Innosta leikkiin!

Leikki on lapsen keino omaksua uutta ja kokea maailma.

Leikki on hauskaa

Leikki vapauttaa sekä lapsen että aikuisen ja antaa luvan astua erilaisiin rooleihin sekä tilanteisiin. Se auttaa irrottautumaan arjesta: Hämähäkkimies-asussa voi olla mukavampaa mennä äidin kanssa marjametsään.

Leikki on lapselle keskeinen tapa olla, tehdä ja tutkia asioita. Leikin avulla lapsi kokee ja kokeilee, oppii syitä ja seuraksia sekä muodostaa mielikuvia. Vamma voi vaikeuttaa lapsen suuntautumista ympäristöön, minkä vuoksi aikuisen tuki leikin mahdollistajana on tärkeä. Aikuinen voi auttaa lasta leikkien aloittamisessa ja niiden eteenpäin viemisessä. Leikkivälineiden oikea sijoittelu voi innostaa lasta myös leikkiin.

Leikin tulisi olla lapselle sopivan tasoista, mielekästä ja innostavaa. Ennen kaikkea leikin tulisi olla lähtöisin lapsen omista kiinnostuksen kohteista.

Yhteinen aika on rajallista, meillä poika leikkii silloin sitä, minkä kokee helpoksi ja miellyttäväksi. – Hugon äiti

Arki leikittää

Arkea voi leikkiä tai se voi olla itsessään leikkiä. Leikkityökalupakki, -vasara, -hella, -kattilat ja -kauhat kannattaa ottaa mukaan arkisten tilanteiden rinnalle. Yhdessä tuntuu turvalliselta kohdata uusia asioita ja samalla lapsi oppii häntä kiinnostavia toimintoja.

Aikuisen kannattaa tukea myös sisarusten ja kavereiden osallistumista lapsen leikkiin. Lasten välinen leikki kehittää vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja ja monesti on mukavampaa leikkiä muiden lasten kanssa. Säännöllisesti toistettuna ja harjoiteltuna leikkiminen tulee tutuksi.

Papunetistä ideoita tuettuun leikkiin

Papunet tarjoaa palkon kuvitettuja ideoita laulujen ja pelien maailmassa. Samalla tulee huomioitua myös lapsen kielen kehitys ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Pääset sivuille alla olevista linkeistä.

Papunetin lastenlaulut

Papunetin pelit

Pikku Kakkosen leikkihetki

Pikku Kakkosen Leikkihetki-sarjassa leikitään lasten valitsemia lempileikkejä yhdessä juontajan kanssa. Ohjelmassa leikkien apuna käytetään mm. tukiviittomia, tablettia sekä katseella ohjattavaa tietokonetta.