Johdatus aiheeseen

Perimässä olevaa tietoa hyödynnetään joka hetki ihmisen jokaisessa yksittäisessä solussa.

Solut ja perimä

Ihminen koostuu miljardeista (noin 1012 – 1016) soluista. Elimistössä on satoja erilaisia soluja, joilla on omat tehtävänsä ja ulkomuotonsa. Esimerkiksi punasolut kuljettavat happea ja ovat siksi pieniä ja kiekkomaisia. Maksasolut ovat puolestaan kuin monikulmioita, ja ne huolehtivat monista aineenvaihdunnallisista tehtävistä, kuten kolesterolin ja sappisuolojen valmistamisesta. Miten solujen erilaiset toiminnot ja rakenteet ovat mahdollisia? Vastaus löytyy solujen sisältä, perimästä eli DNA:sta, ja siitä miten perimän sisältämää tietoa jatkuvasti hyödynnetään jokaisessa yksittäisessä solussa.

Perimme DNA:n vanhemmiltamme hedelmöityksen yhteydessä, kun heidän sukusolunsa, siittiön ja munasolun, sisältämät DNA:t yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta kehittyy kaikki kehon solut, elimet ja elinjärjestelmät ja lopulta uusi yksilö, jolle ei ole vastinetta muualla maailmassa. Kaikkia näitä monimutkaisia kehitykseen, kasvuun ja solujen erilaistumiseen ja toimintaan liittyviä tapahtumia ohjataan DNA:ssa olevan geenitiedon avulla.

 

””
Kuva 1. Ihmisen perimä. Perimäainesta sisältävissä soluissa on lähes kaksi metriä DNA:ta. Solun rakenteissa DNA sijaitsee sekä tumassa että mitokondrioissa. Tuma on solujen organisointi- ja ohjauskeskus, kun taas mitokondriot huolehtivat mm. solujen energiantuotannosta ja joistakin aineenvaihdunnan reaktioista. DNA:ta on eniten tumassa. Siellä perimäaines ei ole yhtenä yhtenäisenä kaksijuosteisena nauhana, vaan DNA on pilkottu pienempiin pätkiin. Jakautuvassa solussa nämä ”DNA:n palaset” pakkautuvat tiiviisti kromosomeiksi, jotta perimä olisi helpompi siirtää tytärsoluihin. Sekä mitokondrioissa että tumassa oleva DNA koostuu neljästä emäksestä (adeniini, tymiini, sytosiini ja guaniini), joita merkitään A-, T-, C-, ja G-kirjaimin. Näiden neljän emäksen keskinäisestä järjestyksestä muodostuu kirjoituksen tavoin koko perimämme sisältämä tieto. (ks. Geenit ja geenituotteet, kuva 2.)

Voit jatkaa lukemista geeneistä ja geenituotteista tai hypätä osioon Kromosomit lukeaksesi lisää kromosomien ihmeellisestä maailmasta.

Takaisin sisällysluetteloon.

Päivitetty helmikuussa 2022.