Tuleva on verkkoauttamisen hanke

Verkkoauttamisen Tuleva-hankkeen tavoitteena on parantaa vanhempien ja läheisten kykyä tukea nuorensa itsenäistymisprosessia sekä lisätä vanhempien tietoa ja kykyä toimia muuttuvassa tuen ja palveluiden kentässä.

Tietoa tulevasta – tiedolliset verkkokurssit

Järjestämme tiedollisia verkkokursseja itsenäistyvien nuorten perheille muun muassa palveluiden suunnittelusta, jatko-opinnoista, omaan kotiin muuttamisesta ja asumisen palveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, henkilökohtaisesta avusta sekä nuoren asioiden hoitamisesta. Verkkokurssit on suunnattu perheille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita. Lisäksi järjestämme verkkokursseja tulevista palvelujärjestelmän ja vammaislainsäädännön muutoksia, jotka on tarkoitettu kaikille perheille.
26.9. – 15.11.2018 Itsenäistyvien nuorten perheille  (Ilmoitautuminen on päättynyt. Seuraava kurssi pidetään huhti-toukouussa 2019.) Lue lisää

Taitoa tulevaan – verkkovalmennus vanhemmille

Toteutamme ratkaisu- ja voimavarakeskeistä verkkovalmennusta itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten vanhemmille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita.
14.1. – 28.2.2019 Haku valmennukseen on käynnissä lokakuun 2018 ajan. Lue lisää

Tukea tulevaan – vertaistukea verkossa

Mahdollistamme verkkovertaistukea vanhemmille ja läheisille eri elämäntilanteissa. Lue lisää

 

Verkkoauttamisen Tuleva-hanke toimii valtakunnallisesti pääsääntöisesti verkon välityksellä. Toimimme Veikkauksen tuella vuosina 2018-2020.

Hankkeen taustaa

Kehitysvammaisten Tukiliitossa toteutettiin vuonna 2015 osallistava strategiaprosessi, jossa nousi selvästi esille nuorten ja heidän läheistensä tuen tarve. Peruskoulun loppuminen, jatkokoulutuksen ja työtoiminnan valitseminen, irtautuminen vanhemmista ja muutto pois lapsuudenkodista ovat nuorille ja heidän läheisilleen haastavia elämäntilanteita. Pystyäkseen tukemaan nuoren itsenäistymistä, läheiset tarvitsevat tietoa mahdollisuuksista ja palveluista sekä myös asenteellisia valmiuksia vammaisen perheenjäsenensä omien valintojen vahvistamiseen.

Hankkeen taustaksi tehtiin keväällä 2017 selvitys, jossa kartoitettiin vammaisten nuorten läheisten tarpeita ja verkkovertaistuen muotojen käyttöä.
Selvityksen voit lukea tästä (pdf).