Hankkeessa kerättyä tietoa ja julkaisuja

Enemmän otetta ja osallisuutta hankkeessa kerättyä tietoa ja julkaisuja.

Tietoa ja julkaisuja

Opasvihkoja vanhemmille

Enemmän otetta ja osallisuutta -projektin aikana on tehty kolmen opasvihon sarja vanhemmille,
joiden on vaikea ymmärtää yleiskielistä tekstiä.

Lapsen sijaishuolto, käsittelee lapsen huostaanottoa.
Kun perhe tarvitsee tukea vihkosessa käsitellään vanhemmuutta,
ja kerrotaan mistä vanhemmat voivat saada tukea.
Kun lukeminen ja kirjoittaminen on vaikeaaon kommunikaation
keskittyvä julkaisu.

Tutkittua tietoa

Aila Kantojärven tutkimus ”Ajattelin, että mennään vain eteenpäin…Vanhemmat ja kokemukset tuesta” – Enemmän otetta ja osallisuutta -projektiin liittyvän tutkimuksen tuloksia. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009.

Kirjassa kartoitetaan kansainvälistä, kehitysvammaisuuteen ja vanhemmuuteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä sekä tarkastellaan kuuden Enemmän otetta ja osallisuutta – projektissa mukana olleen vanhemman kokemuksia saamastaan tuesta.

Pia Henttosen kartoitus  ”Monimuotoista tukea – Perheiden tukeminen työntekijän näkökulmasta, kun vanhemmalla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa”. Enemmän otetta ja osallisuutta- projektin liittyvän työntekijäkartoituksen tuloksia. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2010.

Kartoitukseen osallistuneiden työntekijöiden näkökulmasta arvioidaan erityisen tuen tarpeessa olevien perheiden määrä ja näkemyksiä perheiden tarvitsemasta tuesta. Selvitettävänä on myös työntekijöiden saama tuki kohderyhmän kanssa työskentelyyn ja aihepiiriin liittyvä tuen tarve. Kartoituksen pohjamateriaalina on 157 työntekijöiden täyttämää kyselylomaketta.

Voit tutustua myös Enemmän otetta ja osallisuutta loppuraporttiin

 

Keskusteluaineisto

Onko minusta vanhemmaksi? on aineisto, jonka avulla voi pohtia aihetta vauvasta haaveilevan henkilön kanssa.