Tukea vaikuttamiseen

Täältä löydät hyviä käytäntöjä ja materiaalia vaikuttamistyöhön sekä tietoa Tukiliiton tarjoamasta tuesta.

Tuemme yhdistyksiä paikallisessa ja alueellisessa vaikuttamisessa. Tutustu tarjolla olevaan tukeen ja ota yhteyttä oman alueesi aluekoordinaattoriin. Suunnitellaan yhdistyksenne vaikuttamistyötä yhdessä.

Tuemme yhdistyksiä vaalivaikuttamisessa

Tukiliitto on kevään 2021 kuntavaaleissa mukana kolmella vaaliteemalla:

  1. Meidän kaikkien kunta turvaa palvelut
  2. Meidän kaikkien kunta ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä
  3. Meidän kaikkien kunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen.

Olemme koonneet vaalivaikuttamisen työkaluja, kuten kysymyksiä vaalipaneeleihin, valmiita tekstejä sekä valmiita ja muokattavia kuvapohjia. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä. Tutustu vaalivaikuttamisen työkaluihin.

Kuntayhteistyötilaisuudet

Hyväksi vaikuttamisen tavaksi paikallisyhdistyksissä on koettu yhdistysaktiivien ja viranhaltijoiden kuntayhteistyöillat. Tilaisuus voi olla yhden kunnan kanssa järjestetty tai alueellinen. Tilaisuuden tavoitteena on vaikuttaa ennakoivasti sekä tuoda yhdistyksen jäsenten näkökulmia esille kunnan suunnitelmiin ja palveluihin. Tilaisuuksia voi järjestää tarvittaessa, mutta tavoitteena on, että tilaisuudet olisivat säännöllisiä tapaamisia ja yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa.

Teemallinen yhteistyötilaisuus kannattaa suunnitella hyvin. Tilaisuudessa esillä olevat asiat lähtevät paikkakunnan ja jäsenistön tarpeista. Tällöin jäsenistö saa tarvittaviin kysymyksiin vastauksia ja kuntatoimijat sekä kuntapäättäjät saavat tarvittavaa kokemusääntä ja näkökulmia suunnitelmien tai asioiden eteenpäin viemiseen.

Tilaisuus voi olla myös pienimuotoisempi tapaaminen esimerkiksi kunnan ja yhdistysten edustajien välillä.

Tukiliiton aluekoordinaattorit toimivat tukiyhdistysten tukena ja apuna näiden tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tilaisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä verkon kautta. Ota yhteyttä alueesi koordinaattoriin!

 

”Se kuntayhteistyöilta oli kunnan kanssa tehtävän yhteistyön alku!”

 

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli

Aina vaikuttaminen ei ole mahdollista etukäteen vaan tarvitaan nopeasti reagoida tai vaikuttaa johonkin asiaan.

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli on ratkaisukeskeinen toimintamalli jäsenyhdistyksillemme paikallisen vaikuttamisen tueksi. Toimintamallissa halutaan vaikuttaa nopeasti esimerkiksi palveluiden epäkohtiin tai asiaan, joka vaatii yhteistä keskustelua kunnan edustajien kanssa. Tukiliiton aluekoordinaattorit toimivat tässä yhdistysten tukena.

Toimintamallin tavoitteena on löytää ratkaisuvaihtoehtoja kehitysvammaisia henkilöitä koskeviin asioihin yhteistyössä ja neuvottelemalla kunnan/kuntayhtymän kanssa. Tavoitteena on aloittaa jatkuva yhteistyö yhdistyksen ja kunnan/kuntayhtymän välillä. Yhteistyötilaisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä verkon kautta.

Tutustu toimintamalliin.

Ohjaus ja neuvonta

Yhdistysten toimintaan liittyvää ohjausta ja apua saa aluekoordinaattoreilta, jotka opastavat esimerkiksi jäsenyhdistysten vaikuttamisen ja vapaaehtoistoiminnan kysymyksissä.

Tukiliittolla on lakineuvontapalvelu, joka antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevista asioista. Sivuilta löytyviä tietoja ja materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi palveluiden suunnittelussa ja hakemisessa sekä niitä koskevassa muutoksenhaussa.

Koulutukset

Tukiliitto järjestää jäsenyhdistyksilleen verkossa ja paikan päällä koulutuksia ja teemallisia tilaisuuksia. Koulutustarjontaan kuuluu myös yhteistyökoulutuksia, joista osa käsittelee vaikuttamiseen liittyviä teemoja.

Materiaalipankki

Sivuston alalaidasta löydät materiaalipankin, josta löytyy linkkejä, vinkkejä ja muuta materiaalia vaikuttamistyössä hyödynnettäväksi.

Hyvät käytännöt

Hyviä käytäntöjä vaikuttamistoimintaan löydät Hyviä käytäntöjä yhdistystoimintaan -sivulta.