Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu neuvoo jäsenyyksiin ja lehtitilauksiin liittyvissä kysymyksissä. Muista ilmoittaa jäsenpalveluun, jos haluat sähköpostilaskun, tietosi muuttuvat tai toimihenkilö yhdistyksessänne vaihtuu.

Ota yhteys jäsenpalveluumme jäsenyyteen liittyvissä asioissa

Sähköposti: jasenpalvelu@tukiliitto.fi
Puhelinnumero: 040 4839 362. Jäsenpalvelu on tavoitettavissa puhelimitse maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 10-13.

 • Palveluihimme jäsenyhdistyksille kuuluvat keskitetty jäsenrekisteripalvelu sekä keskitetty jäsenmaksuperintä.
 • Tukiliitolla on kaksi jäsenlehteä: yleiskielinen Tukiviesti ja selkolehti Leija. Varsinainen jäsen saa valita näistä kahdesta lehdestä toisen jäsenlehdeksi.
 • Jos olet valinnut Tukiviestin lehdeksi, niin voit lukea sitä myös lukusali-palvelussa verkossa. Ilmoita, jos et halua jatkossa saada paperista Tukiviestiä vaan luet sen pelkästään verkossa.
 • Tukiliiton yhdistysten jäsenyys on maksullista ja jäsenmaksut vaihtelevat yhdistyksittäin.
 • Jäsenpalvelusta voit myös tilata Tukiviestin tai Leijan maksullisena lehtitilauksena ilman jäsenyyttä.
 • Lisäksi jäsenpalvelu vastaanottaa ansiomerkkihakemukset.

Jäsenille

Haluatko liittyä henkilöjäseneksi?
1. Voit ottaa suoraan yhteyttä haluamaasi jäsenyhdistykseen.
2. Tai voit täyttää Tukiliiton sivujen kautta jäsenhakemuksen, jonka toimitamme eteenpäin.

Jäsenyys on maksullista ja jäsenmaksut vaihtelevat yhdistyksittäin. Tukiliiton yhdistysten varsinaiset henkilöjäsenet saavat toisen lehdistä jäsenetuna.
Muut jäsenedut ja mahdollinen rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto ovat yhdistyskohtaisia, joten näistä voit tiedustella tarkemmin kunkin yhdistyksen toimihenkilöiltä.

Varsinainen jäsenyys ja rinnakkaisjäsenyys

 • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu yhdistyksen osuudesta ja Tukiliiton osuudesta.
 • Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksu koostuu vain yhdistyksen osuudesta.
 • Rinnakkaisjäsenyys on edullisempi vaihtoehto kahden Tukiliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle.
 • Jos haluat rinnakkaisjäseneksi, pitää sinun olla ensin varsinaisena jäsenenä jossakin Tukiliiton jäsenyhdistyksessä. Vasta sen jälkeen voit halutessasi liittyä rinnakkaisjäseneksi (niihin yhdistyksiin, joissa rinnakkaisjäsenyys on otettu käyttöön).
 • Rinnakkaisjäsen ei saa jäsenlehteä.
 • Voit myös halutessasi olla varsinaisena jäsenenä useammassa yhdistyksessä ja saada molemmat jäsenlehdet.
 • Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotosta päättää yhdistys itse. Kysy ensin yhdistyksestäsi, onko rinnakkaisjäsenyys otettu käyttöön. Tämän jälkeen yhdistyksen toimihenkilö tai jäsen voi ilmoittaa Tukiliiton jäsenpalveluun halukkuudestaan vaihtaa toinen jäsenyys rinnakkaisjäsenyyteen.
 • Emme muuta automaattisesti toista jäsenyyttä rinnakkaisjäsenyydeksi.

Lisää tietoa jäsenyydestä

Haluatko tilata lehden?
Voit tilata Tukiviestin (34 €/vuosi) tai Leijan (16 €/vuosi) myös maksullisena lehtitilauksena, jos et halua liittyä jäseneksi. Lehtitilaukset sähköpostitse: jasenpalvelu@tukiliitto.fi  tai soittamalla jäsenpalvelun puhelinnumeroon. Mainitse, että haluat tilata pelkän lehden.

Haluatko laskun sähköpostiisi?
Suosittelemme sähköpostilaskua paperisen laskun sijaan. Ilmoita jäsenpalveluun: jasenpalvelu@tukiliitto.fi, jos haluat laskun sähköpostitse. Muista ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi. Tällöin emme lähetä enää paperista laskua postin mukana. Jäsen tulostaa itse tarvittaessa laskun yläkulmassa olevan jäsenkorttinsa. Varsinaista e-laskua emme voi ottaa käyttöön jäsenkortin takia, joten vaihtoehdot ovat luontoystävällinen sähköpostilasku tai paperilasku.

Ovatko tietosi muuttuneet?
Ilmoita uusi osoitteesi jäsenpalveluumme: jasenpalvelu@tukiliitto.fi (mieluiten sähköpostitse), jotta muun muassa lehdet tulevat oikeaan osoitteeseen. Muista mainita, jos haluat samalla vaihtaa myös yhdistystä.

Haluatko lopettaa jäsenyyden tai lehtitilauksen?
Jäsenyys ei pääty automaattisesti. Jos haluat erota jäsenyydestä tai lopettaa lehtitilauksen, niin ilmoitathan siitä jäsenpalveluun sähköpostitse: jasenpalvelu@tukiliitto.fi tai soittamalla (voit myös jättää viestin).

Yhdistyksien toimihenkilöille

Yhdistys, jos jäsenmaksuun tulee muutos seuraavalle vuodelle, niin ilmoita siitä jäsenpalveluun viimeistään 10.12.! Tämän jälkeen laskut lähtevät painoon sekä jäsenien sähköposteihin eikä seuraavan vuoden jäsenmaksuihin enää voi tehdä mitään muutoksia!

Yhdistykset, ilmoitattehan meille toimihenkilöiden tai heidän tietojensa vaihtumisesta.

Tarvitsemme toimihenkilöiden tiedot yhdistysten ja keskusjärjestön yhteydenpitoon.
Yhdistysluettelosta voi tarkistaa yhdistysten kotisivullemme ilmoittamat toimijat. Ilmoitamme kotisivulla yhdistysten toimihenkilöistä ne tiedot, joihin olemme saaneet lomakkeilla luvan. Lomakkeella tai sähköpostitse voitte myös ilmoittaa yhdistyksenne kotisivun tai Facebook-sivun osoitteen.

Yhdistys, jos olette päättäneet lopettaa toimintanne, ilmoitattehan siitä jäsenpalveluun!
Toimittakaa purkautumisesta pidettyjen kokouksien pöytäkirjoista kopiot jäsenpalveluun joko sähköpostise tai postitse.

Keskitetty jäsenrekisteripalvelu

Tukiliiton keskitetty jäsenrekisteripalvelu on jäsenyhdistykselle maksuton palvelu.
Palveluun sisältyvät:

 • jäsenrekisterin ylläpito
 • jäsenlehtien (Tukiviesti tai Leija) postitus jäsenille
 • erilaisten tietojen ja listojen toimittaminen sähköisinä tiedostoina yhdistyksen toimihenkilölle sähköpostitse
 • yleinen ohjaus ja neuvonta jäsenyyteen liittyvissä asioissa.

Keskitetty jäsenmaksuperintä (valinnainen)

Yhdistys voi halutessaan liittyä myös Tukiliiton keskitettyyn jäsenmaksuperintään. Tällöin Tukiliitto perii yhdistyksen puolesta yhdistyksen jäsenten maksut (sähköpostilasku tai paperinen lasku).

Jos yhdistyksellä on kannatusjäseniä, joiden jäsenmaksu poikkeaa varsinaisesta jäsenmaksusta, yhdistys hoitaa kannatusjäsenten jäsenmaksuperinnän itse (lukuun ottamatta Me Itse -yhdistystä).

Jäsenrekisteripalvelun käyttöön liittyvät dokumentit yhdistyksille

Keskitetty jäsenrekisteripalvelu

 • Keskitetyn jäsenrekisterin palvelukuvauksessa on kirjattuna palveluita, jotka ovat maksuttomia riippumatta siitä, kuuluuko yhdistys keskitettyyn jäsenmaksuperintään vai ei. Huom! Palvelukuvaus on parhaillaan päivitettävänä ja oikea versio on tulossa mahdollisimman pian sivuille. Jatkossa toimitamme kaikki listat ja osoitetarrat vain sähköisinä tiedostoina yhdistyksen toimihenkilön sähköpostiin. Yhdistys tulostaa tarrat itse saamastaan tiedostosta. Muista pyytää tarvitsemasi listat ja osoitetarrojen tiedostot hyvissä ajoin jäsenpalvelusta!

Valtakirjamuotoinen sopimus jäsenrekisterin ylläpidosta ja keskitetystä jäsenmaksuperinnästä

 • allekirjoittamalla sopimuksen yhdistys valtuuttaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ylläpitämään jäsenrekisteriään ja huolehtimaan siihen liittyvistä palveluista.

Jäsenrekisterin katselutunnusten käyttäjäsopimus

 • Tällä lomakkeella yhdistys voi ilmoittaa Avoine-rekisteriohjelman katselutunnusten käyttäjän ja rekisteriohjelmaa käyttävän henkilön yhteystiedot. Ainoastaan Tukiliiton jäsenpalvelulla on oikeus tehdä muutoksia jäsenrekisteriin ja yhdistyksillä on vain katseluoikeus oman jäsenistönsä tietoihin.

Jäsen- ja lehtirekisterin tietosuojaseloste: Linkki tietosuojaselosteeseen

Ansiomerkit, hakeminen ja ansiomerkkisäännöt

Ansiomerkkihakemus tulee lähettää Tukiliittoon hyvissä ajoin, viimeistään kaksi kuukautta ennen merkin luovutuspäivää! Hakemus tehdään Webropol-lomakkeella: Linkki hakemukseen (avautuu uuteen välilehteen). Lue uudistuneet ansiomerkkisäännöt ennen hakemuksen tekemistä!

 • Yhdistyksen toimihenkilö voi tarvittaessa tarkastaa henkilön saamat aiemmat merkit jäsenpalvelusta.
 • Päätöksistä pyritään ilmoittamaan hakijalle mahdollisimman pian.
 • Viirin jalustaan sopiva hopealaatan koko on 2 x 7 cm.
 • Kunniakirjassa on mainittu ansiomerkin saajan nimi, ansiomerkki, päivämäärä ja ansiomerkin myöntäjä (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry).

Ansiomerkkisäännöt


Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää ansiomerkkejä pitkäaikaisesta vapaaehtoistoiminnasta paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti sekä muista merkittävistä ansioista. Ansiomerkkien myöntämisen perusteena on Tukiliiton tavoitteiden edistäminen.

2 §
Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksen tai liittohallituksen esityksestä voidaan myöntää seuraavat ansiomerkit:

 • pronssinen ansiomerkki 5-10 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • hopeinen ansiomerkki 10-20 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • kultainen ansiomerkki yli 20 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • Kultatulppaani-tunnus erityisen merkittävistä ansioista henkilöille tai yhteisöille
 • viiri merkittävästä toiminnasta yhteisöille


Kultaisen ansiomerkin ja Kultatulppaani-tunnuksen myöntää liittohallitus, muut ansiomerkit Tukiliiton johtoryhmä hakemusten perusteella. Johtoryhmä päättää ansiomerkkien hinnat.


Ansiomerkkien saajalle luovutetaan myös kunniakirja.


Ansiomerkkejä voidaan kantaa yhdistyksen ja järjestön juhlatilaisuuksissa sekä muissa vastaavissa juhlissa.

Ansiomerkkien hinnat

Viiri 25 euroa.
Hopealaatta kaiverruksella 35 euroa.
Pronssinen ansiomerkki 35 euroa.
Hopeinen ansiomerkki 50 euroa.
Kultainen ansiomerkki 50 euroa.
Kultatulppaani-tunnus 100 euroa.

Lisäksi laskutamme postitus- ja toimituskulut.

Ansiomerkkirekisterin tietosuojaseloste: Linkki tietosuojaselosteeseen