Äiti ei pysy kärryillä

Äiti ei pysy kärryillä -projektin kohderyhmä olivat perheet, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa. Hankkeen tavoitteena oli, että erilaisissa palveluissa tunnistetaan vanhemmat, joilla on sellaisia merkittäviä vaikeuksia oppimisessa, jotka vaikuttavat lapsen kanssa toimimiseen.

Tukea vanhemmuuteen

Äiti ei pysy kärryillä -projektin kohderyhmä olivat perheet, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa. Hankkeen tavoitteena oli, että erilaisissa palveluissa tunnistetaan vanhemmat, joilla on sellaisia merkittäviä vaikeuksia oppimisessa, jotka vaikuttavat lapsen kanssa toimimiseen. Palveluita kehitettiin perheiden tarpeita vastaaviksi valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Vanhemmat ja muut perheenjäsenet ovat olleet kehittämistyössä mukana kokemusasiantuntijoina.

Projekti pohjautui aikaisempien projektien Enemmän otetta ja osallisuutta (2006 – 2009) sekä Enemmän otetta omaan elämään (2003 – 2005) käytännön työhön, kokemuksiin, kartoitukseen ja tutkimukseen.

Projekti päättyi vuoden 2014 lopussa.

Hankkeen raportit

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus-artikkelikokoelma on osa projektin loppuraportointia. Kokelma sisältää kokemuksia, näkökulmia sekä ajatuksia perheiden kohtaamisesta ja tukemisesta. Kokoelman on toimittanut Pia Mölsä

Kuvassa vanhempi kävelee taluttaen kahta lasta
Kuva: Laura Vesa

Pysytään kärryillä!-artikkelikokoelma

Äiti ei pysy kärryillä-hankkeen loppuraportti pitää sisällään projektin tulokset sekä arvioinnin. Loppuraportin on kirjoittanut Taina Koivunen-Kutila.

Äiti ei pysy kärryillä-loppuraportti

Muita hankkeen julkaisuja ja lehtijuttuja hankkeesta

Perheiden tuen tarpeen tunnistaminen vaatii työntekijältä paljon. Projektissa suomennettiin ruotsalainen, SUF-kunskapcentrumin tekemä, keskustelumateriaali, joka voi helpottaa perheiden tunnistamista.

Lomake vanhempien toimintakyvyn ja tuen tarpeen selvittämiseen

Projekti oli mukana tekemässä Yleisradion Akuutti-ohjelmaa. Toimittaja Lea Froloff teki myös nettiartikkelin aiheesta ”Kehitysvammaisen vanhemmuus on tabu” .

Talentia-lehden 30 päivää liitteessä julkaistiin lehtiartikkeli, jossa aiheena on kohderyhmän perheiden tukeminen. Liite julkaistiin toukokuussa 2013. ”Kuten muutkin perheet” (Teksti Jaana Laitinen). Julkaisu ei valitettavasti ole enää netissä saatavilla.

Kehitysvammainen vanhempi -artikkeli löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä Lastensuojelun käsikirjasta ja Vanhempien oppimiseen liittyvät vaikeudet ja kehitysvammaisuus -artikkeli Vammaispalveluiden käsikirjasta. Artikkeleiden kirjoittajat ovat Pia Henttonen, Aila Kantojärvi ja Tuula Puranen.

Tutustu palaveri-vanhemman maailmaan.

Perheet haluavat olla ja elää kuten naapurinsa.

Oikeus haaveilla perheestä – kun henkilöllä on lievä kehitysvamma tai merkittäviä oppimisvaikeuksia – Miia Suomalaisen (Metropolia amk) opinnäyte.

Tärkein on Helmi, Helsingin Sanomissa kesällä 2014 ilmestynyt juttu perheen arjesta. Kirjoittaja Anna Pihlajaniemi.

Projektissa on julkaistu video Moniammatillista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää tukea perheelle kun vanhemmalla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa.