Yleistietoa vaikuttamisesta

Tietoa vaikuttamisesta sekä virallisista ja epävirallisista vaikuttamisen keinoista.

Vaikuttaminen on aktiivista ja ennakoivaa toimintaa, jolla pyritään edistämään oman tavoitteen saavuttamista. Tavoitteena voi olla esimerkiksi asumisyksikön saaminen paikkakunnalle. Vaikuttamista on myös edunvalvonta ja oikeuksien valvonta, jotka ovat enemmän nykytilan ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa tai oikeuksien toteutumisen seurantaa ja valvontaa.

”Autoimme kehitysvammaisia henkilöitä, jotka olivat tyytymättömia asumisen ja työtoiminnan suhteen. Otimme yhteyttä kunnan toimihenkilöön ja olimme mukana palaverissa, jossa sovittiin parempaa ratkaisua asumisyksikön kanssa.” Tukiliiton yhdistystoimija

Perinteisen edunvalvontatyön lisäksi yhdistykset voivat vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asioihin pidemmällä tähtäimellä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys tekee suunnitelmallista vaikuttamistyötä ja pyrkii vaikuttamaan asioihin jo suunnitteluvaiheessa – ei vasta ongelmien ilmaantuessa.

”Tavoitteena on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa esimerkiksi uusiin palveluihin ja palveluiden kehittämiseen liittyen.” Tukiliiton yhdistystoimija

Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet on kirjattu perustuslakiin. Lisäksi esimerkiksi kuntalaki tukee kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia ja antaa myös yhdistyksille oikeuden tehdä kuntalaisaloitteen.

Yhdistys voi käyttää vaikuttamistyössä sekä virallisia että epävirallisia vaikuttamisen keinoja

Virallista vaikuttamista on:

 • Äänestäminen vaaleissa
 • Kuntalais- tai kansalaisaloitteiden laatiminen
 • Vammaisneuvostossa toimiminen
 • Kunnan järjestämiin suunnitteluryhmiin osallistuminen
 • Päätöksistä valittaminen

Epävirallista vaikuttamista on:

 • Kampanjoiden, tapahtumien ja mielenosoitusten järjestäminen
 • Asioiden nostaminen julkiseen keskusteluun
 • Keskustelujen käyminen ja tiedon jakaminen sosiaalisessa mediassa
 • Tiedon jakaminen
 • Kirjoittaminen paikallislehteen
 • Suorat yhteydenotot luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin

”Valitukset ja kantelut harvoin auttavat. Yhteistyöllä voi paremmin onnistua.” Tukiliiton yhdistystoimija