MECP2-duplikaatio-oireyhtymä

Oireyhtymän oireet johtuvat X-kromosomaalisen MECP2-geenin ylimäärästä kehon soluissa. Oireyhtymä ilmenee X-kromosomaalisen periytymistapansa vuoksi etupäässä pojilla/miehillä.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 26.10.2022

Avainsanat: Lubs-Arena syndrome, X-linked intellectual disability, Lubs type, X-linked intellectual disability-hypotonia-recurrent Infections syndrome, Xq28-duplikaatio-oireyhtymä, Trisomia Xq28

Lyhyesti

MECP2-duplikaatio-oireyhtymä on hermoston kehityshäiriö, joka johtuu X-kromosomin alueella sijaitsevan MECP2-geenin kahdentumisesta. Oireina ovat mm. yleisen kehityksen viiveet, kehitysvammaisuus, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, joka muuttuu iän myötä spastisuudeksi eli kohonneeksi lihasjänteydeksi sekä toistuvat infektiot. Epilepsia ja ruuansulatuskanavan oireet ovat yleisiä. MECP2-duplikaatio-oireyhtymän tyyppioireet ilmenevät pääasiassa pojilla/miehillä. Tytöillä/naisilla oireet vaihtelevat enemmän, ja jotkut heistä voivat olla lieväoireisia. Oirekuva vaihtelee yksilöllisesti, eikä kaikkia tässä kuvattuja oireita löydy kaikilla henkilöillä, joilla on MECP2-duplikaatio-oireyhtymä. Vastaavasti oireyhtymään voi liittyä myös joitakin muita piirteitä, joita ei tässä kuvauksessa ole mainittu.

Oireet ja löydökset

Vastasyntyneillä pojilla on selviä syömisvaikeuksia, hypotonia eli alentunut lihasjänteys sekä viiveitä etenkin puheen ja liikkumisen perustaitojen kehityksessä. Lapset voivat omaksua joitakin kehityksen osa-alueita, kuten itsenäisen istumisen kävelytaidon tai puheen alkeet ja käsien käytön. Taidot voivat kuitenkin taantua myöhemmin. Useimmat pojista/miehistä eivät osaa puhua. Osa kuitenkin oppii käyttämään vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kuvia, tai runsasta elekieltä. Hypotonisuus muuttuu yli puolella pojista spastisuudeksi eli lisääntyneeksi lihasjäykkyydeksi, etenkin alaraajoissa, ja osa tarvitsee pyörätuolia liikkumiseen.

Poikien kehitysvammaisuuden taso vaihtelee keskivaikeasta vaikeaan. Käyttäytymispiirteisiin voi kuulua esimerkiksi levottomuutta ja autistisia piirteitä, kuten käsien stereotyyppistä eli pakonomaisia liikkeitä, hampaiden narskuttelua ja alentunutta kivuntuntemusta. Yli puolelle kehittyy epilepsia yhdeksänteen ikävuoteen mennessä. Epilepsiakohtauksia voi esiintyä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Vaikea epilepsia on yhteydessä huonompaan neurologiseen tilaan. Aivokuvantamisessa löydetään useimmissa tapauksissa poikkeavuuksia.

Toistuvia infektioita, erityisesti hengitysteissä, esiintyy kolme neljäsosalla pojista/miehistä. Tytöillä/naisilla infektioita esiintyy vähemmän, noin kolmasosalla. Ruuansulatusjärjestelmän oireina voi esiintyä ummetusta, ilmavaivoja ja refluksia eli ruokasulan nousemista ruokatorveen tai suuhun. Refluksi on yleistä etenkin varhaislapsuudessa.

Skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma ja karsastus ovat yleisiä. Oireyhtymään voi liittyä joitakin pieniä kasvonpiirteiden poikkeavuuksia. Joillakin voi esiintyä virtsa- ja sukupuolielinten rakennemuutoksia, kuten laskeutumattomat kivekset.

Tyttöjen ja naisten oireet riippuvat siitä kuinka paljon duplikoitunutta MECP2-geeniä käytetään eri kudoksissa ja soluissa. Yleensä oirekuva tytöillä/naisilla on vaihtelevampi ja lievempi kuin pojilla/miehillä.

Syy ja perinnöllisyys

MECP2-duplikaatio-oireyhtymä johtuu mikroduplikaatiosta X-kromosomin alueella Xq28. Tämä mikroduplikaatio käsittää MECP2-geenin. MECP2-geenin ylimäärää häiritsee hermoston kehitystä ja aiheuttaa oireyhtymässä ilmenevät oireet etenkin pojilla/miehillä.

Poikien/miesten oireyhtymä on vaikeampi kuin tytöillä, koska pojilla on perimässään vain yksi X-kromosomi siinä oleva MECP2-geeni. Tytöillä/naisilla oirekuva sen sijaan vaihtelee, koska heillä on perimässään kaksi X-kromosomia.  Naissukupuolen edustajilla on mahdollista, että MECP2-geenin tuotetta valmistuu siitä X-kromosomista, jossa ei ole MECP2-geenin duplikaatiota. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä X-kromosomin inaktivaatio ja halutessasi voit lukea siitä lisää Harvinaiskeskus Norion sivuiltä kohdasta 70 kysymystä perimästä ja perinnöllisyydestä: Periytymisen periaatteet.

Oireyhtymä noudattaa X-kromosomaalista periytymistapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että äiti, jolla on MECP2-geenin kahdentuma periytyy 25 %:n todennäköisyydellä hänen tyttärelleen ja 25 %:n todennäköisyydellä hänen pojalleen. Todennäköisyys, että kantajaäidin lapset eivät peri äitinsä geenimuutosta on 25 % sekä tyttärille että pojille. On harvinaista, että mies, jolla on MECP2-duplikaatio-oireyhtymä, saa jälkeläisiä. Teoriassa mies ei voi siirtää pojalleen oireyhtymään johtavaa geeniä, koska pojat perivät X-kromosominsa aina äidiltään, mutta kaikista hänen tyttäristään tulee MECP2-geenimutaation kantajia. Nämä kaikki periytymistodennäköisyydet ovat samat raskaudesta toiseen.

MECP2-duplikaatio-oireyhtymä voi johtua myös uudesta, niin kutsutusta de novo-mutaatiosta. Vanhempien perimäntutkimuksista ei tällöin löydetä MECP2-geenin kahdentumaa. De novo-mutaatiot syntyvät sattumalta hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, siittiön tai munasolun, kypsyessä tai piean hedelmöityksen jälkeen. De novo-mutaatioiden syntyyn ei voi vaikuttaa, eivätkä ne ole kenenkään syytä. De novo-mutaatioiden toistumistodennäköisyys perheessä on noin 1 %:n luokkaa.

Vanhempien negatiivisesta perimäntestituloksesta huolimatta, vanhempien sukusolumosaikismin mahdollisuutta ei kuitenkaan pystytä poissulkemaan tai vahvistamaan. Sukusolumosaikismissa osassa sukusoluja on MECP2-geenin duplikaatio ja osassa ei. Sukusolumosaikismi nostaa jonkin verran, muttei huomattavasti, perheen todennäköisyyttä saada lapsi, jolla on MECP2-duplikaatio-oireyhtymä. Sukusolumosaikismista voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuiltä kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

MECP2-duplikaatio-oireyhtymän esiintyvyydestä on vähän tietoa. Arvioidaan, että MECP2-geenin duplikaatio olisi yli 300 ihmisellä maailmassa. On arvioitu, että miesten määrittelemättömistä kehitysvammaisuuksista MECP2-duplikaatio-oireyhtymän osuus olisi noin prosentin (1 %). Todennäköisesti oireyhtymän esiintyvyys on tätä arviota suurempi.

Diagnoosi ja hoito

Erotusdiagnoosissa on huomioitava int22h1/int22h1-välitteinen Xq28 duplikaatio-oireyhtymä, Prader-Willin oireyhtymä, X-kromosomiin kytkeytynyt alfa-talassemia kehitysvammaoireyhtymä sekä ATR-X-oireyhtymä.
Diagnoosi perustuu oireisiin ja se varmistetaan huolellisten perinnöllisyystutkimusten, kuten molekyylikaryotyypityksen, avulla.

Hoito on kunkin oireiden mukaista ja tarvitsee moniammatillista tukea ja osaamista. Fysio-, puhe- ja toimintaterapia ovat tärkeitä. Toistuvien infektioiden ehkäisy on erittäin tärkeää ja se sisältää mm. kattavat rokotteet infektioiden aiheuttajia vastaan sekä mahdolliset kita- ja nielurisojen poistot. Syömisvaikeuksien helpottamiseksi voidaan asentaa nenä-mahaletku tai vatsanpeitteiden läpi vietävä ravitsemusavanne (PEG-nappi). Tällöin myöskään ruokaa ei joudu hengitysteihin, mikä vähentää keuhkokuumeilua. Epilepsia on usein vaikeahoitoinen. Kaikki tukitoimet helpottavat useimpia, joilla on MEC2P-geenin duplikaation aiheuttamia oireita.

Ennuste

Puolella pojista/miehistä, joilla on MECP2-duplikaatio-oireyhtymä, eliniänodote voi olla normaalia lyhyempi pääasiassa toistuvien infektioiden vuoksi.

Historia

Lubs H. tutkimusryhmineen kuvasi oireyhtymän ensikerran vuonna 1999. Oireyhtymän toinen nimi; X-kromosomiin kytkeytynyt kehitysvammaoireyhtymä, Lubsin tyyppi, on saanut nimensä löytäjänsä mukaan.

Huomioitavaa

MECP2-geenin deleetio eli häviämä aiheuttaa Rettin oireyhtymän, jota esiintyy pääasiassa tytöillä/naisilla.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

MECP2 Duplication Foundation

Facebookista löytyy hakusanalla ”MECP2-Duplication” useita FB-sivustoja, jotka kertovat MECP2-duplikaatio-oireyhtymästä.

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): MECP2 duplication syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): MECP2 duplication syndrome
Rarechromo.org: Xq28 duplications

Lähteet

Orphanet: MECP2 duplication syndrome ja Trisomy Xq28
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): LUBS X-linked mentaö retardation syndrome; MRXSL
GeneReviews®: MECP2 Duplication Syndrome

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 14.6.2021.