Tuleva on verkkoauttamisen hanke

Järjestämme tiedollisia verkkokursseja, voimavarakeskeistä verkkovalmennusta ja mahdollistamme verkkovertaistukea.

Tarjoamme verkon kautta tukea perheille, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta. Verkkokurssien avulla lisäämme perheiden tietoa palveluista, tukitoimista ja oikeuksista.  Verkkovalmennuksen kautta vahvistamme vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa. Kutsumme vapaaehtoisia mukaan tarjoamaan vertaistukea eri elämäntilanteissa.

Tietoa tulevaan -verkkokurssi (kevään kurssi on täynnä)

Järjestämme tiedollisia verkkokursseja itsenäistyvien nuorten perheille muun muassa palveluiden suunnittelusta, jatko-opinnoista, omaan kotiin muuttamisesta ja asumisen palveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, henkilökohtaisesta avusta sekä nuoren asioiden hoitamisesta. Verkkokurssit on suunnattu perheille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita.

Seuraava verkkokurssi on nuorten vanhemmille, kun nuori on täysi-ikäistymässä 9.3. – 7.4.2020

Aiheet ovat: palveluiden suunnittelu, oma koti, henkilökohtainen apu ja tuki nuoren asioiden hoidossa. Tavalliset netinkäyttötaidot riittävät osallistumiseen. Kurssi on osallistujalle maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Syksyllä 2020 tulossa Tietoa tulevaan -verkkokurssi vaikeasti vammaisten nuorten perheille.

Taitoa tulevaan -verkkovalmennus

Toteutamme voimavarakeskeistä verkkovalmennusta itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten vanhemmille, joiden 13 – 29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita. Valmennus on tarkoitettu vanhemmille, jotka haluavat pohtia omaa prosessiaan, kun nuori itsenäistyy. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa. Teemoja ovat muun muassa irtipäästäminen, oma aika ja oma hyvinvointi sekä muuttuva vanhemmuus. Lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan omat tavoitteet.

Seuraava verkkovalmennus vanhemmille 13.4. – 26.5.2020

Tukea tulevaan – vertaistukea verkossa

Verkkovertaisryhmä alle 16-vuotiaiden lasten vanhemmille

Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsilla on kehitysvamma tai vastaavaa tuen tarvetta. Ryhmässä on mahdollista keskustella muiden vanhempien kanssa arjen asioista ja mieltä askarruttavista asioista, lapsen kasvamisesta nuoreksi. Anonyymia chat-keskustelua ohjaa kaksi vertaisäitiä. Ryhmään hakiessa kysymme osallistujilta henkilötietoja ja perhetilannetta. Vastauksia lukevat vain hakemuksia vastaanottavat työntekijät.
Ryhmä kokoontuu 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4 klo 18-19.30. Lisätietoja Tanja Laatikainen, tanja.laatikainen@tukiliitto.fi, 040 5268 272.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Mahdollistamme verkkovertaistukea vanhemmille ja läheisille myös eri elämäntilanteissa. Lue lisää ryhmistämme.

 

Verkkoauttamisen Tuleva-hanke toimii valtakunnallisesti pääsääntöisesti verkon välityksellä. Toimimme Veikkauksen tuella vuosina 2018-2020.

Hankkeen taustaa

Kehitysvammaisten Tukiliitossa toteutettiin vuonna 2015 osallistava strategiaprosessi, jossa nousi selvästi esille nuorten ja heidän läheistensä tuen tarve. Peruskoulun loppuminen, jatkokoulutuksen ja tulevaisuuden suunnan valitseminen, irtautuminen vanhemmista ja muutto pois lapsuudenkodista ovat nuorille ja heidän läheisilleen haastavia elämäntilanteita. Pystyäkseen tukemaan nuoren itsenäistymistä, läheiset tarvitsevat tietoa mahdollisuuksista ja palveluista sekä myös asenteellisia valmiuksia vammaisen perheenjäsenensä omien valintojen vahvistamiseen.

Hankkeen taustaksi tehtiin keväällä 2017 selvitys, jossa kartoitettiin vammaisten nuorten läheisten tarpeita ja verkkovertaistuen muotojen käyttöä.
Selvityksen voit lukea tästä (pdf).

Yhteistyössä ovat mukana Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammatuki 57  ja Autismiliitto.