Innosta leikkiin

Leikki on lapsen keino omaksua uutta ja kokea maailma.

Leikki on hauskaa

Leikki vapauttaa sekä lapsen että aikuisen ja antaa luvan astua erilaisiin rooleihin sekä tilanteisiin. Se auttaa irrottautumaan arjesta: Hämähäkkimies-asussa voi olla mukavampaa mennä äidin kanssa marjametsään.

Leikki on lapselle keskeinen tapa olla, tehdä ja tutkia asioita. Leikin avulla lapsi kokee ja kokeilee, oppii syitä ja seuraksia sekä muodostaa mielikuvia. Vamma voi vaikeuttaa lapsen suuntautumista ympäristöön, minkä vuoksi aikuisen tuki leikin mahdollistajana on tärkeä. Aikuinen voi auttaa lasta leikkien aloittamisessa ja niiden eteenpäin viemisessä. Leikkivälineiden oikea sijoittelu voi innostaa lasta myös leikkiin.

Leikin tulisi olla lapselle sopivan tasoista, mielekästä ja innostavaa. Ennen kaikkea leikin tulisi olla lähtöisin lapsen omista kiinnostuksen kohteista.

Yhteinen aika on rajallista, meillä poika leikkii silloin sitä, minkä kokee helpoksi ja miellyttäväksi. – Hugon äiti

Arki leikittää

Arkea voi leikkiä tai se voi olla itsessään leikkiä. Leikkityökalupakki, -vasara, -hella, -kattilat ja -kauhat kannattaa ottaa mukaan arkisten tilanteiden rinnalle. Yhdessä tuntuu turvalliselta kohdata uusia asioita ja samalla lapsi oppii häntä kiinnostavia toimintoja.

Aikuisen kannattaa tukea myös sisarusten ja kavereiden osallistumista lapsen leikkiin. Lasten välinen leikki kehittää vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja ja monesti on mukavampaa leikkiä muiden lasten kanssa. Säännöllisesti toistettuna ja harjoiteltuna leikkiminen tulee tutuksi. Tikonen-lehti on koonnut vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien lasten leikkkiin.

Papunetistä ideoita tuettuun leikkiin

Papunet tarjoaa paljon ideoita kuvitettuihin lauluihin ja peleihin. Samalla tulee huomioitua myös lapsen kielen kehitys ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Pääset sivuille alla olevista linkeistä.

Papunetin lastenlaulut

Papunetin pelit

Olemme tehneet Papunetin kuvatyökalulla kuvitettuja leikkejä, joiden leikkimiseen ei tarvita puhekykyä. Löydät leikkien ohjeet leikkipankista. Alla on materiaalit, jotka voit printata omaan käyttöön. Värileikkiin tarvitset myös värikortteja, joita on helppo tehdä erivärisistä papereista.

Kapteeni käskee -kuvakortit

Värileikin eläinkortit

Tukiyhdistykset voivat tilata lapsiperhetapahtumiin kuvitettujen leikkien paketin, tietoa alla. Leikkeinä ovat esimerkiksi kuvitettu kapteeni käske ja väri.

Leikkipaketti perhetapahtumiin (lisätietoa)

  • Idea on, että kaikki lapset voivat leikkiä samoja leikkejä
  • Pelipiste on osana tapahtumaa ja se voi sijaita sisällä tai ulkona
  • Osallistuminen ei vaadi välttämättä puhekykyä
  • Saatte vinkkejä kuvitetuista peleistä ja niiden hyödyntämisestä
  • Pelipisteen kesto on noin 3-4 h.
  • Lisätietoa: perhetyön suunnittelija Tanja Laatikainen,
    tanja.laatikainen@tukiliitto.fi

Pikku Kakkosen leikkihetki

Pikku Kakkosen Leikkihetki-sarjassa leikitään lasten valitsemia lempileikkejä yhdessä juontajan kanssa. Ohjelmassa leikkien apuna käytetään mm. tukiviittomia, tablettia sekä katseella ohjattavaa tietokonetta.