Viisi vinkkiä vertaistukitoimintaan

Kun järjestät vertaistukitoimintaa vanhemmille, joilla on merkittäviä oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma, nämä vinkit auttavat heitä osallistumaan siihen.

Kun järjestät vertaistukitoimintaa vanhemmille, joilla on kehitysvamma tai laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa, seuraavat viisi vinkkiä auttavat heitä osallistumaan.

1. Säännöllinen ja selkeä aikataulu

Ryhmän tapaamisille on hyvä olla selkeä aikataulu, esimerkiksi: tapaaminen jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina. Tasatunnit on helpompi muistaa ja ymmärtää, joten kokoontuminen voi olla esimerkiksi kello 16 – 18. Ota huomioon, että pikkulapsiperheissä ilta-aikojen käytössä on rajoituksia esimerkiksi lasten iltapalan, iltarutiinien ja nukkumaanmenoaikojen mukaan. Kun tiedotat tapaamisista, käytä selkeää kieltä.

2. Helppo kokoontumispaikka

Sellainen kokoontumispaikka on hyvä, joka sijaitsee yleisen kulkureitin varrella ja jonne on helppo tulla julkisilla kulkuvälineillä, esimerkiksi bussilla. Kun ilmoitat kokoontumispaikan osoitteen, kerro myös lähimmät bussipysäkit ja niiden bussien numerot, joilla pääsee kokoontumispaikalle. Osa ryhmän jäsenistä saattaa tulla omalla autolla, joten kerro myös, minne he voivat jättää auton. Kerro lisäksi, onko pysäköinti maksullista vai ilmaista.

3. Lastenhoito

On tärkeää, että lapsille on hoito tapaamisen ajaksi, koska sen puute voi estää osallistumisen. Hoitopalveluita järjestävät muun muassa järjestöt ja urheiluseurat.

4. Ohjaaminen ja saattaminen ryhmään

Joidenkin ihmisten voi olla vaikea lähteä ryhmään ja osallistua siihen esimerkiksi siksi, että heitä pelottaa. Kerro, että ryhmään voi tulla myös tukihenkilön kanssa. Tukena voi olla esimerkiksi kaveri tai omaohjaaja.

5. Ryhmässä toimiminen

Kun ryhmä alkaa kokoontua, tehkää yhdessä säännöt. Sopikaa esimerkiksi siitä, miten tapaamisia koskevista muutoksista ilmoitetaan jäsenille. Yleensä tekstiviestit ja sähköpostit tavoittavat kaikki ryhmän jäsenet. Sopikaa myös siitä, miten kaikki saavat puheenvuoroja tasapuolisesti. Voitte tehdä esimerkiksi sellaisen säännön, että kun joku puhuu, muut keskittyvät kuuntelemaan, tai voitte sopia, että tapaaminen alkaa kuulumisten kierroksella, jolloin jokainen pääsee ääneen.

Tapaamisissa ohjaajan tehtävä on huolehtia siitä, että hiljaisetkin saavat halutessaan puhua eivätkä puheliaimmat hallitse keskustelua liikaa. Osallistumisessa tasapuolisuus on tärkeää siksi, että jokaisella osallistujalla on annettavaa muille, ja ryhmän voima perustuu kokemusten jakamiseen. Ohjaajan vastuulla on viedä ryhmää eteenpäin.

 

Etsi, löydä ja tuo esiin ryhmäsi voimavarat !