Jäsenpalvelu

Palveluihimme jäsenyhdistyksille kuuluvat keskitetty jäsenrekisteripalvelu sekä keskitetty jäsenmaksuperintä. Muista ilmoittaa jäsenpalveluun, kun yhteystietosi muuttuvat tai toimihenkilö yhdistyksessänne vaihtuu.

Ota yhteys jäsenpalveluumme
jäsenyyteen liittyvissä asioissa

Jäsen, ovatko yhteystietosi muuttuneet?
Ilmoita uusi osoitteesi jäsenpalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse, jotta muun muassa jäsenlehdet tulevat oikeaan osoitteeseen.

Yhdistykset, ilmoitattehan meille toimihenkilöiden vaihtumisesta.
Tarvitsemme toimihenkilöiden tiedot yhdistysten ja keskusjärjestön yhteydenpitoon.

Ilmoita toimihenkilöiden vaihtumisesta:
Verkkolomakkeella
Tulostettavalla paperilomakkeella

Jäsenpalvelun yhteystiedot:
jasenpalvelu@tukiliitto.fi tai
puhelin 040 4839 362

 

Keskitetty jäsenrekisteripalvelu

Tukiliiton keskitetty jäsenrekisteripalvelu on jäsenyhdistykselle maksuton palvelu.
Palveluun sisältyvät:

  • jäsenrekisterin ylläpito
  • jäsenlehtien (Tukiviesti tai Leija) postitus jäsenille
  • jäsenyhdistystä koskeva rekisterin käyttöoikeus
  • erilaisten tietojen ja listojen toimittaminen yhdistykselle
  • yleinen ohjaus ja neuvonta jäsenyyteen liittyvissä asioissa.

 

Keskitetty jäsenmaksuperintä (valinnainen)

Yhdistys voi halutessaan liittyä myös Tukiliiton keskitettyyn jäsenmaksuperintään. Tällöin Tukiliitto perii yhdistyksen puolesta yhdistyksen jäsenten maksut.

Jos yhdistyksellä on kannatusjäseniä, joiden jäsenmaksu poikkeaa varsinaisesta jäsenmaksusta, yhdistys hoitaa kannatusjäsenten jäsenmaksuperinnän itse (lukuun ottamatta Me Itse -yhdistystä).

 

Jäsenrekisteripalvelun käyttöön liittyvät
dokumentit yhdistyksille

Keskitetyn jäsenrekisteripalvelun palvelukuvaus
Valtakirjamuotoinen sopimus jäsenrekisterin ylläpidosta ja keskitetystä jäsenmaksuperinnästä

  • allekirjoittamalla sopimuksen yhdistys valtuuttaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ylläpitämään jäsenrekisteriään ja huolehtimaan siihen liittyvistä palveluista.

Jäsenrekisterin käyttäjäsopimus

  • Tällä lomakkeella yhdistys ilmoittaa itsensä Avoine-rekisteriohjelman käyttäjäksi ja ilmoittaa rerkisteriohjelmaa käyttävien henkilöiden yhteystiedot.