Yhdistyksille: Jäsenyhdistysten taloudellisen tuen hakuaika on tammikuussa 2021

02.11.2020

Tukiliiton jäsenyhdistykset voivat hakea vuodelle 2021 toimintarahaa. Tuleva vuosi on juhlavuosi, sillä Kehitysvammaisten Tukiliitto perustettiin 1961.

Tukiliitto jakaa jäsenyhdistyksilleen vuodelle 2021 toimintarahaa sekä STEA-avustuksesta että omista rahastoista Kehitysvammaisten Tukiliiton 60-juhlavuoden kunniaksi.

Jäsenyhdistysten toimintaraha on suuruudeltaan 2000 –  7000 euroa vuodessa ja lisäksi tukipiireille voidaan myöntää 1000 euroa yhdistysten verkoston ylläpitämiseen ja yhteisen toiminnan organisointiin. Myönnetyn avustuksen suuruuteen vaikuttaa suunnitellun toiminnan laajuus, toteutuksen tehokkuus ja taloudellisuus sekä yhteistyöverkostojen laajuus.

 

Hakemuksen pitää liittyä joihinkin seuraavista teemoista:

1.
Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen

 • koulutusten järjestäminen perheille ja kehitysvammaisille henkilöille
 • koulutusten ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen viranomaisten ja päättäjien kanssa
 • viestintä- ja muut kampanjat
 • kokemustoimijatoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen
 • kehitysvammaisten henkilöiden ja perheiden asiantuntemuksen esille nostaminen puheenvuorojen tai tuotetun materiaalin kautta

2.
Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen

 • perheiden vertaistukiryhmien perustaminen ja toiminnan toteuttaminen paikallisesti ja verkossa
 • kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten osallistavan ryhmätoiminnan tai kohtaamispaikkojen käynnistäminen ja toteuttaminen
 • tuntityöntekijöiden palkkaaminen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi
 • vapaaehtoisten ryhmänohjaajien kouluttaminen ja palkitseminen

3.
Yhdistystoiminnan kehittäminen

 • vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnattujen yhteisten tapahtumien järjestäminen
 • verkossa tapahtuvan toiminnan kehittäminen
 • yhteistyö- ja yhdistymisprosessien toteuttaminen

4.
Paikalliset ja alueelliset Kehitysvammaisten Tukiliiton 60-juhlavuoden tapahtumat, esimerkiksi teemaviikolla 1. – 7.12.

5.
Tukipiirien avustus yhdistysten verkoston ylläpitämiseen ja yhteisen toiminnan organisointiin (tähän tarkoitukseen voi hakea vain 1000 euroa)

 

Hakuprosessi

 • Hakijana toimii yksi jäsenyhdistys:  tukiyhdistys, tukipiiri tai valtakunnallinen jäsenyhdistys tai sen toimintaryhmä.
 • Yhdistykset (myös tukipiirit) hakevat avustusta tammikuussa sähköisellä hakemuksella, joka sisältää lyhyen toimintasuunnitelman ja talousarvion.
 • Tuen myöntämisestä päättää Tukiliiton johtoryhmä helmikuun puoleen väliin mennessä. Päätökseen on kirjattu, onko tuki myönnetty STEA-avustuksesta vai juhlavuoden avustuksista.
 • STEA-avustusta saavien yhdistysten kanssa tehdään kirjallinen sopimus, joka velvoittaa yhdistystä noudattamaan STEA:n ohjeita.
 • Hakijayhdistys seuraa toimintaa ja taloutta sekä tekee selvityksen Tukiliitolle avustetun toiminnan sisällöstä, osallistujamääristä ja taloudesta sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja

Lisätietoa saat kotisivuiltamme sivulta
tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/taloudellinen-tuki

tai ottamalla yhteyttä
Soilikki Alanne,
soilikki.alanne@tukiliitto.fi,
040 4839 318

tai
Lea Vaitti,
lea.vaitti@tukiliitto.fi,
050 5288 386