Kohdelkaa meitä ihmisinä -julkilausuma

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville on järjestetty seksuaalisuuden teemakurssi, jolle osallistuneet kirjoittivat julkilausuman.

MAHTI järjestää sopeutumisvalmennuksen lisäksi teemakursseja. Näitä järjestetään aiheista, jotka nousevat erityisiksi teemoiksi sopeutumisvalmennuksessa, mutta joita ei voida ajan vuoksi käsitellä niin syvällisesti kuin osallistujat toivoisivat.

MAHTI on järjestänyt kolme seksuaalisuuden teemakurssia. Näistä Sateenkaari-kurssi oli tarkoitettu erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville aikuisille, joilla on lievä kehitysvamma ja heille, jotka muuten hyötyvät samankaltaisesta tuesta.

Ohessa on heidän julkilausumansa omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan.

Tässä julistuksessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kertovat mielipiteensä
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien julistus. Voit ladata sen myös PDF:nä.