Tuleva on verkkoauttamisen hanke

Järjestämme tiedollisia verkkokursseja, voimavarakeskeistä verkkovalmennusta ja mahdollistamme verkkovertaistukea.

Tarjoamme verkon kautta tukea ja apua perheille, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta. Verkkokurssien avulla lisäämme perheiden tietoa palveluista, tukitoimista ja oikeuksista.  Verkkovalmennuksen kautta tuemme vanhempien voimavaroja ja vahvistamme vanhempien taitoja olla nuorensa tukena itsenäistymisvaiheessa. Mahdollistamme vertaistuen perheille eri elämäntilanteissa.

Tuleva-hankkeen esite, saa jakaa ja tulostaa (pdf).

Tietoa tulevasta – tiedolliset verkkokurssit

Järjestämme tiedollisia verkkokursseja itsenäistyvien nuorten perheille muun muassa palveluiden suunnittelusta, jatko-opinnoista, omaan kotiin muuttamisesta ja asumisen palveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, henkilökohtaisesta avusta sekä nuoren asioiden hoitamisesta. Verkkokurssit on suunnattu perheille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita. Lisäksi järjestämme verkkokursseja tulevista palvelujärjestelmän ja vammaislainsäädännön muutoksia, jotka on tarkoitettu kaikille perheille.
 Seuraava kurssi itsenäistyvien nuorten perheille järjestetään 1.4.-19.5. 2019. Lue lisää

Taitoa tulevaan – verkkovalmennus vanhemmille

Toteutamme ratkaisu- ja voimavarakeskeistä verkkovalmennusta itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten vanhemmille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita.
14.1. – 28.2.2019 Haku valmennukseen on päättynyt. Ilmoitamme hakeneille marraskuun 2018 aikana. Lue lisää
Seuraava vastaavanlainen valmennus järjestetään syksyllä 2019. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme.

Tukea tulevaan – vertaistukea verkossa

Mahdollistamme verkkovertaistukea vanhemmille ja läheisille eri elämäntilanteissa. Lue lisää

Verkkoauttamisen Tuleva-hanke toimii valtakunnallisesti pääsääntöisesti verkon välityksellä. Toimimme Veikkauksen tuella vuosina 2018-2020.

Hankkeen taustaa

Kehitysvammaisten Tukiliitossa toteutettiin vuonna 2015 osallistava strategiaprosessi, jossa nousi selvästi esille nuorten ja heidän läheistensä tuen tarve. Peruskoulun loppuminen, jatkokoulutuksen ja tulevaisuuden suunnan valitseminen, irtautuminen vanhemmista ja muutto pois lapsuudenkodista ovat nuorille ja heidän läheisilleen haastavia elämäntilanteita. Pystyäkseen tukemaan nuoren itsenäistymistä, läheiset tarvitsevat tietoa mahdollisuuksista ja palveluista sekä myös asenteellisia valmiuksia vammaisen perheenjäsenensä omien valintojen vahvistamiseen.

Hankkeen taustaksi tehtiin keväällä 2017 selvitys, jossa kartoitettiin vammaisten nuorten läheisten tarpeita ja verkkovertaistuen muotojen käyttöä.
Selvityksen voit lukea tästä (pdf).

Yhteistyössä ovat mukana Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammatuki 57  ja Autismi- ja Aspergerliitto.