Kaveri-, Best Buddies- ja Kaverimeininki-projektit

Best Buddies-kaveritoiminta kehitettiin vuosina 2007 – 2014 kolmessa hankkeessa. Vuodesta 2015 alkaen toiminta on ollut jatkuvaa.

Best Buddies kehittyi hankkeiden tuloksena

Best Buddies -kaveritoimintaa järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa Kehitysvammaisten Tukiliiton Kaveri-projektissa vuosina 2007-2010. Tämän jälkeen toimintaa kehitettiin Best Buddies -projektissa vuosina 2011-2013.  Vuonna 2014 toiminnan järjestämistä jatkettiin Kaverimeininki-projektissa.

Kaikki projektit kohdistuivat erityisesti kehitysvammaisiin ja vammattomiin nuoriin. Projektien rahoittajana oli Raha-automaattiyhdistys. STEA (ent. RAY) jatkaa Best Buddies -kaveritoiminnan rahoittamista myös vuodesta 2015 eteenpäin.

Mitä Best Buddies-kaveritoiminta on?

Best Buddies -kaveritoiminta on ollut keino edistää suvaitsevaisuutta ja kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta: sitä, että jokainen voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä. Kyseessä on vapaaehtoistoiminta, jossa kehitysvammainen ja vammaton ihminen yhdistetään tasavertaiseen kaveruuteen.

Yhdysvalloista alunperin ponnistanutta Best Buddies -toimintaa on tällä hetkellä 50 eri maassa! Maailmanlaajuisesti osallistujia on siis yli 700 000. Lisää kansainvälisestä Best Buddies -toiminnasta.

Suomessa Best Buddies -kaveritoiminta starttasi 30 eri paikkakunnalla. Kveritoiminnalla on selvä tilaus Suomessa, sillä kehitysvammaiset ja vammattomat ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan omissa porukoissaan. Kehitysvammaisten ja vammattomien ihmisten polut eriytyvät niin koulussa, harrastustoiminnassa, jatkokoulutuksessa kuin työelämässäkin.

Kaveritoiminta on ihmisille tilaisuus tutustua toisiinsa henkilökohtaisesti ja tasavertaisina kavereina.

Kaveri-projekti

Hankkeen päättyessä vuonna 2010 kerättiin kokemuksia ja ajatuksia Best Buddies -kaveritoiminnasta. Arvioinnissa pääsivät ääneen kaveritoimintaan osallistuneet ihmiset, heidän vanhempansa, asumisyksiköiden ohjaajat ja koulumaailman edustajat.

Kaveri-projektin tavoitteena oli tehdä kehitysvammaisuudesta arkipäiväinen asia myös niille, joille se ei ole entuudestaan tuttua. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet kehitysvammaiset ja vammattomat nuoret.

Kaveri-projektin loppuraportti ja arviointi

 

Best Buddies -projekti ja Kaverimeininki-projekti

Best Buddies -projektissa jatkettiin Best Buddies-toiminnan kehittämistä Kaveri-projektin kokemusten pohjalta. Projektissa tehtiin yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa. Yksi Best Buddies -projektin oppilaitosyhteistyön muodoista oli kouluvierailujen tekeminen. Kouluvierailu oli oppitunti, jonka aikana käsiteltiin Best Buddies -kaveritoimintaa ja kehitysvammaisuutta. Kouluvierailulla oli aina mukana Me Itse ry:n Käsikynkkä-projektissa (linkki projekti tai MI) kouluttautunut kehitysvammainen kokemuspuhuja.

Best Buddies kouluvierailun esittely

Best Buddies-projektin oppilaitosyhteistyön arviointi

Best Buddies-kaveritoiminnan Kaverimeininki-projektin yksi osa-alue oli yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa. Yhteistyötä jatketaan edelleen myös vuonna 2017. Yhteistyön tavoitteena on jatkossakin, että yhä useammat kehitysvammaiset nuoret pääsisivät mukaan kuntien nuorisopalveluiden toimintaan. Yhteistyökuntana on Jyväskylä. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös muilla seuduilla.

Best Buddies -projektin ja Kaverimeininki-projektin loppuraportissa kerrotaan projektien tuloksista alueellisessa Best Buddies -kaveritoiminnassa, oppilaitosyhteistyössä, nuorisopalveluyhteistyössä ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä Kehitysvammaisten Tukiliitossa. Lisäksi esitellään esim. opettajien ja opiskelijoiden, yhteistyökumppaneiden sekä oman järjestön johdon ja työntekijöiden ajatuksia projektien toiminnasta.

Ennakkoluulotonta meininkiä-raportti