Tukea vaikuttamiseen

Täältä löydät hyviä käytäntöjä ja materiaalia vaikuttamistyöhön sekä tietoa Tukiliiton tarjoamasta tuesta.

Tuemme yhdistyksiä paikallisessa ja alueellisessa vaikuttamisessa. Tutustu tarjolla olevaan tukeen ja ota tarvittaessa yhteyttä Tukiliittoon salla.pyykkonen@tukiliitto.fi. Suunnitellaan yhdistyksenne vaikuttamistyötä yhdessä.

Tukiliiton järjestämät keskusteluillat alueellisesta vaikuttamisesta

Jäsenyhdistysten verkkotreffit on tarkoitettu kaikille jäsenyhdistysten toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita yhdistystoiminnasta sekä yhdistysten tekemästä vaikuttamistyöstä. Verkkotreffien teemat vaihtelevat ja niiden tavoitteena on antaa tietoa ja tukea yhdistysten toimintaan ja vaikuttamistyöhön sekä mahdollistaa ajatuksien ja ideoiden vaihtoa muiden yhdistystoimijoiden kanssa. Lue lisää verkkotreffeistä ja niiden teemoista tapahtumakalenterista.

Hyvinvointialueittain järjestäytyneistä vaikuttamistyöryhmistä ja -verkostoista sekä niiden saamasta Tukiliiton työntekijöiden tuesta voi lukea tarkemmin Vaikuttamistyöryhmät – tueksi alueelliseen vaikuttamiseen -sivulta. Vaikuttamistyöryhmille ja -verkostoille järjestetään kohdennettuja keskusteluja eri vaikuttamiseen liittyvistä aiheista ja haluataan samalla mahdollistaa alueiden välinen vertaistuellinen tuki.

Yhteistyötilaisuudet

Yhdistysaktiivien ja viranhaltijoiden välinen säännöllinen yhteistyö on tärkeää.  Yksi yhteistyön muoto on yhteistyötilaisuudet, joissa esillä olevat asiat ovat lähtöisin alueen tai paikkakunnan ja jäsenistön tarpeista. Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Kunta vastaa mm. koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalveluista sekä kaupunkisuunnittelusta ja maankäytöstä.

Yhteistyössä hyvinvointialueen tai kunnan kanssa tavoitteena on:

  • vaikuttaa ennakoivasti
  • saada yhdistyksen jäsenten näkökulmia mukaan kunnan suunnitelmiin ja palveluihin.
  • säännölliset tapaamiset ja yhteistyö kuntien tai hyvinvointialueiden toimijoiden kanssa. Tilaisuuden voi järjestää myös tarvittaessa.

Yhteistyötilaisuus

  • voidaan järjestää vain yhden kunnan kanssa tai alueellisena hyvinvointialueen kanssa
  • voi olla avoin kaikille jäsenille tai pienimuotoisempi tapaaminen hyvinvointialueen tai kunnan ja yhdistysten edustajien välillä.
  • voidaan järjestää paikan päällä tai etäyhteydellä verkon kautta

Yhteistyötapaamisissa jäsenistö saa tarvittaviin kysymyksiin vastauksia. Viranhaltijat ja päättäjät saavat puolestaan tarvittavaa kokemusääntä ja näkökulmia suunnitelmien ja päätöksenteon pohjaksi. Yhdessä tapaamisessa käsitellään vain muutamaa asiaa, joista välitetään tieto etukäteen kunnan tai hyvinvointialueen edustajille. Tavoitteena on aloittaa jatkuva yhteistyö yhdistyksen ja kunnan tai vaikuttamistyöryhmän ja hyvinvointialueen välillä. Yhteistyötilaisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä verkon kautta.

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli

Aina vaikuttaminen ei ole mahdollista etukäteen vaan tarvitaan nopeaa reagointia tai vaikuttamista johonkin asiaan.

Yhteistyössä kohti ratkaisua -malli on ratkaisukeskeinen toimintamalli jäsenyhdistyksillemme paikallisen ja alueellisen vaikuttamisen tueksi. Toimintamallissa halutaan vaikuttaa nopeasti esimerkiksi palveluiden epäkohtiin tai asiaan, joka vaatii yhteistä keskustelua kunnan tai hyvinvointialueen edustajien kanssa. Tukiliiton asiantuntijat toimivat tässä yhdistysten ja vaikuttamistyöryhmien tukena.

Toimintamallin tavoitteena on löytää ratkaisuvaihtoehtoja kehitysvammaisia ihmisiä koskeviin asioihin yhteistyössä ja neuvottelemalla kunnan tai hyvinvointialueen viranhaltijoiden tai päättäjien kanssa. Tutustu tästä toimintamalliin.

Ohjaus ja neuvonta

Yhdistysten toimintaan liittyvää ohjausta ja apua saa Tukiliiton asiantuntijoilta. He neuvovat vaikuttamisen kysymyksissä sekä antavat taustatietoa mm. kannanottojen ja lausuntojen laatimiseen.

Tukiliittolla on lakineuvontapalvelu, josta saa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevista asioista. Sivuilta löytyviä tietoja ja materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi palveluiden suunnittelussa ja hakemisessa sekä niitä koskevassa muutoksenhaussa.

Koulutukset

Tukiliitto järjestää jäsenyhdistyksilleen verkossa ja paikan päällä koulutuksia ja teemallisia tilaisuuksia. Osa koulutuksista käsittelevät myös vaikuttamiseen liittyviä teemoja. Lisäksi Tukiliiton asiantuntijat järjestävät verkossa Vammaisoikeuden webinaareja ajankohtaisista vammaispalveluihin liittyvistä aiheista. Kannattaa seurata Tukiliiton tapahtumakalenteria.

Vaikuttamisen materiaalipankki

Vaikuttamisen materiaalipankki sivustolle on kerätty kirjallista materiaalia, linkkejä sekä muuta materiaalia vaikuttamistyössä hyödynnettäväksi ja vaikuttamistyön tueksi.

 

 

Vaikuttamisen asioissa ota yhteyttä Salla Pyykköseen: