Tukea tulevaan

Mahdollistamme vertaistukea vanhemmille ja läheisille eri elämäntilanteissa.

Vertaistuki on vapaaehtoista, luottamuksellista ja vastavuoroista kokemusten ja ajatusten vaihtoa esimerkiksi samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tai erilaisten haastavien kysymysten kanssa painiskelevien kesken. Vertaistukea voi olla vaikea löytää omalta paikkakunnalta, mutta verkko mahdollistaa sen etäisyyksistä huolimatta.  Verkkovertaistukiryhmän voivat muodostaa jo ennestään toisilleen tutut ihmiset esimerkiksi samassa asumisyksikössä asuvien nuorten vanhemmat. Toisaalta idea verkkovertaistukiryhmän perustamiseen voi lähteä yhdeltä tai kahdelta ihmiseltä, jotka kutsuvat siihen muita mukaan.  Ryhmien kestot voivat vaihdella tarpeen mukaan, ja niihin jokainen voi osallistua omalta kotisohvaltaan joko silloin kuin itselle parhaiten sopii tai reaaliaikaisesti yhdessä sovittuna ajankohtana.

Tuleva-hanke tarjoaa verkkovertaistuen käynnistämiseen sopivan teknisen alustan ja tuen sen käyttöön ottoon. Lisäksi järjestämme verkkovertaisryhmien vapaaehtoisille ohjaajille nonstop-perehdytystä, jossa opitaan vuorovaikutusta verkossa, ryhmänohjauksen pelisääntöjä, tekniikan kanssa toimimista ja vinkkejä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Perehdytys tapahtuu joko kasvokkain tai verkossa.  Lisäksi olemme tukena verkkovertaistukiryhmien käynnistämisessä, markkinoinnissa, seurannassa ja arvioinnissa sekä tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa liittyivätpä ne sitten tekniikkaan tai ohjaukseen.  Ryhmän pyynnöstä Tukiliiton työntekijät tai yhteistyökumppanit voivat olla tarpeen mukaan mukana keskusteluissa tai alustusten pitäjinä.

Ota yhteyttä, mikäli haluat verkkovertaiseksi tai haluaisit keskustella jostakin tietystä aiheesta toisten vanhempien kanssa.

Kohdataan verkossa!