Valitusmallit

Täältä löydät joitakin malleja avuksi muutoksenhakuun.

Tältä sivulta löydät joitakin asiakirjamalleja, joita voit hyödyntää laatiessasi oikaisuvaatimusta tai valitusta saamastasi kielteisestä päätöksestä. Mallit eivät käy mihinkään tilanteeseen sellaisinaan, vaan niitä täytyy muokata kuhunkin tapaukseen ja kullekin henkilölle sopivaksi.

Poista lopuksi mallista itsellesi tarpeettomat tekstit. Muutoksen hakemisesta saat lisätietoa päätökseen liitetystä muutoksenhakuohjeesta ja muutoksenhakusivultamme.

Mallit word-tiedostoina

Asunnon muutostyöt

Autoavustus

Henkilökohtainen apu

Kuntouttava päivähoito

Omaishoidon tuki