Tuleva on verkkoauttamisen hanke

Tuleva-hankkeessa kehitetään verkkoauttamisen ja -vertaistuen muotoja perheille, joiden perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muita oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä tuen tarpeita. Hanke toimii vuosina 2018–2020.

Hankkeessa kehitetään verkkoauttamisen ja -vertaistuen muotoja perheille, joiden 13-29-vuotiaalla perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muita oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä tuentarpeita. Hankkeen tavoitteena on parantaa vanhempien ja läheisten kykyä tukea nuorensa itsenäistymisprosessia. Lisäksi hanke lisää vanhempien tietoa ja kykyä toimia muuttuvassa tuen ja palveluiden kentässä. Tuleva-hanke toimii valtakunnallisesti ja koulutus sekä tapaamiset tapahtuvat pääasiassa verkon välityksellä.

Hanke järjestää verkkokursseja, kouluttaa vapaaehtoisia sekä kokeilee erilaisia verkkovertaistuen muotoja. Verkkokurssit ovat verkossa toteutettavia koulutuskokonaisuuksia, joissa käsitellään sekä nuoruusikää, että palvelujärjestelmän ja vammaislainsäädännön muutoksia. Nämä verkkokurssit on tarkoitettu kaikille perheille, joilla on nuoren itsenäistymiseen liittyviä tiedontarpeita.
Vapaaehtoisia koulutetaan toimimaan verkkovertaistukihenkilöinä. Verkkovertaistuki on verkossa annettavaa vertaistukea, jossa perheiden vanhemmat ja läheiset auttavat ja tukevat toisiaan nuoren itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Verkkovertaistuki on tietojen ja kokemusten jakamista, sekä mahdollisuutta keskustella samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.

Hankkeen taustaa

Kehitysvammaisten Tukiliitossa toteutettiin vuonna 2015 osallistava strategiaprosessi, jossa nousi selvästi esille nuorten ja heidän läheistensä tuen tarve. Peruskoulun loppuminen, jatkokoulutuksen ja työtoiminnan valitseminen, irtautuminen vanhemmista ja muutto pois lapsuudenkodista ovat nuorille ja heidän läheisilleen haastavia elämäntilanteita. Pystyäkseen tukemaan nuoren itsenäistymistä, läheiset tarvitsevat tietoa mahdollisuuksista ja palveluista sekä myös asenteellisia valmiuksia vammaisen perheenjäsenensä omien valintojen vahvistamiseen.

Hankkeen taustaksi tehtiin keväällä 2017 selvitys, jossa kartoitettiin vammaisten nuorten läheisten tarpeita ja verkkovertaistuen muotojen käyttöä.
Selvityksen voit lukea tästä (pdf).

Kuva: Laura Vesa

Kiinnostuitko osallistumaan koulutuksiin?

Tiedotamme näillä sivuilla verkkokurssien aikatauluista. Ensimmäinen verkkokurssi toteutetaan syksyllä 2018. Se pohjautuu Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Aikuisuuden kynnyksellä -koulutukseen.