Tukea tulevaan

Osallistu vertaisryhmään omalta kotisohvalta. Kohdataan verkossa!

Mahdollistamme vertaistukea vanhemmille ja läheisille eri elämäntilanteissa. Vertaistukea voi olla vaikea löytää omalta paikkakunnalta, mutta verkko mahdollistaa sen etäisyyksistä huolimatta. Vertaistuki on vapaaehtoista, luottamuksellista ja vastavuoroista kokemusten ja ajatusten vaihtoa esimerkiksi samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tai erilaisten haastavien kysymysten kanssa painiskelevien kesken.

Seuraa ilmoitteluamme kokoontuvista ryhmistä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n verkkovertaistoiminnan säännöt

Tässä voit tutustua verkkovertaistoiminnan sääntöihin, joka sisältää myös vinkkejä sujuvaan ja turvalliseen keskusteluun verkossa. On suositeltavaa, että perehdyt näihin sääntöihin ennen ryhmään liittymistä. Säännöt (PDF).

Haluatko verkkovertaiseksi tai keskustella tietystä aiheesta?

Vertaistuki on vapaaehtoista, luottamuksellista ja vastavuoroista kokemusten ja ajatusten vaihtoa esimerkiksi samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tai erilaisten haastavien kysymysten kanssa painiskelevien kesken. Vertaistukea voi olla vaikea löytää omalta paikkakunnalta, mutta verkko mahdollistaa sen etäisyyksistä huolimatta.  Verkkovertaistukiryhmän voivat muodostaa jo ennestään toisilleen tutut ihmiset esimerkiksi samassa asumisyksikössä asuvien nuorten vanhemmat. Toisaalta idea verkkovertaistukiryhmän perustamiseen voi lähteä yhdeltä tai kahdelta ihmiseltä, jotka kutsuvat siihen muita mukaan.  Ryhmien kestot voivat vaihdella tarpeen mukaan, ja niihin jokainen voi osallistua omalta kotisohvaltaan joko silloin kuin itselle parhaiten sopii tai reaaliaikaisesti yhdessä sovittuna ajankohtana.

Tukiliitto tarjoaa verkkovertaistuen käynnistämiseen sopivan teknisen alustan ja tuen sen käyttöön ottoon. Lisäksi järjestämme verkkovertaisryhmien vapaaehtoisille ohjaajille nonstop-perehdytystä, jossa opitaan vuorovaikutusta verkossa, ryhmänohjauksen pelisääntöjä, tekniikan kanssa toimimista ja vinkkejä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Perehdytys tapahtuu joko kasvokkain tai verkossa.  Lisäksi olemme tukena verkkovertaistukiryhmien käynnistämisessä, markkinoinnissa, seurannassa ja arvioinnissa sekä tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa liittyivätpä ne sitten tekniikkaan tai ohjaukseen.  Ryhmän pyynnöstä Tukiliiton työntekijät tai yhteistyökumppanit voivat olla tarpeen mukaan mukana keskusteluissa tai alustusten pitäjinä.

Ota yhteyttä, mikäli haluat verkkovertaiseksi tai haluaisit keskustella jostakin tietystä aiheesta toisten vanhempien kanssa.

Kohdataan verkossa!