Yleistietoa vaikuttamisesta

Tietoa vaikuttamisesta sekä virallisista ja epävirallisista vaikuttamisen keinoista.

Vaikuttaminen on aktiivista ja ennakoivaa toimintaa, jolla pyritään edistämään oman tavoitteen saavuttamista. Tavoitteena voi olla esimerkiksi asumisyksikön saaminen paikkakunnalle. Vaikuttamista on myös edunvalvonta ja oikeuksien valvonta, mikä on enemmän nykytilan ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa tai oikeuksien toteutumisen seurantaa ja valvontaa. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet on kirjattu perustuslakiin. Lisäksi esimerkiksi kuntalaki tukee kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia ja antaa myös yhdistyksille oikeuden tehdä kuntalaisaloitteen.

”Autoimme kehitysvammaisia henkilöitä, jotka olivat tyytymättömia asumisen ja työtoiminnan suhteen. Otimme yhteyttä kunnan toimihenkilöön ja olimme mukana palaverissa, jossa sovittiin parempaa ratkaisua asumisyksikön kanssa.”

Toimintaympäristön ja lainsäädännön monimutkaistuessa yhdistysten tekemälle vaikuttamistyölle on entistä enemmän tarvetta. Perinteisen edunvalvontatyön lisäksi yhdistyksillä on hyvä mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan kehitysvammaisten henkilöiden asioihin pidemmällä tähtäimellä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys tekee suunnitelmallista vaikuttamistyötä ja pyrkii vaikuttamaan asioihin jo suunnitteluvaiheessa – ei vasta ongelmien ilmaantuessa.

”Tavoitteena on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa esimerkiksi uusiin palveluihin ja palveluiden kehittämiseen liittyen.”

”Valitukset ja kantelut harvoin auttavat. Yhteistyöllä voi paremmin onnistua.”

 

Yhdistys voi käyttää vaikuttamistyössä sekä virallisia että epävirallisia vaikuttamisen keinoja

Virallista vaikuttamista on:

 • Äänestäminen vaaleissa
 • Kuntalais- tai kansalaisaloitteiden laadinta
 • Vammaisneuvostossa toimiminen
 • Kunnan järjestämiin suunnitteluryhmiin osallistuminen
 • Kunnan tekemistä päätöksistä valittaminen

 

Epävirallista vaikuttamista on:

 • Kampanjoiden, tapahtumien ja mielenosoitusten järjestäminen
 • Asioiden nostaminen julkiseen keskusteluun
 • Keskustelujen käyminen ja tiedon jakaminen sosiaalisessa mediassa
 • Tiedon jakaminen
 • Kirjoittaminen paikallislehteen
 • Suorat yhteydenotot luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin