Sovella vinkkejämme

Ota vinkit käyttöön.
Sovella sopiviksi.
Kysy lisää!

Kolme mallia vaikuttamiseen

Alta löydät kolme vinkkiä tuettuun vaikuttamiseen
kotikunnassa tai maakunnassa.

Vinkit aukeavat, kun painat
oikealla olevasta nuolesta.

Kaikessa vaikuttamisessa on tärkeää,
että saa tukea valmistautumiseen ja osallistumiseen.

Näin me teimme

 • Jututimme kansanedustajaehdokkaita Kuopion torilla
  vaalien alla, keväällä 2019.

  Kuvassa vasemmalta: Jarkko Eerola, Liisa Hartikainen, ehdokas Marko Kilpi (valittiin) sekä Ilona Mömmö
 • Lähdimme liikkeelle nopealla aikataululla
  ja kevyellä valmistautumisella.
  Tapasimme torilla ja sovimme rooleista.
 • Kuopiolaiset Liisa Hartikainen, Ilona Mömmö
  ja Jarkko Eerola toteuttivat
  viiden ehdokkaan haastattelut.
 • Hankkeen työntekijä nauhoitti keskustelut,
  otti valokuvia ja tuki haastattelijoita tarvittaessa.
 • Esitimme ehdokkaille kysymyksen,
  joka liittyi Arvokas-ohjelman vaalikampanjaan:

  ”Jos tulet valituksi eduskuntaan,
  miten aiot vähentää
  eriarvoisuutta Suomessa?
  Kerro yksi konkreettinen teko.

  Ehdokas Krista Mikkosen (valittiin) vastaus kysymykseemme.

Näin sovellat ideaamme

 • Voitte tehdä haastatteluja vaalien alla
  tai kun kansanedustajat tai valtuutetut
  jalkautuvat kauppakeskuksiin ja toreille.
 • Valitkaa napakka ja teille tärkeä kysymys.
 • Valmistelkaa yhdessä hissipuhe.
  Hissipuhe kertoo muutamalla lauseella,
  keitä olette ja mitä haluatte saada aikaan.
 • Huolehtikaa, että kaikki mukana olevat saavat
  tarvitsemansa tuen valmistautumiseen.
 • Varatkaa mukaanne nauhuri, kamera ja muistiinpanovälineet.
 • Pohtikaa haastattelujen jälkeen,
  miten hyödynnätte saamaanne tietoa
  ja miten seuraatte lupausten toteutumista.

Työ- ja elinkeinotoimiston työkykykoordinaattorin tapaaminen Kuopiossa syksyllä 2019.

Näin me teimme

 • Teimme vaikuttamisvierailun
  Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston
  työkykykoordinaattorin luo.
 • Kyse oli lobbaamisesta.
  Voitte lobata,
  kun teillä on tarve antaa tietoa
  ja vaikuttaa tärkeään asiaan.
 • Työkykykoordinaattoria tapasivat
  kuopiolaiset avotyötoiminnan asiakkaat
  Minnamari Liimatta, Pirjo Kinnunen,
  Soili Hedman, Anna Kumpulainen,
  Ossi Hartikainen ja Aleksi Kettunen.
 • Hankkeen työntekijät
  sekä Tukiliiton työelämäasiantuntija
  olivat lobbaajien tukena.
 • Lobbaajat kertoivat työkykykoordinaattorille
  avotyöntekijän arjesta,
  avotyötoiminnan ja palkkatyön eroista
  sekä toimeentulon vaikeuksista.
 • Samalla keskusteltiin siitä,
  kuinka työkykykoordinaattori voi auttaa
  palkkatyön löytämisessä.

Näin sovellat ideaamme

 • Suorat vaikuttamismahdollisuudet
  kannattaa käyttää rohkeasti.
 • Lobatkaa rajatusta, ajankohtaisesta aiheesta.
 • Valitkaa lobattavaksi henkilö,
  joka päättää asiasta, valmistelee asiaa päätettäväksi tai
  jolla on muuten vaikutusvaltaa asiaan.
 • Selvittäkää ennen tapaamista
  lobattavan henkilön taustoja.
  Voitte hyödyntää tietoa keskustelussa.
 • Valmistelkaa oma mielipiteenne tai muutosehdotuksenne
  lobattavaan asiaan.
  Kysykää tarpeen mukaan mielipidettä myös muilta,
  joita asia koskee.
 • Yhdistäkää kokemuksiin perustuvaan tietoon
  tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

Näin me teimme

 • Kuopion kaupungin vammaispalveluiden yhteiskehittämisen iltapäivässä työskentelevät palvelunkäyttäjä Saija Komulainen, palveluohjaaja Kaie Hyvönen, palvelunkäyttäjä Kalle Antikainen sekä perusturva- ja terveyslautakunnan jäsen Tanja Airaksinen.

  Aarne ja Aune -hanke oli mukana
  järjestämässä Kuopion kaupungin vammaispalveluiden
  ensimmäistä yhteiskehittämisen iltapäivää.
  Katso video yhteiskehittämisen iltapäivästä 3.4.2019.

 • Kehittämisiltapäivään osallistui
  viranhaltijoita, päättäjiä,
  järjestöjen edustajia, vammaisneuvoston puheenjohtaja
  sekä vammaispalveluiden käyttäjiä.
 • Palvelunkäyttäjiä tilaisuudessa edustivat
  myös kuopiolaiset päivätoiminnan asiakkaat
  Liisa Hartikainen, Ilona Mömmö,
  Saija Komulainen ja Jarkko Eerola.
  Heidän tukenaan olivat
  Aarne ja Aune -hankkeen työntekijät.

Näin sovellat ideaamme

 • Hyödyntäkää kuntien halua osallistaa kuntalaisia
  ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluita.
 • Selvittäkää tai sopikaa järjestäjän kanssa ennakkoon,
  kuinka yhteistyöskentely toteutetaan.
 • Pyrkikää mukaan suunnittelemaan tilaisuus
  kaikille saavutettavaksi.
  Huomioikaa esimerkiksi
  rauhallinen etenemistahti, selkeät ohjeet ja aineistot
  sekä kuvien käyttö keskustelun tukena.
 • Valmistautukaa huolellisesti.
  Kootkaa näkemykset ja kokemukset palveluista yhteen.
 • Selvittäkää muidenkin palvelunkäyttäjien mielipiteitä (edustajuus).
 • Sopikaa keskustelun tai työskentelyn kirjaamisesta.
 • Sopikaa työskentelyn jatkosta ja
  yhteiskehittämisen tulosten hyödyntämisestä.

Tärkeää

 • Palvelunkäyttäjien roolin ja vaikuttamismahdollisuuksien
  on oltava todellisia
  , ei näennäisiä.
 • Näkemyksillä on oltava oikeasti merkitystä
  ja aito käyttötarkoitus palveluiden kehittämisessä.
 • Vaikuttamista ei ole jo tehdyistä päätöksistä keskusteleminen.