Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu neuvoo jäsenyyksiin ja lehtitilauksiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmoita jäsenpalveluun, jos haluat sähköpostilaskun, tietosi muuttuvat tai toimihenkilö yhdistyksessänne vaihtuu.

Ota yhteys jäsenpalveluun jäsenyyteen liittyvissä asioissa

Sähköposti: jasenpalvelu@tukiliitto.fi
Puhelinnumero: 040 4839 362. Jäsenpalvelu on tavoitettavissa joulukuussa puhelimitse vain  tiistaina ja keskiviikkona klo 10-13 (poikkeukset esimerkiksi arkipyhinä ja loma-aikoina). Huom! Jäsenpalvelu on lomalla 22.12.2023-2.1.2024 välisen ajan eikä ole tänä aikana tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse!

 • Palveluihimme jäsenyhdistyksille kuuluvat keskitetty jäsenrekisteripalvelu sekä keskitetty jäsenmaksuperintä.
 • Tukiliitolla on kaksi jäsenlehteä: yleiskielinen Tukiviesti ja selkolehti Leija. Varsinainen jäsen saa valita näistä kahdesta lehdestä toisen jäsenlehdeksi.
 • Jos olet valinnut Tukiviestin lehdeksi, niin voit lukea sitä myös lukusali-palvelussa verkossa. Ilmoita, jos et halua jatkossa saada paperista Tukiviestiä vaan luet sen pelkästään verkossa.
 • Tukiviesti ilmestyy paperisena lehtenä vielä vuoden 2024, mutta sen jälkeen sitä ei voi valita jäsenlehdeksi tai tilata lehtitilauksena. Tukiviesti siirtyy verkossa luettavaksi ja vuonna 2025 lehteä ei enää paineta paperisena, vaan lehden äärelle pääsee netin kautta.
 • Leija selkokielinen lehti ilmestyy jatkossakin paperilehtenä.
 • Tukiliiton yhdistysten jäsenyys on maksullista ja jäsenmaksut vaihtelevat yhdistyksittäin.
 • Jäsenpalvelusta voit myös tilata Tukiviestin tai Leijan maksullisena lehtitilauksena ilman jäsenyyttä.
 • Lisäksi jäsenpalvelu vastaanottaa ansiomerkkihakemukset.

Jäsenille

Haluatko liittyä henkilöjäseneksi?
1. Voit ottaa suoraan yhteyttä haluamaasi jäsenyhdistykseen.
2. Tai voit täyttää Tukiliiton sivujen kautta jäsenhakemuksen, jonka toimitamme eteenpäin.

Jäsenyys on maksullista ja jäsenmaksut vaihtelevat yhdistyksittäin. Tukiliiton yhdistysten varsinaiset henkilöjäsenet saavat toisen lehdistä jäsenetuna.
Muut jäsenedut ja mahdollinen rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto ovat yhdistyskohtaisia, joten näistä voit tiedustella tarkemmin kunkin yhdistyksen toimihenkilöiltä.

Varsinainen jäsenyys ja rinnakkaisjäsenyys

 • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu yhdistyksen osuudesta ja Tukiliiton osuudesta.
 • Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksu koostuu vain yhdistyksen osuudesta.
 • Rinnakkaisjäsenyys on edullisempi vaihtoehto kahden Tukiliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle.
 • Jos haluat rinnakkaisjäseneksi, pitää sinun olla ensin varsinaisena jäsenenä jossakin Tukiliiton jäsenyhdistyksessä. Vasta sen jälkeen voit halutessasi liittyä rinnakkaisjäseneksi (niihin yhdistyksiin, joissa rinnakkaisjäsenyys on otettu käyttöön).
 • Rinnakkaisjäsen ei saa jäsenlehteä.
 • Voit myös halutessasi olla varsinaisena jäsenenä useammassa yhdistyksessä.
 • Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotosta päättää yhdistys itse. Kysy ensin yhdistyksestäsi, onko rinnakkaisjäsenyys otettu käyttöön. Tämän jälkeen yhdistyksen toimihenkilö tai jäsen voi ilmoittaa Tukiliiton jäsenpalveluun halukkuudestaan vaihtaa toinen jäsenyys rinnakkaisjäsenyyteen.
 • Emme muuta automaattisesti toista jäsenyyttä rinnakkaisjäsenyydeksi.

Lisää tietoa jäsenyydestä

Haluatko tilata lehden?
Voit tilata Tukiviestin (34 €/vuosi) tai Leijan (16 €/vuosi) myös maksullisena lehtitilauksena, jos et halua liittyä jäseneksi. Lehtitilaukset sähköpostitse: jasenpalvelu@tukiliitto.fi  tai soittamalla jäsenpalvelun puhelinnumeroon. Mainitse, että haluat tilata pelkän lehden. Tukiviesti ilmestyy paperisena vielä vuoden 2024, mutta sen jälkeen sitä ei voi tilata. Leija ilmestyy edelleen paperilehtenä.

Ei enää jäsenkorttia laskussa
Huom! Jatkossa jäsenelle ei mene paperista jäsenkorttia vaan käyttöön otetaan myöhemmin sähköiset jäsenkortit. Vuoden 2024 laskuissa ei ole siis enää laskun yläkulmassa mukana paperista jäsenkorttia.

Haluatko laskun sähköpostiisi?
Suosittelemme luontoystävällistä sähköpostilaskua paperisen laskun sijaan. Ilmoita jäsenpalveluun: jasenpalvelu@tukiliitto.fi, jos haluat laskun sähköpostitse. Muista ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi. Tällöin emme lähetä enää paperista laskua postin mukana.

Jatkossa voit tilata myös e-laskun
Olemme juuri vaihtamassa jäsenrekisteriä. Kun olet saanut ensimmäisen uudella rekisterillämme lähetetyn paperi- tai sähköpostilaskun vuodelle 2024, voit sen jälkeen ottaa itse käyttöön omasta pankistasi e-laskun.

Ovatko tietosi muuttuneet?
Ilmoita uusi osoitteesi jäsenpalveluun: jasenpalvelu@tukiliitto.fi (mieluiten sähköpostitse), jotta muun muassa lehdet tulevat oikeaan osoitteeseen. Muista mainita, jos haluat samalla vaihtaa myös yhdistystä.

Haluatko lopettaa jäsenyyden tai lehtitilauksen?
Jäsenyys ei pääty automaattisesti. Jos haluat erota jäsenyydestä tai lopettaa lehtitilauksen, niin ilmoitathan siitä jäsenpalveluun sähköpostitse: jasenpalvelu@tukiliitto.fi tai soittamalla (voit myös jättää viestin).

Jäsenyhdistyksien toimihenkilöille

Yhdistys, jos jäsenmaksuun tulee muutos seuraavalle vuodelle, ilmoita siitä jäsenpalveluun viimeistään 10.12.! Tämän jälkeen laskut lähtevät painoon sekä jäsenien sähköposteihin eikä seuraavan vuoden jäsenmaksuihin enää voi tehdä mitään muutoksia! (Tukiliiton jäsenmaksuosuus vuodelle 2024 on 15 euroa per jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen.)

Ilmoittakaa Tukiliiton jäsenpalveluun myös jos olette ottaneet käyttöönne rinnakkaisjäsenyyden. Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto vaatii sääntömuutoksen tekemisen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Tukiliitolla on olemassa rinnakkaisjäsenyyden sisältävät mallisäännöt yhdistyksien käyttöön. Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksun hinta määräytyy vähentämällä varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta Tukiliiton osuus. Rinnakkaisjäsen ei maksa Tukiliiton osuutta eikä rinnakkaisjäsentä lasketa 1.1. jäsenmäärään, joten useamman yhdistyksen jäsen ja myös yhdistys hyötyy rinnakkaisjäsenyydestä.

Yhdistykset, ilmoitattehan meille toimihenkilöiden tai heidän tietojensa vaihtumisesta.

Tarvitsemme toimihenkilöiden tiedot yhdistysten ja keskusjärjestön yhteydenpitoon.
Yhdistysluettelosta voi tarkistaa yhdistysten kotisivullemme ilmoittamat toimijat. Ilmoitamme kotisivulla yhdistysten toimihenkilöistä ne tiedot, joihin olemme saaneet lomakkeilla luvan. Lomakkeella tai sähköpostitse voitte myös ilmoittaa yhdistyksenne kotisivun tai Facebook-sivun osoitteen.

Yhdistys, jos olette päättäneet lopettaa toimintanne, ilmoitattehan siitä jäsenpalveluun!
Toimittakaa purkautumisesta pidettyjen kokouksien pöytäkirjoista kopiot jäsenpalveluun joko sähköpostise tai postitse.

Keskitetty jäsenrekisteripalvelu

Tukiliiton keskitetty jäsenrekisteripalvelu on jäsenyhdistykselle maksuton palvelu.
Palveluun sisältyvät:

 • jäsenrekisterin ylläpito
 • jäsenlehtien (Tukiviesti tai Leija) postitus varsinaisille jäsenille
 • erilaisten tietojen ja listojen toimittaminen sähköisinä tiedostoina yhdistyksen toimihenkilön sähköpostiin
 • yleinen neuvonta jäsenyyteen liittyvissä asioissa

Keskitetty jäsenmaksuperintä (valinnainen)

Jäsenyhdistys voi halutessaan liittyä myös Tukiliiton keskitettyyn jäsenmaksuperintään. Tällöin Tukiliitto perii yhdistyksen puolesta yhdistyksen jäsenten maksut (sähköpostilasku tai paperinen lasku ja jäsen voi jatkossa valita itse omasta pankistaan e-laskun).

Huom! Jos yhdistyksellä on kannatusjäseniä, yhdistys hoitaa näiden jäsenmaksuperinnän itse (lukuun ottamatta Me Itse -yhdistystä).

Jäsenrekisteripalvelun käyttöön liittyvät dokumentit jäsenyhdistyksille

Keskitetty jäsenrekisteripalvelu 11/2023

 • Keskitetyn jäsenrekisterin palvelukuvauksessa on kirjattuna Tukiliiton jäsenyhdistyksille maksuttomat palvelut sekä tietoa keskitetystä jäsenmaksuperinnästä.

Valtakirjamuotoinen sopimus jäsenrekisterin ylläpidosta ja keskitetystä jäsenmaksuperinnästä

 • Allekirjoittamalla sopimuksen jäsenyhdistys valtuuttaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ylläpitämään jäsenrekisteriään ja huolehtimaan siihen liittyvistä palveluista. Tällä sopimuksella yhdistys voi myös valtuuttaa Tukiliiton perimään jäsentensä maksut yhdistyksen puolesta.

Jäsenrekisterin käyttäjäsopimus

 • Huom! Jäsenrekisteriä vaihdetaan parhaillaan uuteen! Tällä hetkellä emme voi tehdä yhdistyksien toimihenkilöille käyttäjätunnuksia rekisteriin. Keväällä 2024 on tarkoitus pitää toimihenkilöille koulutuksia uudesta rekisteristä. Ilmoitamme asiasta lisää myöhemmin.
 • Tällä lomakkeella jäsenyhdistyksen toimihenkilö voi ilmoittaa rekisteriohjelman käyttäjän yhteystietoineen. Tunnukset ovat aina henkilökohtaiset. Jatkossa yhdistyksien nimetyillä käyttäjillä on mahdollisuus tehdä oman jäsenistönsä tietoihin muutoksia.

Jäsen- ja lehtirekisterin tietosuojaseloste: Linkki tietosuojaselosteeseen

Ansiomerkit, hakeminen ja ansiomerkkisäännöt

Ansiomerkkihakemus tulee lähettää Tukiliittoon hyvissä ajoin, viimeistään kaksi kuukautta ennen merkin luovutuspäivää! Hakemus tehdään Webropol-lomakkeella: Linkki hakemukseen (avautuu uuteen välilehteen). Lue uudistuneet ansiomerkkisäännöt ennen hakemuksen tekemistä!

 • Yhdistyksen toimihenkilö voi tarvittaessa tarkastaa henkilön saamat aiemmat merkit jäsenpalvelusta.
 • Päätöksistä pyritään ilmoittamaan hakijalle mahdollisimman pian.
 • Viirin jalustaan sopiva hopealaatan koko on 2 x 7 cm.
 • Kunniakirjassa on mainittu ansiomerkin saajan nimi, ansiomerkki, päivämäärä ja ansiomerkin myöntäjä (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry).

Ansiomerkkisäännöt


Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää ansiomerkkejä pitkäaikaisesta vapaaehtoistoiminnasta paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti sekä muista merkittävistä ansioista. Ansiomerkkien myöntämisen perusteena on Tukiliiton tavoitteiden edistäminen.

2 §
Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksen tai liittohallituksen esityksestä voidaan myöntää seuraavat ansiomerkit:

 • pronssinen ansiomerkki 5-10 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • hopeinen ansiomerkki 10-20 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • kultainen ansiomerkki yli 20 vuoden vapaaehtoistoiminnasta henkilöille
 • Kultatulppaani-tunnus erityisen merkittävistä ansioista henkilöille tai yhteisöille
 • viiri merkittävästä toiminnasta yhteisöille


Kultaisen ansiomerkin ja Kultatulppaani-tunnuksen myöntää liittohallitus, muut ansiomerkit Tukiliiton johtoryhmä hakemusten perusteella. Johtoryhmä päättää ansiomerkkien hinnat.


Ansiomerkkien saajalle luovutetaan myös kunniakirja.


Ansiomerkkejä voidaan kantaa yhdistyksen ja järjestön juhlatilaisuuksissa sekä muissa vastaavissa juhlissa.

Ansiomerkkien hinnat

Viiri 25 euroa.
Hopealaatta kaiverruksella 35 euroa.
Pronssinen ansiomerkki 35 euroa.
Hopeinen ansiomerkki 50 euroa.
Kultainen ansiomerkki 50 euroa.
Kultatulppaani-tunnus 100 euroa.

Lisäksi laskutamme postitus- ja toimituskulut.

Ansiomerkkirekisterin tietosuojaseloste: Linkki tietosuojaselosteeseen

Alla kuvassa ansiomerkit vasemmalta oikealle: kultatulppaani, kultainen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki ja pronssinen ansiomerkki.

Vasemmalta oikealle: kultatulppaani, kultainen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki, pronssinen ansiomerkki