Aarne ja Aune -hankkeessa vahvistetaan nuorten ja aikuisten arjen neuvokkuutta ja osallisuutta

15.10.2018

Tukiliiton hanke etsii tukiyhdistyksiä ja muita paikallisia kumppaneita kehittämään ryhmätoimintaa.

Tukiliiton Aarne ja Aune -hanke on käynnistynyt. Hankkeessa kehitämme ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille, joilla on kehitysvamma, tai jotka muuten tarvitsevat tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin. Ryhmätoiminnassa vahvistamme yhdessä arjen tietoja, taitoja ja voimavaroja. Ryhmätoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä ja uusia sosiaalisia suhteita.

Otathan meihin yhteyttä, jos jo järjestät paikkakunnallasi kaikille avointa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja arjen taitojen vahvistaminen. Mietitään yhteistyömahdollisuuksia! Kehitämme ryhmätoimintaa mielellämme yhdessä paikallisten kumppanien kanssa.

Järjestämme myös kehittäjäkoulutusta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille ja aikuisille. Tuemme kehittäjien osallistumista paikallisiin ja alueellisiin vaikuttamistilaisuuksiin ja kehittämistyöhön. Yhdessä kehittäjien kanssa edistämme kokemusasiantuntemuksen huomioimista ja vaikuttavuutta lähiyhteisöjen ja palveluiden kehittämisessä.

Toimintamme käynnistyy ensimmäisessä vaiheessa Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa. Molemmissa maakunnissa hankkeen tueksi kootaan verkostot, joiden ensimmäisiin tapaamisiin kutsumme kehittämiskumppaneiksi kokemusasiantuntijoita, tukiyhdistysten edustajia ja yhteistyötahoja syksyn aikana.

Otathan yhteyttä, jos järjestät paikkakunnallasi kaikille kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille avointa ryhmätoimintaa, joka lisää osallisuutta ja vahvistaa arjen taitoja. #tukiliitto

Yhteistyötä ja eriarvoisuuden vähentämistä

Aarne ja Aune -hanke kuuluu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Arvokas-avustusohjelmaan. Arvokas-avustusohjelman tarkoituksena on eriarvoisuuden vähentäminen. Ohjelmaan kuuluu 25 hanketta, joissa tuetaan haasteellisessa elämäntilanteessa tai äkillisessä muutostilanteessa olevia ihmisiä.  Hankeohjelmaa ja eri hankkeiden verkostoitumista koordinoi Setlementtiliitto.

Aarne ja Aune -hanke on osa Tukiliiton kehittämistiimiä, johon tällä hetkellä kuuluvat myös verkkoauttamista edistävä Tuleva-hanke ja Vahvistu vanhempana -hanke.

Hankkeilla on STEAn kautta saatua erillisrahoitusta Veikkaus Oy:n pelituotoista. Kehittämistiimissä hankkeita ei nähdä erillisinä kokonaisuuksina vaan osaamista jaetaan yli rajojen ja toimintaa juurrutetaan osaksi Tukiliiton ja yhteistyökumppaneiden työtä. Kaikissa hankkeissa on keskiössä kokemusasiantuntijuus ja yhteiskehittäminen. Painopisteinä ovat voimavarakeskeiset työtavat, perhetyö, vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta sekä verkon hyödyntäminen, joita edistetään laajemminkin Tukiliiton kansalaistoiminnassa vuodesta 2019 eteenpäin.

 

Tiedämme, toimimme, vaikutamme -iltapäiväseminaari 5.12. Jyväskylässä

Aarne ja Aune -hanke ja Vahvistu vanhempana -hanke ovat mukana Jyväskylässä 5.12. järjestettävässä Tiedämme, toimimme, vaikutamme -iltapäiväseminaarissa. Seminaari on lähtölaukaus Tukiliiton ja Me Itsen uusille hankkeille. Kehitysvammaisten ihmisten teemaviikolla järjestettävä seminaari tarjoaa näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen ja osallisuuteen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. Olet lämpimästi tervetullut! Lue lisää tapahtumasta Tukiliiton tapahtumasivulta
www.tukiliitto.fi/tapahtuma/tiedamme-toimimme-vaikutamme-iltapaivaseminaari-jyvaskyla