikallisessa ja alueellisessa vaikuttamisessa. Tutustu tarjolla olevaan tukeen ja ota yhteyttä oman alueesi aluekoordinaattoriin. Suunnitellaan yhdistyksenne vaikuttamistyötä yhdessä.

Keskusteluillat alueellisesta vaikuttamisesta

Vaikuttamisen verkkotreffit -verkkokeskustelut on tarkoitettu jäsenyhdistysten toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan tulevilla hyvinvointialueilla. Tavoitteena on antaa tietoa ja tukea alueelliseen vaikuttamiseen sekä jakaa ajatuksia ja ideoita yhdessä muiden yhdistystoimijoiden kanssa. Keskustelut järjestetään kahden kuukauden välein. Lue lisää tapahtumakalenterista.

Ajankohtaisesta sote-muutokseen liittyväistä vaikuuttamistyöryhmien perustamisesta ja niihin saatavasta Tukiliiton työntekijöiden tuesta voit lukea tarkemmin Vaikuttamistyöryhmät – tueksi alueelliseen vaikuttamiseen -sivulta.

 

Kuntayhteistyötilaisuudet

Yhdistysaktiivien ja viranhaltijoiden välinen säännöllinen yhteistyö on tärkeää.  Yksi yhteistyön muoto on kuntayhteistyötilaisuudet, joissa esillä olevat asiat ovat lähtöisin paikkakunnan ja jäsenistön tarpeista.

Kuntayhteistyössä tavoitteena on:

  • vaikuttaa ennakoivasti
  • saada yhdistyksen jäsenten näkökulmia mukaan kunnan suunnitelmiin ja palveluihin.
  • säännölliset tapaamiset ja yhteistyö kuntatoimijoiden kanssa, mutta tilaisuuden voi järjestää myös tarvittessa.

Kuntayhteistyötilaisuus

  • voidaan järjestää vain yhden kunnan kanssa tai alueellisena
  • voi olla avoin kaikille jäsenille tai pienimuotoisempi tapaaminen kunnan ja yhdistysten edustajien välillä.
  • voidaan järjestää paikan päällä tai etäyhteydellä verkon kautta

Yhteistyötapaamisissa jäsenistö saa tarvittaviin kysymyksiin vastauksia. Kuntatoimijat sekä kuntapäättäjät saavat puolestaan tarvittavaa kokemusääntä ja näkökulmia suunnitelmien ja  päätöksenteon pohjaksi. Yhdessä tapaamisessa käsitellään vain muutamaa asiaa, joista välitetään tieto etukäteen kunnan edustajille.

Tukiliiton aluekoordinaattorit toimivat tukiyhdistysten tukena ja apuna näiden tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ota yhteyttä alueesi koordinaattoriin!

""

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli

Aina vaikuttaminen ei ole mahdollista etukäteen vaan tarvitaan nopeasti reagoida tai vaikuttaa johonkin asiaan.

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli on ratkaisukeskeinen toimintamalli jäsenyhdistyksillemme paikallisen vaikuttamisen tueksi. Toimintamallissa halutaan vaikuttaa nopeasti esimerkiksi palveluiden epäkohtiin tai asiaan, joka vaatii yhteistä keskustelua kunnan edustajien kanssa. Tukiliiton aluekoordinaattorit toimivat tässä yhdistysten tukena.

Toimintamallin tavoitteena on löytää ratkaisuvaihtoehtoja kehitysvammaisia henkilöitä koskeviin asioihin yhteistyössä ja neuvottelemalla kunnan/kuntayhtymän kanssa. Tavoitteena on aloittaa jatkuva yhteistyö yhdistyksen ja kunnan/kuntayhtymän välillä. Yhteistyötilaisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä verkon kautta.

Tutustu toimintamalliin.

Ohjaus ja neuvonta

Yhdistysten toimintaan liittyvää ohjausta ja apua saa aluekoordinaattoreilta, Aluekoordinaattorit neuvovat vaikuttamisen kysymykissä sekä auttavat mm. kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa.

Tukiliittolla on lakineuvontapalvelu, joka antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevista asioista. Sivuilta löytyviä tietoja ja materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi palveluiden suunnittelussa ja hakemisessa sekä niitä koskevassa muutoksenhaussa.

Koulutukset

Tukiliitto järjestää jäsenyhdistyksilleen verkossa ja paikan päällä koulutuksia ja teemallisia tilaisuuksia. Koulutustarjontaan kuuluu myös yhteistyökoulutuksia, joista osa käsittelee vaikuttamiseen liittyviä teemoja.

Materiaalipankki

Sivuston alalaidasta löydät materiaalipankin, josta löytyy linkkejä, vinkkejä ja muuta materiaalia vaikuttamistyössä hyödynnettäväksi.

Hyvät käytännöt

Hyviä käytäntöjä vaikuttamistoimintaan löydät Hyviä käytäntöjä yhdistystoimintaan -sivulta.