Yhdistystoiminta ja säännöt

Tältä sivulta löydät yhdistysten ja tukipiirien mallisäännöt sekä ohjeita sääntöjen muuttamiseen.

Sivua päiviteään.

Yhdistyksen perustehtävä

Jokaisella yhdistyksellä on oltava säännöissä mainittu aatteellinen tarkoitus tai perustehtävä. Se on se asia, jota varten yhdistys on perustettu. Kun yhdistyksen toiminta keskittyy sen oman perustehtävän mahdollisimman hyvään hoitoon, on mahdollista rakentaa innostavaa ja mielekästä yhteistoimintaa. Tukiliiton jäsenyhdistys voi määritellä sääntönsä itse, kunhan yhdistyksen tarkoitus on samansuuntainen liiton tarkoituksen kanssa.

Ennakkotarkastetut mallisäännöt

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on ennakkotarkastuttanut Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tukiyhdistyksille ja tukipiireille mallisääntöjä. Viimeisimmän sääntöuudistuksen myötä sääntömääräyksiä on kevennetty, selkeytetty ja muokattu vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Mallisääntöjen käyttäminen helpottaa ja nopeuttaa sääntöjen käyttöönottoa:

 • Vuoden 2022 mallisäännöt mahdollistavat yhdistyksissä rinnakkaisjäsenyyden käyttöön ottamisen. Tukipiirien mallisäännöt on ennakkotarkastettu vuonna 2021. Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto yhdistyksissä ei edellytä muutoksia tukipiirien mallisääntöihin.
 • Mallisääntöjen käyttöönotto sellaisenaan yhdistyksen säännöksi säästää kustannuksia, jotka muuten syntyisivät sääntömuutoksista. Yhdistyksen tarvitsee lisätä vain omat tiedot valmiiseen Word-pohjaan ennen sen lähettämistä Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitäväksi.

Yhdistysten mallisäännöt 2022: rinnakkaisjäsenyysmahdollisuus

Yhdistyksen vanhempia mallisääntöjä

Tukipiirin mallisäännöt

Tukiliiton säännöt

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään niin kuin yhdistyksen säännöissä on määrätty. Mikäli säännöissä ei mainita sääntöjen muuttamisesta mitään, noudatetaan yhdistyslaissa mainittuja sääntöjä. Myös yhdistyksen nimen muuttaminen edellyttää aina sääntöjen muuttamista. Tukiliitto toivoo yhdistysten muuttavan sääntönsä mallisääntöjen mukaisesti, koska se helpottaa yhdistyksen toimintaa ja siten säilytetään yhdenmukaisuus järjestön eri tasojen kesken.

 • Yhdistyslain mukaan sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen yleiskokouksessa (ei siis pelkästään johtokunnan/hallituksen kokouksessa).
 • Säännöistä on hyvä olla hallituksen laatima luonnos jo ennen yleiskokousta ja yleiskokouksessa ne sitten esitellään ja hyväksytään.
 • Sääntöjen muuttaminen on kokousasiana mainittava kokouskutsussa ja sääntömuutos tulee voimaan vain, jos muuttamista kannattaa 3/4 annetuista äänistä.
 • Mikäli yhdistys hyväksyy uusiksi säännöikseen mallisääntöjen mukaiset säännöt, PRH vahvistaa ne ilman tarvetta ylimääräisille muutoksille tai käsittelylle. Nopeimmin ja edullisimmin tämän muutosilmoituksen voi tehdä PRH:n sähköisessä asioinnissa.
 • Jokaisella mallisäännöllä on oma diaarinumeronsa, joka tarvitaan, kun Tukiliiton jäsenyhdistys tekee ennakkotarkastettuihin sääntöihin perustuvan sääntöjen muutosilmoituksen PRH:n yhdistysrekisteriin (diaarinumerot löytyvät yllä liitteenä olevista mallisäännöistä).
 • Sääntöjen muuttamisesta täytyy aina tehdä ilmoitus yhdistysrekisteriin ja liittää muutetut säännöt ilmoitukseen. Sääntöjen muutosilmoitus tehdään PRH:n joko sähköisessä palvelussa tai paperilomakkeella.  Jos jäsenyhdistys haluaa poiketa ennakkotarkastettujen mallisääntöjen sisällöstä, sen on tehtävä normaali sääntöjen muutosilmoitus.
 • Yhdistyksen nimenkirjoittajien vaihtuessa on aina ilmoitettava sekä Tukiliiton jäsenpalveluun että PRH:n yhdistysrekisteriin.
 • Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja voi tehdä useimmat muutosilmoitukset PRH:n yhdistysrekisteriin sähköisen palvelun kautta

Yhdistyslaki

Keskeisin yhdistyksiä ja niiden toimintaa säätelevä laki on yhdistyslaki. Yhdistyslaki jättää kuitenkin paljon joustonvaraa ja asioita yhdistyksen itsensä päätettäväksi ja omilla säännöillään määrättäväksi. Kesällä 2022 yhdistyslakia muutettiin – oleellisimmat muutokset koskevat etäosallistumista ja kokouskutsua:

Etäosallistuminen:

 • Etäosallistumismahdollisuudesta ei tarvitse olla erikseen mainintaa yhdistyksen säännöissä.
 • Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää myös, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana eli osallistumalla kokoukseen
  etäyhteydellä. Edellytyksenä kuitenkin tällöin on, että yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Kokouskutsu

 • Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus.  Jotta ennakkoilmoittautumista voidaan vaatia, on siitä kuitenkin oltava määräys yhdistyksen säännöissä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
 • Kokouskutsussa on mainittava, jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka etäyhteyden avulla. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Hyödyllisiä linkkejä yhdistystoimijoille