Tukea vaikuttamiseen

Täältä löydät hyviä käytäntöjä ja materiaalia vaikuttamistyöhön sekä tietoa Tukiliiton tarjoamasta tuesta.

Tuemme yhdistyksiä paikallisessa ja alueellisessa vaikuttamisessa. Tutustu tarjolla olevaan tukeen ja ota yhteyttä oman alueesi aluekoordinaattoriin. Suunnitellaan yhdistyksenne vaikuttamistyötä yhdessä.

Keskusteluillat alueellisesta vaikuttamisesta

Jäsenyhdistysten verkkotreffit on tarkoitettu jäsenyhdistysten toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita myös vaikuttamisesta. Verkkotreffien teemat vaihtelevat. Vaikuttamisen teemoissa tavoitteena on antaa tietoa ja tukea yhdistysten vaikuttamistyöhön sekä mahdollistaa ajatuksia ja ideoita vaihtoa muiden yhdistystoimijoiden kanssa. Lue lisää verkkotreffeistä ja niiden teemoista tapahtumakalenterista.

Hyvinvointialueittain järjestäytyneistä vaikuttamistyöryhmistä ja niihin saatavasta Tukiliiton työntekijöiden tuesta voit lukea tarkemmin Vaikuttamistyöryhmät – tueksi alueelliseen vaikuttamiseen -sivulta.

Yhteistyötilaisuudet

Yhdistysaktiivien ja viranhaltijoiden välinen säännöllinen yhteistyö on tärkeää.  Yksi yhteistyön muoto on yhteistyötilaisuudet, joissa esillä olevat asiat ovat lähtöisin alueen tai paikkakunnan ja jäsenistön tarpeista. Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Kunta vastaa mm. koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalveluista sekä kaupunkisuunnittelusta ja maankäytöstä.

Yhteistyössä hyvinvointialueen tai kunnan kanssa tavoitteena on:

  • vaikuttaa ennakoivasti
  • saada yhdistyksen jäsenten näkökulmia mukaan kunnan suunnitelmiin ja palveluihin.
  • säännölliset tapaamiset ja yhteistyö kuntatoimijoiden kanssa, mutta tilaisuuden voi järjestää myös tarvittaessa.

Yhteistyötilaisuus

  • voidaan järjestää vain yhden kunnan kanssa tai alueellisena
  • voi olla avoin kaikille jäsenille tai pienimuotoisempi tapaaminen hyvinvointialueen tai kunnan ja yhdistysten edustajien välillä.
  • voidaan järjestää paikan päällä tai etäyhteydellä verkon kautta

Yhteistyötapaamisissa jäsenistö saa tarvittaviin kysymyksiin vastauksia. Viranhaltijat ja päättäjät saavat puolestaan tarvittavaa kokemusääntä ja näkökulmia suunnitelmien ja päätöksenteon pohjaksi. Yhdessä tapaamisessa käsitellään vain muutamaa asiaa, joista välitetään tieto etukäteen kunnan tai hyvinvointialueen edustajille. Tavoitteena on aloittaa jatkuva yhteistyö yhdistyksen ja kunnan tai vaikuttamistyöryhmän ja hyvinvointialueen välillä. Yhteistyötilaisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä verkon kautta.

Tukiliiton aluekoordinaattorit toimivat tukiyhdistysten tukena ja apuna näiden tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli

Aina vaikuttaminen ei ole mahdollista etukäteen vaan tarvitaan nopeasti reagoida tai vaikuttaa johonkin asiaan.

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli on ratkaisukeskeinen toimintamalli jäsenyhdistyksillemme paikallisen vaikuttamisen tueksi. Toimintamallissa halutaan vaikuttaa nopeasti esimerkiksi palveluiden epäkohtiin tai asiaan, joka vaatii yhteistä keskustelua kunnan tai hyvinvointialueen edustajien kanssa. Tukiliiton aluekoordinaattorit toimivat tässä yhdistysten ja vaikuttamistyöryhmien tukena.

Toimintamallin tavoitteena on löytää ratkaisuvaihtoehtoja kehitysvammaisia ihmisiä koskeviin asioihin yhteistyössä ja neuvottelemalla kunnan tai hyvinvointialueen kanssa.

Tutustu toimintamalliin.

Ohjaus ja neuvonta

Yhdistysten toimintaan liittyvää ohjausta ja apua saa aluekoordinaattoreilta, Aluekoordinaattorit neuvovat vaikuttamisen kysymyksissä sekä auttavat mm. kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa.

Tukiliittolla on lakineuvontapalvelu, joka antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevista asioista. Sivuilta löytyviä tietoja ja materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi palveluiden suunnittelussa ja hakemisessa sekä niitä koskevassa muutoksenhaussa.

Koulutukset

Tukiliitto järjestää jäsenyhdistyksilleen verkossa ja paikan päällä koulutuksia ja teemallisia tilaisuuksia. Koulutustarjontaan kuuluu myös yhteistyökoulutuksia, joista osa käsittelee vaikuttamiseen liittyviä teemoja.

Materiaalipankki

Sivuston alalaidasta löydät materiaalipankin, josta löytyy linkkejä, vinkkejä ja muuta materiaalia vaikuttamistyössä hyödynnettäväksi.

Hyvät käytännöt

Hyviä käytäntöjä vaikuttamistoimintaan löydät Hyviä käytäntöjä yhdistystoimintaan -sivulta.

 

Vaikuttamisen asioissa ota yhteyttä aluekoordinaattori Salla Pyykköseen: