Enemmän otetta ja osallisuutta sekä Enemmän otetta omaan elämään

Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti jatkoi aikaisempaa, Enemmän otetta omaan elämään projektityötä. Näkökulma painottui aikaisemman tiedon haun ja alueellisen perhetyön jälkeen alueellisesti laajemmin.

Enemmän otetta ja osallisuutta

Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti jatkoi aikaisempaa, Enemmän otetta omaan elämään projektityötä.
Näkökulma painottui aikaisemman tiedon haun ja alueellisen perhetyön jälkeen alueellisesti laajemmin. Projektin yhteydessä tehtiin työntekijäkartoitus sekä tutkimus perheiden kokemuksista.

Projektin keskeisimmistä tuloksista on tehty lyhyt tiivistelmä.

Enemmän otetta omaan elämään

Enemmän otetta omaan elämään -projekti (RAY 2003–2005) oli pioneerimainen, kaupunkimainen ja alueellisesti rajattu hanke, jonka toiminta-alueena oli Pirkanmaa. Tämä mahdollisti vanhempien tapaamiset ja muun muassa äitikerhot.

Projektin aikana aloitettiin perhetapaamiset, perheiden kokemusten kartoitus sekä kansainvälisen tiedon kerääminen.

Hankkeiden materiaaleja sekä muuta hankkeisiin liittyvää, kuten lehtiartikkeleita löydät alempaa.