Murkkuiän myllerrykset

Erityisnuoren murrosikä on jokaisella omanlaisensa kuten kaikilla nuorilla. Murrosikä haastaa koko perheen.

Erityisnuoren murrosikä on jokaisella omanlaisensa kuten kaikilla nuorilla. Erityisnuoren murrosikä kuitenkin saattaa kestää vain vähän aikaa tai olla lievä. Murrosiässä nuoren aivot kuormittuvat, joten neuropsykologisen diagnoosin saaneen nuoren murrosikä voi olla tavallista pidempi ja ymmärryksen kehittyminen voi kestää kauemmin kuin muilla nuorilla. Murrosikä haastaa koko perheen.

Löydät Voimavaroja vuorovaikutukseen tukea tarvitsevan murrosikäisen kanssa -materiaalit
Hyvä kysymys -alustalta.

Kurssimateriaalissa on viisi osaa.
Jokaisessa osassa on tekstiä, videoita ja viimeisenä pohdintatehtävä.
Videoissa on ammattilaisten kanssa käytyjä keskusteluja aiheesta.

  • Kurssin voi suorittaa kuka tahansa. (Vanhemmat, vertaisryhmät, perheitä kohtaavat ammattilaiset tai sosiaali- ja terveysalan opiskelijat).
  • Kurssin voi suorittaa omassa tahdissa.
  • Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Verkkokurssi on luotu vuonna 2022. Se on osa Voimavaroja vuorovaikutukseen tukea tarvitsevan murrosikäisen kanssa -hanketta. Hankkeen rahoittaja oli Alli Paasikiven Säätiö. Kun hanke on päättynyt, Kehitysvammaisten Tukiliitto hoitaa kurssin ylläpitämisen ja päivittämisen.

Tervetuloa Tukiliiton tapahtumiin:

Tulossa vuonna 2024 verkkoryhmä  murrosikäisten kehitysvammaisten nuorten vanhemmille (Teams)

Murrosikäisen vanhempi, haluaisitko saada vertaistukea muilta murrosikäisten vanhemmilta?

Kaipaatko tukea ja tietoa?

Murrosiän kehityksen aikana lapsesta kehittyy aikuinen. Nuoressa tapahtuu murrosiän aikana suuria muutoksia niin kehon, mielen kuin tunteidenkin tasolla. Murrosiän myrskyt haastavat nuoren itse ja myös hänen vanhempansa. Jos nuorella on erityistarpeita, murrosiänhaasteissa tarvitaan erityisesti vanhempien tukea ja ohjausta.

Järjestämme verkkoryhmän murrosikäisten vanhemmille vuonna 2024.

Ajankohta varmistuu myöhemmin.

Verkkoryhmässä käsitellään murrosikää ja vanhemmuutta, jaetaan kokemuksia sekä keskustellaan ryhmäläisten toivomista aiheista luottamuksellisesti.

Ryhmää vetävät Kehitysvammaisten Tukiliiton suunnittelijat Pia Henttonen ja Taina Koivunen-Kutila

Ryhmään osallistuminen

Ryhmä kokoontuu verkossa Teams-alustalla.

Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikkiin kolmeen kertaan.

Ryhmään mahtuu osallistujia kahdeksasta perheestä.

Perheestä voi ilmoittautua mukaan yksi tai kaksi vanhempaa.

Ryhmä on maksuton.

Ilmoittautuminen

Tiedot päivittyvät ajankohdan varmistuessa.

 

Murrosiän myötäeläjät

Lennä lapsi lennä, sanoo puolikas sydämestä. Toinen puoli haluaisi ottaa syliin ja suojella. Kun tuen tarve on suuri, itsenäistyvän nuoren vanhemmuus on tasapainoilua ristiriitaisten tarpeiden keinulaudalla. Lue Merja Määttäsen kirjoittama Tukiviesti-lehden juttu
Murrosiän myötäeläjät