Aarne ja Aune

Arjen taitoja ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille.
Tukea kokemusasiantuntijana toimimiseen lähiyhteisöjen ja palveluiden kehittämisessä.

Tukiliiton Aarne ja Aune -hanke (2018–2021) järjestää:

1. arjen neuvokkuutta ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa

nuorille ja aikuisille, joilla on kehitysvamma
tai jotka muuten tarvitsevat tukea asioiden ymmärtämiseen,
oppimiseen ja arjen toimintoihin.

Etsimme erityisesti ihmisiä, jotka asuvat (tuetusti) yksin
tai jotka kokevat itsensä yksinäiseksi tai elämänpiirinsä kapeaksi.

Ryhmätoiminnassa vahvistamme yhdessä arjen tietoja, taitoja ja voimavaroja.
Ryhmätoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä ja uusia sosiaalisia suhteita.

2. Tukea kokemuskehittäjänä toimimiseen

Tuemme kehittäjien osallistumista paikallisiin ja alueellisiin vaikuttamistilaisuuksiin ja kehittämistyöhön.
Yhdessä kehittäjien kanssa edistämme kokemusasiantuntemuksen
huomioimista ja vaikuttavuutta lähiyhteisöjen ja palveluiden kehittämisessä.

Yhteistyötä ja eriarvoisuuden vähentämistä

Aarne ja Aune -hanke kuuluu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Arvokas-avustusohjelmaan.
Arvokas-ohjelma rakentaa yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta –
on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Arvokasta koordinoi Suomen Setlementtiliitto ry.
Mukana on 25 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää hanketta ympäri Suomen.
Arvokasta yhteiskuntaa rakennetaan Veikkauksen tuotoilla.

 

Aarnen ja Aunen yhteinen matka -verkostotyöskentely

Suunnittelemme toimintaamme pilottimaakunnissa Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla
yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Samalla työpajat toimivat tiedon ja kokemusten vaihdon paikkana molempiin suuntiin.

Aarnen ja Aunen ensitreffit -verkostotyöpajat järjestettiin marraskuussa Kuopiossa ja Tampereella.
Kokoonnumme seuraavan kerran keväällä 2019. Jos olet kiinnostunut verkostotyöskentelystä, otathan meihin yhteyttä.

 

Olemme avoimia yhteistyölle – otathan yhteyttä!

Järjestätkö jo paikkakunnallasi kehitysvammaisille ihmisille suunnattua tai kaikille avointa ryhmätoimintaa,
jonka tavoitteena on arjen taitojen vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen?
Otathan meihin yhteyttä, mietitään yhteistyömahdollisuuksia.
Järjestämme ryhmätoimintaa mielellämme yhdessä paikallisten kumppanien kanssa.