Tukihenkilö voi auttaa

Vanhempi, jolla on kehitysvamma tai laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa, tarvitsee usein henkilön, joka osaa selittää hänelle asioita, jotka ovat arjessa tärkeitä mutta joiden ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Tukihenkilö tekee arjesta ymmärrettävämpää ja hallittavampaa. Artikkeli kertoo, mikä tukihenkilö on ja mistä hänet saa

Kuka kulkisi rinnallani ja selittäisi asioita, joita minun on vaikea ymmärtää?

Vanhempi, jolla on kehitysvamma tai laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa, tarvitsee usein henkilön, joka osaa selittää hänelle asioita, jotka ovat arjessa tärkeitä, mutta joiden ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Tukihenkilö on tärkeä henkilö, joka omalta osaltaan varmistaa perheen elämänmenon sujumista.

Miksi tukihenkilöä tarvitaan?

Tukihenkilöä tarvitaan perheen tukena tavallisessa arjessa ja erilaisissa palavereissa ja asioinneissa. Uudet asioimispaikat ja vaihtuvat työntekijät aiheuttavat hämmennystä ja joskus myös pelkoa. Vanhemman on palveluverkostoissa joskus vaikea ymmärtää, mikä asia liittyy mihinkin ja miten tehty päätös vaikuttaa perheeseen ja sen arkeen.

Avun hakeminen ja saaminen voivat olla perheille ylivoimaisen vaikeita. Tukimuotojen nimikkeet ovat vaikeaselkoisia, eivätkä niiden selitykset aina ole konkreettisia ja ymmärrettäviä. Vanhemmat eivät tiedä, mitä palvelua, miten ja mistä sitä haetaan.
Myös viranomaisverkoston palaverikäytännöt voivat olla perheiden näkökulmasta turhauttavia. Suuri määrä asiantuntijoita on koolla, mutta mahdollisuutta perheen tarvitsemaan tukeen ei kuitenkaan ole saatavilla.

Miten tukihenkilö tukee perheitä?

Perheitä tuetaan parhaiten varaamalla tukihenkilön aikaa runsaasti kotiin annettavaan tukeen. Kotiympäristössä annetut ohjeet ja neuvot on helpompi soveltaa omaan kotiin sopivaksi. Yhdessä kodin töitä puuhastellen on mahdollista keskustella lastenhoitoon liittyvistä kysymyksistä, auttaa viranomaisasioissa ja niihin liittyvissä paperiasioissa, sekä selkiyttää palaverikäytäntöjä ja tarjota vanhemmille sosiaalista tukea.

Mistä löytyy tukihenkilö?

Vanhempaa auttava ja tukeva tukihenkilö voi löytyä lähi-, kaveri- tai harrastuspiiristä. Ammatillisen tukihenkilön palveluita voi kysyä perheen sosiaalityöntekijän, vammaispalvelun, tai lastensuojelun avopalveluiden kautta.

Tukihenkilöitä, perhekummeja ja varamummoja ja -vaareja välittävät myös järjestöt, kuten Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset. Järjestöjen kautta voi hakea myös ammatillista tukihenkilöä sekä ammatillista tukiperhettä, kun perheessä ja vanhemmalla on erityisen tuen tarvetta. Kuitenkin paras ja saumaton luottamus vanhemman ja tukihenkilön välille on syntynyt silloin, kun tukihenkilö on löytynyt vanhempien tai perheen lähipiiristä.