Lomakkeet ja logot

Tukiliitossa käytössä olevat lomakkeet kootusti yhdistysten käyttöön sekä logot ja niiden käyttöohjeet.

Jäseneksi liittyminen

Liity jäseneksi -sivulta löytyvät lomakkeet ja ohjeet:

 • jäsenhakemus tukiyhdistyksen henkilöjäseneksi
 • ohjeet yhdistykselle Tukiliiton jäsenyyden hakuun

Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu -sivulta löytyvät lomakkeet ja sopimukset:

 • yhdistyksen tai tukipiirin toimihenkilöiden sähköinen muutoslomake
 • yhdistyksen tai tukipiirin toimihenkilöiden tulostettava muutoslomake
 • valtakirjamuotoinen sopimus jäsenrekisterin ylläpidosta ja siihen liittyvistä palveluista
 • jäsenrekisterin katselutunnusten käyttäjäsopimus

Uutiskirjeet

Tukiliiton sähköisten uutiskirjeiden tilauslomake

Apurahat ja yhdistysten tuet

Tukiliiton apurahat -sivulta löytyvät lomakkeet ohjeineen:

 • ryhmäapurahan sähköinen hakulomake
 • ryhmäapurahan tulostettava hakulomake
 • yksilöapurahan sähköinen hakulomake
 • yksilöapurahan tulostettava hakulomake

Taloudellinen tuki -sivulta löytyvät lomakkeet ohjeineen:

 • toimintarahan hakulomake
 • toimintarahan käytön seurantalomake

Teemaviikko, taloudellinen tuki -sivulta löytyvät lomakkeet ja ohjeet:

 • teemaviikon tuen sähköinen hakulomake
 • teemaviikon tuen tulostettava hakulomake

Tuetut lomat

Lapsiperheiden tuetut lomat -sivulta löytyvät tiedot ja hakuohjeet
lapsiperheille suunnatuista lomista.

Tuetut lomat, aikuiset -sivulta löytyvät tiedot ja hakuohjeet
kehitysvammaisille aikuisille suunnatuista lomista.

Malikkeen kurssit, koulutukset ja kokeilutapahtumat perheille -sivulta
löytyvät tiedot ja hakuohjeet Malikkeen järjestämiin tapahtumiin.

Hyvinvointikysely

Hyvinvointikysely-lomake kehitysvammaisen henkilön ja perheen tuen
ja palveluiden kartoittamiseen

Harvinaiskeskus Norio

Sopeutumisvalmennuskurssit ja niille ilmoittautuminen
Harvinaiskeskus Norion julkaisujen tilaukset

Yhdenvertainen kaveritoiminta

Tietoa yhdenvertaisesta kaveritoiminnasta ja hakulomake löytyvät Yhdenvertainen kaveritoiminta -sivulta

 

Ansiomerkit, hakeminen

Vanha kunniamerkkisääntö korvattiin ansiomerkkisäännöllä 2021. Samalla ansiomerkkien (aiemmin kunniamerkit) myöntämisen perusteet uudistettiin. Ansiomerkit suunnattiin myönnettäväksi pääasiassa vapaaehtoistoiminnasta, ei ammattityöstä. Löydät tietoa sivulta
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/jasenpalvelu