Innosta leikkiin

Leikki on lapsen keino omaksua uutta ja kokea maailma.

Leikki on lapselle keskeinen tapa olla, tehdä ja tutkia asioita. Se vapauttaa sekä lapsen että aikuisen ja antaa luvan astua erilaisiin rooleihin sekä tilanteisiin. Leikin avulla lapsi kokee ja kokeilee, oppii syitä ja seuraksia sekä muodostaa mielikuvia.

Vamma voi vaikeuttaa lapsen suuntautumista ympäristöön, minkä vuoksi aikuisen tuki leikin mahdollistajana on tärkeä. Aikuinen voi auttaa lasta leikkien aloittamisessa ja niiden eteenpäin viemisessä. Leikkivälineiden oikea sijoittelu voi innostaa lasta myös leikkiin. Leikin tulisi olla lapselle sopivan tasoista, mielekästä ja innostavaa. Ennen kaikkea leikin tulisi olla lähtöisin lapsen omista kiinnostuksen kohteista.

Alla olevat videot on kuvattu Tukiliiton Mahti-toiminnassa syksyllä 2020. Videoilla tukea tarvitsevat lapset tekevät valintoja leikin tiimellyksessä ja harjoittelevat vuorovaikutusta.

Tukea leikkiin

Aikuisen kannattaa tukea myös sisarusten ja kavereiden osallistumista lapsen leikkiin. Lasten välinen leikki kehittää vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja ja monesti on mukavampaa leikkiä muiden lasten kanssa. Säännöllisesti toistettuna ja harjoiteltuna leikkiminen tulee tutuksi. Tikonen-lehti on koonnut vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien lasten leikkkiin. Ideoita saat myös leikkipäivä-sivuston blogista ”leikkiä kuvien tukemana.”

Papunet tarjoaa paljon ideoita kuvitettuihin lauluihin ja peleihin. Samalla tulee huomioitua myös lapsen kielen kehitys ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Olemme tehneet papunetin kuvatyökalulla kuvitettuja leikkejä, joiden leikkimiseen ei tarvita puhekykyä. Löydät leikkien ohjeet leikkipankista. Alla on materiaalit, jotka voit printata omaan käyttöön. Värileikkiin tarvitset myös värikortteja, joita on helppo tehdä erivärisistä papereista.

Kapteeni käskee -kuvakortit

Värileikin eläinkortit

Pikku Kakkosen leikkihetki

Pikku Kakkosen Leikkihetki-sarjassa leikitään lasten valitsemia lempileikkejä yhdessä juontajan kanssa. Ohjelmassa leikkien apuna käytetään mm. tukiviittomia, tablettia sekä katseella ohjattavaa tietokonetta.