Tukiliitto: Aikooko eduskunta rikkoa YK:n vammaissopimusta?

19.05.2018

Kehitysvammaisten Tukiliiton kannanotto vaatii, että eduskunta noudattaa YK:n vammaissopimusta päättäessään ajankohtaisista lainsäädäntöuudistuksista. Kannanotto julkistettiin liittokokouksessa.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on ollut voimassa Suomessa pian kaksi vuotta. Sopimus velvoittaa viranomaiset ja päättäjät toimimaan aktiivisesti vammaisten henkilöiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden puolesta.

Vaadimme, että eduskunta noudattaa YK:n vammaissopimusta päättäessään ajankohtaisista lainsäädäntöuudistuksista. Kehitysvammaisella ihmisellä pitää olla yhdenvertainen oikeus valinnanvapauteen ja henkilökohtaiseen budjettiin.

YK:n vammaissopimus korostaa vammaisten henkilöiden oikeutta tulla kuulluksi heitä koskevassa päätöksenteossa. Yksilön omaa tahtoa on kuultava ja selvitettävä aina – myös silloin, kun se vaatii erityistoimenpiteitä tai vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus päättää itse asioistaan.

Omaa tahtoa on kuultava aina! Tuettu päätöksenteko on yksi keino varmistaa osallisuuden toteutuminen. #tukiliitto

Tuettu päätöksenteko on yksi keino varmistaa osallisuuden toteutuminen. Sen tulee olla palvelu, joka varmistaa oman tahdon kuulemisen silloin, kun henkilöllä ei ole hänen oikeuksiaan puolustavaa läheistä tai läheisen voimat eivät siihen riitä. Vaikka perhe ja lähi-ihmiset ovat usein oman läheisensä tahdon ja mieltymysten parhaita tulkkeja, joskus itsenäistyminen edellyttää ulkopuolista tukea.

Kehitysvammaisen ihmisen oman tahdon kuuleminen ohitetaan kuntien kilpailutuskäytännöissä, joissa hinta ratkaisee vammaisten henkilöiden perustarpeiden kannalta oleelliset, elämänmittaiset palvelut. Ei myytävänä! -kansalaisaloite on vammaisjärjestöjen yhteinen vaatimus muutoksesta, jonka on nyt tapahduttava.

YK:n vammaissopimuksen toteutuminen ei ole yksin viranomaistyöhön ja lainsäädäntöön liittyvä asia. Vammaisten henkilöiden kanssa eläville ja työskenteleville ihmisille sopimus antaa toimintaa ohjaavat periaatteet, jotka on muutettava arkitodellisuudeksi. Aito inkluusio voi toteutua vasta, kun jokaisella on mahdollisuus olla mukana rakentamassa sitä. Tämä haastaa meidät kaikki YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanijoiksi.

Liittohallituksen kannanotto julkistettiin Tukiliiton liittokokouksessa lauantaina 19.5.2018.

 

Tukiliiton liittokokous

Liittokokouksessa jäsenet käyttävät Tukiliiton ylintä päätösvaltaa. Liittokokous kokoontuu joka vuosi. Se valitsee liittohallituksen uudet jäsenet ja käsittelee vuosikertomuksen. Liittokokous käsittelee myös tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja tekee näin päätöksiä tulevasta.

Seuraa lähetystä Tampere-talolta suorana netissä 19.5.2018:
https://youtu.be/hJxYjNgW3hk