Mielenterveys on voimavara

Mielenterveys on inhimillinen voimavara. Siihen vaikuttavat yksilökohtaiset tekijät ja kokemukset, yhteisö, sosiaalinen vuorovaikutus, yhteiskunnalliset rakenteet ja resurssit sekä kulttuuriset arvot.

Mielenterveys rakentuu arjessa

Mielenterveys on inhimillinen voimavara. Siihen vaikuttavat yksilökohtaiset tekijät ja kokemukset, yhteisö, sosiaalinen vuorovaikutus, yhteiskunnalliset rakenteet ja resurssit sekä kulttuuriset arvot. (Päivärinne 2007.)

Mielenterveys liittyy ihmisen elämäntilanteeseen ja hyvinvointiin. Hyvinvointiin tarvitaan rakennusaineita, joita ovat muun muassa

 • kuuluminen johonkin yhteisöön
 • hyväksytyksi tuleminen
 • kokemus siitä että saa tarvittaessa tukea
 • myönteinen ja mielekäsä rooli yhteisössä
 • kokemus siitä, että elämässä on jotain omaa ja jakamatonta sekä kontakteja myös oman lähiyhteisön ulkopuolelle
 • mahdollisuus halutessa ottaa etäisyyttä omaan arkeen

Mikäli kehitysvammaisen ihmisen elämästä puuttuu näitä rakennusaineita ja mikäli hänellä lisäksi on puutteita kommunikoinnissa, kyvyssä saada itsensä ymmärretyksi tai sosiaalisissa taidoissa, voivat jokapäiväiset tilanteet olla hyvin turhauttavia ja masentavia.

Kehitysvammaisuus voi sinällään olla pahaa mieltä aiheuttava termi.

”Millä nimellä sitten maailmasta poistunkaan, niin toivon, että minua kutsuttaisiin joksikin muuksi kuin kehitysvammaiseksi. Kyllä tässä meikäläiset ovat jo tarpeeksi kauan sellaisten huonojen termien alla syntyneet ja eläneet.” Heikki Suvilehto kuvaa näin tätä asiaa Jukka Kaukolan (2009) toimittamassa kirjassa ”Sinä itse päätät”. Tämän tyyppisiä ajatuksia nousi esiin myös Mieli myllertää tutkimuksessa.

Sekä projekti että tutkimus pohjautuivat amerikkalaisen psykiatrin Aaron Antonoskyn ajatteluun, tutkimuksiinteorioihin. Mieli myllertää projektiin Antonovskyn periaatteet toi aloitusseminaarissa luennoinut psykiatri Sinikka Kaakinen. Mielenterveyttä tukevia osa-alueita ovat Antonovskyn mukaan:

 • elämän ymmärrettävyys
  -tulevien tapahtumien ennakoiminen ja opastus ja tuki muun muassa uudessa ympäristössä
  -menneiden tapahtumien ymmärtäminen: miksi joku asia tapahtui
  -puheen tukena tarvittaessa vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
 • elämänhallinnan tunne
  -mahdollisuus päättää omasta arjesta
  -tunne siitä, että mielipiteitä arvostetaan
  -tuki ja kannustus onnistumistilanteissa
 • merkitykselliset asiat

Mielenterveyden tukeminen edellyttää myös rajojen asettamista. Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, mutta teot voivat olla kiellettyjä