Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu neuvoo jäsenyyksiin ja lehtitilauksiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmoita jäsenpalveluun, jos haluat sähköpostilaskun, tietosi muuttuvat tai toimihenkilö yhdistyksessänne vaihtuu.

Jäsenpalvelun yhteystiedot:

Sähköposti: jasenpalvelu@tukiliitto.fi

Tavoitat jäsenpalvelun numerosta 040 4839 362 maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 10 – 13 (poikkeukset esimerkiksi loma-aikoina).

Ajankohtaista

 • Jäsenrekisteri on nyt vaihdettu Sebaconista uuteen Flomembers-rekisteriin. Jäsenpalvelussa on vielä kuitenkin rekisterinvaihdoksen aiheuttamia työtehtäviä, joten jäsenpalvelu saattaa olla edelleen ajoittain ruuhkautunut.
 • Olemme ottaneet käyttöön sähköisen jäsenkortin paperisen kortin tilalle. Sähköinen jäsenkortti on käytössä kaikissa keskitettyyn jäsenmaksuperintään kuuluvissa yhdistyksissä. Linkki sähköiseen jäsenkorttiin saapuu jäsenen sähköpostiosoitteeseen, kun jäsenmaksu on kirjautunut rekisteriin maksetuksi. Muistathan siis ilmoittaa jäsenen tai jäsenen asioidenhoitajan ajantasaisen sähköpostiosoitteen jäsenpalveluun.
 • Voit nyt valita myös e-laskun oman pankkisi kautta.
 • Alamme pitää koulutuksia yhdistysten toimihenkilöille vasta vuonna 2025, kun pystymme antamaan tunnuksia jäsenrekisteriin.

Ota yhteys jäsenpalveluun jäsenyyteen liittyvissä asioissa

 • Palveluihimme jäsenyhdistyksille kuuluvat keskitetty jäsenrekisteripalvelu sekä keskitetty jäsenmaksuperintä.
 • Tukiviesti on nyt luettavissa verkkoversiona: Tukiviestin verkkolehti. Lukija pääsee lehden äärelle netin kautta ilman tunnuksia.
 • Tukiviesti ilmestyy paperisena lehtenä vielä vuoden 2024, mutta sen jälkeen sitä ei voi valita jäsenlehdeksi tai tilata lehtitilauksena. Vuonna 2025 lehteä ei enää paineta paperisena.
 • Selkokielinen Leija-lehti ilmestyy jatkossakin paperilehtenä.
 • Tukiliiton yhdistysten jäsenyys on maksullista ja jäsenmaksut vaihtelevat yhdistyksittäin.
 • Jäsenpalvelusta voit myös tilata Leijan maksullisena lehtitilauksena ilman jäsenyyttä.
 • Lisäksi jäsenpalvelu vastaanottaa ansiomerkkihakemukset.

Jäsenille

Haluatko liittyä henkilöjäseneksi?
1. Voit ottaa suoraan yhteyttä haluamaasi jäsenyhdistykseen.
2. Tai voit täyttää Tukiliiton sivujen kautta jäsenhakemuksen, jonka toimitamme eteenpäin.

Jäsenyys on maksullista ja jäsenmaksut vaihtelevat yhdistyksittäin. Tukiliiton yhdistysten varsinaiset henkilöjäsenet saavat toisen lehdistä jäsenetuna.
Muut jäsenedut ja mahdollinen rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto ovat yhdistyskohtaisia, joten näistä voit tiedustella tarkemmin kunkin yhdistyksen toimihenkilöiltä.

Varsinainen jäsenyys ja rinnakkaisjäsenyys

 • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu yhdistyksen osuudesta ja Tukiliiton osuudesta.
 • Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksu koostuu vain yhdistyksen osuudesta.
 • Rinnakkaisjäsenyys on edullisempi vaihtoehto kahden Tukiliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle.
 • Jos haluat rinnakkaisjäseneksi, pitää sinun olla ensin varsinaisena jäsenenä jossakin Tukiliiton jäsenyhdistyksessä. Vasta sen jälkeen voit halutessasi liittyä rinnakkaisjäseneksi (niihin yhdistyksiin, joissa rinnakkaisjäsenyys on otettu käyttöön).
 • Rinnakkaisjäsen ei saa jäsenlehteä.
 • Voit myös halutessasi olla varsinaisena jäsenenä useammassa yhdistyksessä.
 • Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotosta päättää yhdistys itse. Kysy ensin yhdistyksestäsi, onko rinnakkaisjäsenyys otettu käyttöön. Tämän jälkeen yhdistyksen toimihenkilö tai jäsen voi ilmoittaa Tukiliiton jäsenpalveluun halukkuudestaan vaihtaa toinen jäsenyys rinnakkaisjäsenyyteen.
 • Emme muuta automaattisesti toista jäsenyyttä rinnakkaisjäsenyydeksi.

Lisää tietoa jäsenyydestä

Haluatko tilata selkokielisen Leija-lehden?
Voit tilata selkokielisen Leija-lehden (16 €/vuosi) myös maksullisena lehtitilauksena, jos et halua liittyä jäseneksi. Lehtitilaukset sähköpostitse: jasenpalvelu@tukiliitto.fi  tai soittamalla jäsenpalvelun puhelinnumeroon. Mainitse, että haluat tilata pelkän Leija-lehden.

Sähköinen jäsenkortti
Olemme ottaneet käyttöön sähköisen jäsenkortin paperisen kortin tilalle. Sähköinen jäsenkortti on käytössä kaikissa keskitettyyn jäsenmaksuperintään kuuluvissa yhdistyksissä. Jäsen saa jäsenmaksun maksettuaan sähköisen jäsenkortin linkin sähköpostiinsa ja kortti avautuu verkkoselaimeen. Muistathan siis ilmoittaa jäsenen tai jäsenen asioidenhoitajan ajantasaisen sähköpostiosoitteen jäsenpalveluun.

Haluatko laskun sähköpostiisi?
Suosittelemme luontoystävällistä sähköpostilaskua paperisen laskun sijaan. Ilmoita jäsenpalveluun: jasenpalvelu@tukiliitto.fi, jos haluat laskun sähköpostitse. Muista ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi. Tällöin emme lähetä enää paperista laskua postin mukana.

Voit tilata myös e-laskun
Nyt voit myös valita e-laskun oman pankkisi kautta.

Ovatko tietosi muuttuneet?
Ilmoita uusi osoitteesi jäsenpalveluun: jasenpalvelu@tukiliitto.fi (mieluiten sähköpostitse), jotta muun muassa lehdet tulevat oikeaan osoitteeseen. Muista mainita, jos haluat samalla vaihtaa myös yhdistystä.

Haluatko lopettaa jäsenyyden tai lehtitilauksen?
Jäsenyys ei pääty automaattisesti. Jos haluat erota jäsenyydestä tai lopettaa lehtitilauksen, niin ilmoitathan siitä jäsenpalveluun sähköpostitse: jasenpalvelu@tukiliitto.fi tai soittamalla (voit myös jättää viestin).

Jäsenyhdistyksien toimihenkilöille

 • Yhdistys, jos jäsenmaksuun tulee muutos seuraavalle vuodelle, ilmoita siitä jäsenpalveluun viimeistään 10.12.! Tämän jälkeen laskut lähtevät painoon sekä jäsenien sähköposteihin eikä seuraavan vuoden jäsenmaksuihin enää voi tehdä mitään muutoksia!
 • Tukiliiton jäsenmaksuosuus vuodelle 2024 on 15 euroa per jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen.
 • Keskitettyyn jäsenmaksuperintään kuuluvan yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun on oltava aina vähintään Tukiliiton osuuden verran!
 • Ilmoittakaa Tukiliiton jäsenpalveluun myös, jos olette ottaneet käyttöönne rinnakkaisjäsenyyden. Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto vaatii sääntömuutoksen tekemisen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Tukiliitolla on olemassa rinnakkaisjäsenyyden sisältävät mallisäännöt yhdistyksien käyttöön. Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksun hinta määräytyy vähentämällä varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta Tukiliiton osuus. Rinnakkaisjäsen ei maksa Tukiliiton osuutta eikä rinnakkaisjäsentä lasketa 1.1. jäsenmäärään, joten useamman yhdistyksen jäsen ja myös yhdistys hyötyy rinnakkaisjäsenyydestä.

Yhdistykset, ilmoitattehan meille toimihenkilöiden tai heidän tietojensa vaihtumisesta.

Tarvitsemme toimihenkilöiden tiedot yhdistysten ja keskusjärjestön yhteydenpitoon.
Yhdistysluettelosta voi tarkistaa yhdistysten kotisivullemme ilmoittamat toimijat. Ilmoitamme kotisivulla yhdistysten toimihenkilöistä ne tiedot, joihin olemme saaneet lomakkeilla luvan. Lomakkeella tai sähköpostitse voitte myös ilmoittaa yhdistyksenne kotisivun tai Facebook-sivun osoitteen.

Yhdistys, jos olette päättäneet lopettaa toimintanne, ilmoitattehan siitä jäsenpalveluun!
Toimittakaa purkautumisesta pidettyjen kokouksien pöytäkirjoista kopiot jäsenpalveluun joko sähköpostise tai postitse.

Keskitetty jäsenrekisteripalvelu

Tukiliiton keskitetty jäsenrekisteripalvelu on jäsenyhdistykselle maksuton palvelu.
Palveluun sisältyvät:

 • jäsenrekisterin ylläpito
 • jäsenlehtien (Tukiviesti tai Leija) postitus varsinaisille jäsenille
 • erilaisten tietojen ja listojen toimittaminen sähköisinä tiedostoina yhdistyksen toimihenkilön sähköpostiin
 • yleinen neuvonta jäsenyyteen liittyvissä asioissa

Keskitetty jäsenmaksuperintä (valinnainen)

Jäsenyhdistys voi halutessaan liittyä myös Tukiliiton keskitettyyn jäsenmaksuperintään. Tällöin Tukiliitto perii yhdistyksen puolesta yhdistyksen jäsenten maksut (sähköpostilasku tai paperinen lasku ja jäsen voi jatkossa valita itse omasta pankistaan e-laskun).

Huom! Jos yhdistyksellä on kannatusjäseniä, yhdistys hoitaa näiden jäsenmaksuperinnän itse (lukuun ottamatta Me Itse -yhdistystä).

Jäsenrekisteripalvelun käyttöön liittyvät dokumentit jäsenyhdistyksille

Keskitetty jäsenrekisteripalvelu 11/2023

 • Keskitetyn jäsenrekisterin palvelukuvauksessa on kirjattuna Tukiliiton jäsenyhdistyksille maksuttomat palvelut sekä tietoa keskitetystä jäsenmaksuperinnästä.

Valtakirjamuotoinen sopimus jäsenrekisterin ylläpidosta ja keskitetystä jäsenmaksuperinnästä

 • Allekirjoittamalla sopimuksen jäsenyhdistys valtuuttaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ylläpitämään jäsenrekisteriään ja huolehtimaan siihen liittyvistä palveluista. Tällä sopimuksella yhdistys voi myös valtuuttaa Tukiliiton perimään jäsentensä maksut yhdistyksen puolesta.

Jäsenrekisterin käyttäjäsopimus

 • Jäsenrekisteri on vaihdettu ja alamme pitää koulutuksia yhdistysten toimihenkilöille vuonna 2025, kun pystymme antamaan tunnuksia jäsenrekisteriin.
 • Tällä lomakkeella jäsenyhdistyksen toimihenkilö voi ilmoittaa vuodesta 2025 alkaen rekisteriohjelman käyttäjän yhteystietoineen. Tunnukset ovat aina henkilökohtaiset. Jatkossa yhdistyksien nimetyillä käyttäjillä on mahdollisuus tehdä oman jäsenistönsä tietoihin muutoksia.
 • Kirjautumista varten jäsenrekisterissä täytyy olla toimiva, yksilöity sähköpostiosoite (eikä esimerkiksi yhdistyksessä käytössä oleva yleinen, kaikilla käytössä oleva sähköpostiosoite), joten ilmoittakaa jo ajoissa ajantasaiset tiedot jäsenpalveluun.

Jäsen- ja lehtirekisterin tietosuojaseloste: Linkki tietosuojaselosteeseen

Ansiomerkit, hakeminen ja ansiomerkkisäännöt

Ansiomerkkihakemus tulee lähettää Tukiliittoon hyvissä ajoin, viimeistään kaksi kuukautta ennen merkin luovutuspäivää! Hakemus tehdään Webropol-lomakkeella: Linkki hakemukseen (avautuu uuteen välilehteen). Lue uudistuneet ansiomerkkisäännöt ennen hakemuksen tekemistä!

 • Yhdistyksen toimihenkilö voi tarvittaessa tarkastaa henkilön saamat aiemmat merkit jäsenpalvelusta.
 • Päätöksistä pyritään ilmoittamaan hakijalle mahdollisimman pian.
 • Viirin jalustaan sopiva hopealaatan koko on 2 x 7 cm.
 • Kunniakirjassa on mainittu ansiomerkin saajan nimi, ansiomerkki, päivämäärä ja ansiomerkin myöntäjä (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry).

Ansiomerkkisäännöt


Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää ansiomerkkejä pitkäaikaisesta vapaaehtoistoiminnasta paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti sekä muista merkittävistä ansioista. Ansiomerkkien myöntämisen perusteena on Tukiliiton tavoitteiden edistäminen.

2 §
Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksen tai liittohallituksen esityksestä voidaan myöntää seuraavat ansiomerkit:

 • pronssinen ansiomerkki 5-10 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • hopeinen ansiomerkki 10-20 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • kultainen ansiomerkki yli 20 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • Kultatulppaani-tunnus erityisen merkittävistä ansioista henkilöille tai yhteisöille
 • viiri merkittävästä toiminnasta yhteisöille


Kultaisen ansiomerkin ja Kultatulppaani-tunnuksen myöntää liittohallitus, muut ansiomerkit Tukiliiton johtoryhmä hakemusten perusteella. Johtoryhmä päättää ansiomerkkien hinnat.


Ansiomerkkien saajalle luovutetaan myös kunniakirja.


Ansiomerkkejä voidaan kantaa yhdistyksen ja järjestön juhlatilaisuuksissa sekä muissa vastaavissa juhlissa.

Ansiomerkkien hinnat

Viiri 25 euroa.
Hopealaatta kaiverruksella 35 euroa.
Pronssinen ansiomerkki 35 euroa.
Hopeinen ansiomerkki 50 euroa.
Kultainen ansiomerkki 50 euroa.
Kultatulppaani-tunnus 100 euroa.

Lisäksi laskutamme postitus- ja toimituskulut.

Ansiomerkkirekisterin tietosuojaseloste: Linkki tietosuojaselosteeseen

Alla kuvassa ansiomerkit vasemmalta oikealle: kultatulppaani, kultainen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki ja pronssinen ansiomerkki.

Vasemmalta oikealle: kultatulppaani, kultainen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki, pronssinen ansiomerkki