Tukea ja yhteistyötä yhdistyksille toiminnan kehittämiseen nuorille ja aikuisille

Tarjoamme tukea yhdistyksille toiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen nuorille ja aikuisille tukea tarvitseville ihmisille yhdessä Aarne ja Aune -hankkeen kanssa.

Tukiliiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus vuonna 2021 tulla mukaan kokeilemaan Arki haltuun -ryhmämallia tai Kohtaa mut -kahvilaa, joka on avoin kohtaamispaikka, hankkeen tuella. Lue tarkempia tietoja toimintamalleista: Toimintamallien esittely

Tuki tarkoittaa rahallista tukea, jolla voi palkata ryhmälle ohjaajan tai vuokrata tilan ja hankkia tarjoilut. Tuki tarkoittaa myös hankkeen työntekijöiden tukea perehdytykseen, toimintaan sekä valmiita materiaaleja käyttöön. Lisäksi mukaan valituille yhdistyksille järjestetään yhteisiä tapaamisia verkossa, joissa toimijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia, kokemuksia ja vinkkejä toisten kanssa sekä vaikuttamaan siihen, minkälaista tukea yhdistyksille pitäisi jatkossa olla.

Taloudellinen tuki toimintaan haetaan tammikuussa 2021 ja toiminta käynnistyisi yhteistyössä hankkeen kanssa alkuvuoden – kevään aikana sovitusti.

Aarne ja Aune -hankkeen tuki yhdistykselle

 • toimijoiden perehdytys ja työnohjaus verkossa, 3 kerran koulutus á 2 tuntia ja kerran kuukaudessa työnohjaus
 • tiedotus- ja markkinointiapua, verkostojen hyödyntäminen
 • toimintaan liittyvät materiaalit
 • kokemustoiminnan infokerta hankkeelta
 • sisällöt tarpeen mukaan etäyhteyksillä ryhmiin ja kahviloihin
 • seurantaan ja arviointiin liittyen arviointityöpaja pilottiyhdistyksille

Mitä odotamme yhdistyksiltä?

 • sitoutumista toimijuuden ja kokemusasiantuntemuksen käyttöön
 • toimintamallien kokeilua ja soveltamista omiin paikallisiin tarpeisiin
 • osallistuminen koulutukseen, työnohjaukseen ja arviointityöpajaan
 • yhdistys palkkaa ohjaajan toimintaan
 • arviointia ja palautteen antamista (kokemustarinoita)
 • talouden seurantaa

Miten yhdistys pääsee mukaan?

Alustava aikataulu:

 • Marraskuu 2020 – tammikuun alku 2021:
  Yhdistys ottaa yhteyttä hankkeeseen ennen taloudellisen tuen hakemuksen jättämistä ja kertoo suunnitelmastaan.
 • Tammikuu 2021:
  Yhdistys hakee taloudellista tukea Tukiliitosta. Ohjeet löytyvät tästä linkistä: https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/taloudellisen-tuen-haku/
 • Helmikuu 2021:
  Yhdistys saa päätöksen taloudellisesta tuesta.
  Yhdistys palkkaa ryhmälle/ Kohtaa mut -kahvilaan ohjaajan, joka tulee hankkeen järjestämään koulutukseen.
 • Maaliskuu 2021:
  Verkkokoulutus ohjaajille ja yhdistyksille alkaa. Koulutuksen aikataulu löytyy tästä.
  Toiminta käynnistyy.
 • Pilottikokeiluun otetaan 4 – 6 yhdistystä mukaan.

Tervetuloa mukaan!