Tukea vaikuttamiseen

Täältä löydät hyviä käytäntöjä ja materiaalia vaikuttamistyöhön sekä tietoa Tukiliiton tarjoamasta tuesta.

Kuntayhteistyötilaisuudet

Hyväksi vaikuttamisen tavaksi paikallisyhdistyksissä on koettu yhdistysaktiivien ja viranhaltijoiden kuntayhteistyöillat. Tilaisuus voi olla yhden kunnan kanssa järjestetty tai alueellinen iltapäivä / ilta. Näiden tilaisuuksien tavoite on ennakoiden vaikuttaminen sekä yhdistysjäsenistön näkökulmien esille tuominen kunnan suunnitelmiin ja palveluihin. Tilaisuuksia järjestetään aina tarvittaessa ja tavoitteena on, että tilaisuudet olisivat säännöllisiä tapaamisia ja yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa.

Teemallinen yhteistyötilaisuus kannattaa suunnitella hyvin. Tilaisuudessa esillä olevat asiat lähtevät paikkakunnan ja jäsenistön tarpeista. Tällöin jäsenistö saa tarvittaviin kysymyksiin vastauksia ja kuntatoimijat sekä kuntapäättäjät saavat tarvittavaa kokemusääntä ja näkökulmia suunnitelmien tai asioiden eteenpäin viemiseen.

Tukiliiton aluekoordinaattorit toimivat tukiyhdistysten tukena ja apuna näiden tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tilaisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä verkon kautta. Ota yhteyttä alueesi koordinaattoriin!

 

Se kuntayhteistyöilta oli kunnan kanssa tehtävän yhteistyön alku!

 

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli

Aina vaikuttaminen ei ole mahdollista etukäteen vaan tarvitaan nopeasti reagoida tai vaikuttaa johonkin asiaan.

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli on ratkaisukeskeinen toimintamalli jäsenyhdistyksillemme paikallisen vaikuttamisen tueksi. Toimintamallissa halutaan vaikuttaa nopeasti esimerkiksi palveluiden epäkohtiin tai asiaan, joka vaatii yhteistä keskustelua kunnan edustajien kanssa.

Toimintamallin tavoitteena on löytää ratkaisuvaihtoehtoja kehitysvammaisia henkilöitä koskeviin asioihin yhteistyössä ja neuvottelemalla kunnan/kuntayhtymän kanssa. Tavoitteena on aloittaa jatkuva yhteistyö yhdistyksen ja kunnan/kuntayhtymän välillä. Yhteistyötilaisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä verkon kautta.

Tukiyhdistykset saavat kuntavaikuttamisessa tukea aluekoordinaattoreilta.

Tutustu lisää toimintamalliin.

 

Ohjaus ja neuvonta

Yhdistysten toimintaan liittyvää ohjausta ja apua saa aluekoordinaattoreilta, jotka opastavat esimerkiksi jäsenyhdistysten vaikuttamisen ja vapaaehtoistoiminnan kysymyksissä.

Tukiliittolla on lakineuvontapalvelu, joka antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Myös Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevista asioista. Sivuilta löytyviä tietoja ja materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi palveluiden suunnittelussa ja hakemisessa sekä niitä koskevassa muutoksenhaussa. Ennen kuin ottaa yhteyttä lakineuvontaan kannattaakin aina katsoa löytyykö vastaus kysymykseen Tukiliiton sivuilta.

Koulutukset

Tukiliitto järjestää jäsenyhdistyksilleen yhteistyössä yhdistysten kanssa alueellisia koulutuskiertueita ja teemallisia tilaisuuksia. Koulutustarjontaan kuuluu myös yhteistyökoulutuksia, joista osa käsittelee vaikuttamiseen liittyviä teemoja.

Materiaalipankki

Sivuston alalaidasta löydät materiaalipankin, josta löytyy linkkejä, vinkkejä ja muuta materiaalia vaikuttamistyössä hyödynnettäväksi.

Hyvät käytännöt

Hyviä käytäntöjä vaikuttamistoimintaan löydät Hyviä käytäntöjä yhdistystoimintaan -sivulta.