Tuleva on verkkoauttamisen hanke

Järjestämme tiedollisia verkkokursseja, voimavarakeskeistä verkkovalmennusta ja mahdollistamme verkkovertaistukea.

Tarjoamme verkon kautta tukea perheille, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta. Verkkokurssien avulla lisäämme perheiden tietoa palveluista, tukitoimista ja oikeuksista.  Verkkovalmennuksen kautta vahvistamme vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa. Kutsumme vapaaehtoisia mukaan tarjoamaan vertaistukea eri elämäntilanteissa.

Tietoa tulevaan -verkkokurssi

Järjestämme tiedollisia verkkokursseja itsenäistyvien nuorten perheille muun muassa palveluiden suunnittelusta, jatko-opinnoista, omaan kotiin muuttamisesta ja asumisen palveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, henkilökohtaisesta avusta sekä nuoren asioiden hoitamisesta. Verkkokurssit on suunnattu perheille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita.

Seuraava Minikurssi: Jatko-opinnot ja polkuja työelämään järjestetään 27.1.-16.2.2020. Ilmoittautuminen ja lisätiedot tapahtuman sivulla.

Seuraava Tietoa tulevaan -verkkokurssi järjestetään 9.3.-7.4.2020.

Syksyllä 2020 tulossa Tietoa tulevaan -verkkokurssi vaikeasti vammaisten nuorten perheille.

Lue lisää verkkokurssista.

Taitoa tulevaan – verkkovalmennus vanhemmille 13.4.2020-26.5.2020

Toteutamme voimavarakeskeistä verkkovalmennusta itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten vanhemmille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita. Valmennus on tarkoitettu vanhemmille, jotka haluavat pohtia omaa prosessiaan, kun nuori itsenäistyy. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa. Teemoja ovat muun muassa irtipäästäminen, oma aika ja oma hyvinvointi sekä muuttuva vanhemmuus. Lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan omat tavoitteet.
Seuraava valmennus järjestetään 13.4.-26.5.2020. Seuraa ilmoittelua hakuajasta.

Tukea tulevaan – vertaistukea verkossa

Verkkovertaisryhmä vanhemmille, joiden nuorella on kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta. Ryhmässä pureudutaan tänä syksynä 2019 erityisesti nivelvaiheen, eli 16-18 -vuotiaiden nuorten tilanteeseen. Tule keskustelemaan nuoren itsenäistymiseen liittyvistä asioista ja jakamaan kokemuksiasi ja vinkkejä toisten vanhempien kanssa. Lue lisää ryhmästä ja hae mukaan.

Arki haastaa -keskusteluryhmä nuorten vanhemmille käynnistyy keväällä 2020.

Ryhmä kokoontuu verkossa 6 kertaa, jokaisella kerralla on oma keskustelun aihe. Ryhmä on tarkoitettu nuorten vanhemmille, jotka haluavat keskustella arjen asioista toisten vanhempien kanssa ohjatusti. Seuraa ilmoittelua ryhmään hakeutumisesta.

Mahdollistamme verkkovertaistukea vanhemmille ja läheisille myös eri elämäntilanteissa. Lue lisää ryhmistämme.

Verkkoauttamisen Tuleva-hanke toimii valtakunnallisesti pääsääntöisesti verkon välityksellä. Toimimme Veikkauksen tuella vuosina 2018-2020.

Hankkeen taustaa

Kehitysvammaisten Tukiliitossa toteutettiin vuonna 2015 osallistava strategiaprosessi, jossa nousi selvästi esille nuorten ja heidän läheistensä tuen tarve. Peruskoulun loppuminen, jatkokoulutuksen ja tulevaisuuden suunnan valitseminen, irtautuminen vanhemmista ja muutto pois lapsuudenkodista ovat nuorille ja heidän läheisilleen haastavia elämäntilanteita. Pystyäkseen tukemaan nuoren itsenäistymistä, läheiset tarvitsevat tietoa mahdollisuuksista ja palveluista sekä myös asenteellisia valmiuksia vammaisen perheenjäsenensä omien valintojen vahvistamiseen.

Hankkeen taustaksi tehtiin keväällä 2017 selvitys, jossa kartoitettiin vammaisten nuorten läheisten tarpeita ja verkkovertaistuen muotojen käyttöä.
Selvityksen voit lukea tästä (pdf).

Yhteistyössä ovat mukana Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammatuki 57  ja Autismiliitto.